Консультации : Збір за забруднення навколишнього природного середовища


КОНСУЛЬТУЄ ДПА УКРАЇНИ
Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Збір за забруднення навколишнього природного середовища (за текстом - збір) встановлюється на основі фактичних обсягів викидів, лімітів скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище і розміщення відходів.

Ліміти скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного й іншого виробництва та інші види шкідливого впливу в цілому на території Автономної Республіки Крим, областей, міст загальнодержавного значення або окремих регіонів встановлюються:

у випадках, коли це призводить до забруднення природних ресурсів республіканського значення, територій інших областей, - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів;

в інших випадках - в порядку, що встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст загальнодержавного значення) радами, за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.

Порядок встановлення нормативів, стягнення та обмеження розмірів зборів визначається Кабінетом Міністрів України.

Збори з підприємств, установ, організацій, а також з громадян за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види шкідливого впливу в межах лімітів належать до витрат виробництва, а за перевищення лімітів стягуються з прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств, установ, організацій чи громадян.

ПИТАННЯ. 1. У березні поточного року підприємство відновило роботу ковбасного цеху та випустило першу продукцію. Чи потрібно у податковому розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища зазначати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої печі (вид палива - газ), враховуючи, що за І квартал поточного року підприємство прозвітувало до ДПІ без цих даних? Чи можна виправити цю помилку у розрахунку за півріччя поточного року без застосування штрафу?

ПИТАННЯ. 2. Який порядок перерахунку бензину та дизельного пального з літрів в тонни? Чи є правильним застосування у розрахунку відповідних перевідних коефіцієнтів, зокрема, для бензину - 0,74 кг/л; для дизельного пального - 0,85 кг/л; для зрідженого нафтового газу - 0,55 кг/л; для стисненого природного газу - 0,59 кг/м3 та чи потрібно застосовувати додаткові коефіцієнти густина палива?

ПИТАННЯ. 3. Чи потрібно підприємству сплачувати збір, якщо це підприємство з власної вини або з вини іншої орушило умови договору і станом на кінець звітного кварталу не передало відходи шляхом їх вивезення в установлені договором терміни ?

ПИТАННЯ. 4. За викиди якого виду транспорту сплачують збір за бруднення навколишнього природного середовища платники ФСП?

ПИТАННЯ. 5. Державне підприємство має структурні підрозділи в кожному обласному центрі та районні відокремлені структурні підрозділи філіалів без права юридичної особи або з правом юридичної особи, за якими рахується автотранспорт. Головним підприємством прийнято рішення щодо перереєстрації всіх районних відокремлених структурних підрозділів на підрозділи без права юридичної особи. Хто в такому випадку є платником збору?

ВІДПОВІДЬ. 1. Якщо у підприємства виникають труднощі у визначенні переліку або класу безпеки чи інших умов забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення атмосфери та за які речовини воно має сплачувати збір, то слід зазначити, що до організованих стаціонарних джерел забруднення атмосфери належать підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об'єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу (наказ № 7).

Перелік забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря при згоранні палива - газу від стаціонарних джерел забруднення атмосфери підприємство визначає самостійно шляхом проведення інвентаризації та/або залучення спеціалізованих підприємств відповідно до наказів № 7 та № 108.

Таким чином, підприємство повинно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення, в якому зазначатимуться найменування забруднюючих речовин, їх клас безпеки, а також потужність викидів цих речовин в атмосферне повітря та інші умови.

Далі на підставі дозвільного документа та виходячи з фактичних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення та інших умов оподаткування збором, передбачених порядком розрахунку сум збору, у наступному звітному періоді підприємство повинно включити до податкового розрахунку за півріччя поточного року суми збору, нараховані за фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферу при згоранні палива - газу від виробничої печі у минулому звітному періоді (за І квартал поточного року), з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з цього збору у порядку, встановленому п. 17.2 ст. 17 Закону № 2181-III та п. 2.1 Інструкції № 111.

Щодо виправлення помилки, то якщо підприємство виправить помилку самостійно в податковому розрахунку за півріччя поточного року відповідно до вимог чинного законодавства, воно зобов'язане нарахувати за І квартал поточного року штраф у розмірі 5% від суми, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з цього платежу (п. 17.2 ст. 17 Закону № 2181-III та п. 2.1 Інструкції № 111).

ВІДПОВІДЬ. 2. Наказом № 206 викладено у новій редакції форму податкового розрахунку збору та внесено відповідні зміни до Інструкції № 111. Цю Інструкцію доповнено положеннями щодо визначення об'єкта оподаткування збору у разі придбання пального (бензину, дизельного пального, зрідженого нафтового газу, стисненого природного газу) не за масою, а за об'ємом. У такому разі платникам збору дозволяється розраховувати кількість використаного пального за формулою:

M = Q x Kп,
1000

 

де М - маса використаного пального, тонни (т) (заокруглення значення цього показника здійснюється до трьох десяткових знаків за загальновстановленими правилами);

О - об'єм використаного пального, л або м3;

Кп - коефіцієнт переведення кількості використаного пального, що виражена в об'ємних одиницях (л або м3), у масові одиниці (тонни (т)).

Коефіцієнти переведення кількості використаного пального, що виражена в об'ємних одиницях (л або м3), у масові одиниці (тонни (т)) у значеннях коефіцієнта Кп:

для бензину - 0,74 кг/л;

для дизельного пального - 0,85 кг/л;

для зрідженого нафтового газу - 0,55 кг/л;

для стисненого природного газу - 0,59 кг/м3

Застосування додаткових коефіцієнтів густоти палива не передбачено наказом № 206.

ВІДПОВІДЬ. 3. Відповідно до п. 2 Порядку № 303 та п. 1.4 Інструкції № 162/379 збір справляється, зокрема, за розміщення відходів.

Об'єктом обчислення .збору для стаціонарних джерел забруднення, зокрема, є обсяги відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах (абзац другий п. 3.1 Інструкції № 162/379).

Суми збору, який справляється за розміщення відходів, обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку року на підставі затверджених лімітів виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, нормативів збору, та коригуючих коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.4, 2.5 додатка 2 до Порядку № 303 (п. 6.4 Інструкції № 162/379 та абзац другий п. 4 Порядку № 303).

Якщо підприємство своєчасно не передало відходи іншим спеціалізованим підприємствам (комунальним підприємствам) у встановлені договором терміни, тобто це підприємство протягом відповідного часу здійснювало розміщення відходів на власних об'єктах, з власної вини та/або з вини комунального підприємства, яке всупереч договору станом на кінець звітного кварталу не вилучив відходи шляхом їх вивезення, то таке підприємство має сплатити збір за забруднення навколишнього природного середовища за фактичні обсяги відходів, що дійсно розміщувалися на його власних об'єктах протягом відповідного часу.

ВІДПОВІДЬ. 4. У Законі № 2707-ХІІ визначено, що джерело викиду - це об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин. Термін “пересувне джерело”, визначений Інструкцією № 7, не дає чіткого тлумачення, що саме відноситься до пересувних джерел забруднення атмосфери.

Так, у п. 1.15.6 цієї Інструкції зазначено, що пересувне джерело забруднення атмосфери - транспортний засіб, рух якого супроводиться викидом в атмосферу забруднюючих речовин.

Пунктом 1.10 Правил № 1306 визначено, що транспортний засіб - це пристрій, призначений для перевезення людей і (або) вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання чи механізмів. Механічний транспортний засіб - це транспортний засіб, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми.

До пересувних джерел забруднення атмосфери належать як дорожні транспортні засоби (легкові та вантажні автомобілі та інші), так і не дорожні транспортні засоби і машини, зокрема, сільськогосподарські та лісові трактори і машини.

Таким чином, платники ФСП мають сплачувати збір за викиди в атмосферне повітря пересувними джерелами забруднення, які обліковуються у них на балансі (як у власників транспортних засобів), та які вони експлуатують відповідно до договорів оренди транспортних засобів, у тому числі за дорожні транспортні засоби (автомобілі тощо) та не дорожні транспортні засоби і машини (сільськогосподарські та лісові трактори і машини), виходячи з обсягів фактично використаних видів пального.

ВІДПОВІДЬ. 5. Єдиний порядок обчислення, сплати збору та подання податкових розрахунків зі збору визначено Інструкцією № 162/379. Так, відповідно до пунктів 7.1 і 7.3 цієї Інструкції платники збору подають податкові розрахункита сплачують його за місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах ДПС).

Обласні філії, до складу яких входять без балансові структурні підрозділи, що не мають банківських рахунків і розташовані на території іншої територіальної громади, повинні звітувати та сплачувати збір за забруднення навколишнього природного середовища за всі здійснені такими відокремленими структурними підрозділами філій викиди від пересувних джерел забруднення (в тому числі автотранспорту) за своїм місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органах ДПС).

Таким чином, в цьому випадку головне підприємство є платником збору за весь автотранспорт, який рахується за філіями.

Перелік використаних нормативних документів:

Закон України № 2181-III від 21.12.2000 р. “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (зі змінами та доповненнями)

Закон України № 2707-ХІІ від 16.10.92 р. “Про охорону атмосферного повітря”

Постанова Кабінету Міністрів України № 303 від 01.03.99 р. “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору” (зі змінами та доповненнями, за текстом - Порядок № 303)

Постанова Кабінету Міністрів України № 1306 від 10.10.2001 р. “Про затвердження Правил дорожнього руху” (зі змінами та доповненнями, за текстом - Правила № 1306)

Наказ Мінекобезпеки України № 7 від 10.02.95 р, “Про затвердження Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві” (зареєстровано в Мін'юсті України 15.03.95 р. за № 61/597, за текстом - Інструкція № 7)

Наказ Мінохорони навколишнього природного середовища України № 108 від 09.03.2006 р. “Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців” (зареєстровано в Мін'юсті України 29.03.2006 р. за № 341/12215)

Наказ ДПА України № 111 від 17.03.2005 р. “Про затвердження форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища” (зареєстровано в Мін'юсті України 01.04.2005 р. за № 357/10637, зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 111)

Наказ Мініекології України та ДПА України № 162/379 від 19.07.99 р. “Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища” (зареєстровано в Мін'юсті України 09.08.99 р. за № 544/3837, зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 162/379)

Наказ ДПА України № 206 від 03.04.2008 р. “Про внесення змін до форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища” (зареєстровано в Мін'юсті України 17.04.2008 р. за № 324/15015)

Володимир ГОРОХОВ,
начальник відділу
адміністрування ресурсних
та неподаткових
платежів
та Світлана
БОЧАРОВА,
головний державний
податковий
ревізор-інспектор
відділу

“Вісник податкової служби України” № 31 серпень 2008
Передплатні індекси –
22599 (укр.), 95441 (укр. з бланками звітності)
22600 (рос.), 95442 (рос. з бланками звітності)


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Стан бази
Субота, 23.06.2018
В базi 539816 документов

 Огляд останніх надходжень
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв

2005-2017 © ПАРУС