Документ : Як розрахувати середню зарплату при режимі неповної зайнятості?


Материал подготовлен специалистами издательства ООО "Баланс-Клуб"

Як розрахувати середню зарплату
при режимі неповної зайнятості?

ПИТАННЯ: 1. Слюсарю-погодиннику виплачувалася допомога з тимчасової втрати працездатності у зв'язку з нещасним випадком. Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування допомоги був здійснений бухгалтером виходячи з фактично відпрацьованих годин (за годинною ставкою), оскільки у зв'язку з неповним обсягом робіт в окремі дні слюсар працював по 4 -6 годин. При перевірці підприємству вказали, що суму лікарняних необхідно перерахувати виходячи з кількості відпрацьованих працівником днів, а не годин. Але при такому розрахунку виходить занижена середня заробітна плата. Як правильно нарахувати лікарняні?

2. На підприємстві встановлений 4-денний робочий тиждень. Як нарахувати зарплату працівнику-погодиннику, який протягом місяця у зв'язку з виробничою необхідністю працював у вихідні та святкові дні, був у відпустці і хворів? Яка норма робочого часу (у годинах) для такого працівника?

ВІДПОВІДЬ: Коротка відповідь на обидва запитання звучить так: застосування середньо денної або середньогодинної ставки, а також визначення норми робочого часі залежать від режиму роботи та обліку робочого часу, установленого ні підприємстві. Докладні відповіді - у консультації, яка обов'язково буде цікаві й іншим нашим читачам.

Зарплата:
середньоденна чи середньогодинна?

Для визначення середньої заробітної плати, яка бере участь у розрахунку виплат із соціального врахування (у тому числі й допомоги у зв'язку з имчасовою втратою працездатності в результаті Нещасного випадку), підприємства застосовують Порядок № 1266.

Відповідно до цього Порядку розмір допомоги з тимчасової непрацездатності розраховується:

- виходячи із середньоденної заробітної плати - крім випадків, коли на підприємстві встановлений підсумований облік робочого часу (п. 13);

- при підсумованому обліку робочого часу - виходячи із середньогодинної заробітної плати (п. 15), яка визначається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період загальної суми заробітної плати на кількість відпрацьованих у цьому періоді годин (п. 16).

Підсумований облік робочого часу може вводитися для працівників, зайнятих на окремих видах робіт, або для підприємства в цілому.

Коли і де допускається застосовувати такий облік? Згідно зі ст. 61 КЗпП - на безперервно діючих підприємствах, а також в окремих виробництвах, на ділянках або видах робіт, де умови роботи не дозволяють установити щоденну або щотижневу тривалість робочого часу в обліковому періоді.

Порядок ведення підсумованого обліку, а також тривалість облікового періоду (тиждень, місяць, квартал, рік) повинні встановлюватися в колективному договорі і можуть уводитися власником на підставі наказу після узгодження з профспілковим комітетом.

Режим неповного робочого часу

Треба зазначити, що ситуація, викладена в першому запитанні, можлива, якщо працівник офіційно працює на умовах неповного робочого часу. Якщо ж з працівником не укладений такий договір і при цьому він не відпрацьовує норму робочого часу, такий стан речей є порушенням трудового законодавства.

Залежно від умов виробництва керівник підприємства може встановлювати неповний робочий час (неповний робочий день чи неповний робочий тиждень) як у цілому по підприємству, так і для окремих працівників (ст. 56 КЗпП).

Як правило, умова про роботу в режимі неповного робочого часу закріпляється в трудовому договорі з працівником. Заробітна плата для працюючих на умовах неповного робочого дня (тижня) розраховується пропорційно фактично відпрацьованому часу (ст. 56 КЗпП).

Якщо немає підстав для введення спеціального підсумованого обліку, на підприємстві встановлюється п'яти- або шестиденний робочий тиждень. При цьому нормальна тривалість робочого часу не повинна становити більше 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП).

При такому режимі роботи на підприємстві допомога з тимчасової непрацездатності для співробітників, які працюють на умовах неповної зайнятості, розраховується виходячи із середньоденної заробітної плати. Середньоденний заробіток у цьому випадку визначається шляхом ділення фактично нарахованої (за роботу неповний робочий день або неповний робочий тиждень) працівнику заробітної плати в розрахунковому періоді на кількість відпрацьованих робочих днів у цьому ж періоді (п. 14 Порядку № 1266).

Нагадуємо, що розрахунковий період при визначенні середнього заробітку становить останні 6 календарних місяців або менший фактично відпрацьований період (п. 4 Порядку № 1266).

ПРИКЛАД

Токар Єфімов подав до бухгалтерії листок тимчасової непрацездатності. Щоб розрахувати суму лікарняних, бухгалтер повинен визначити середній заробіток працівника. На підприємстві встановлений 5-денний робочий тиждень (8 годин на день), тому за основу береться середньоденний заробіток.

Оклад токаря Єфімова - 500 грн. Згідно з табелем обліку робочого часу в деякі дні розрахункового періоду він відпрацьовував по 4, 6 і 8 годин. Оплата йому здійснюється за фактично відпрацьований час. Наприклад, у березні за 22 робочих дні заробітна плата становитиме:

За 10 днів - 500 грн. : 22 дн. х 50 % х 10 дн. = 113,64 грн. (працював по 4 години).

За 5 днів - 500 грн. : 22 дн. х 5 дн. = 113,64 грн. (працював по 8 годин).

За 7 днів - 500 грн. : 22 дн. х 75 % х 7 дн. = 119,32 грн. (працював по 6 годин).

Разом: 113,64 грн. + 113,64 грн. + 119,32 грн. = 346,6 грн.

Подамо в табличній формі дані (умовні) для розрахунку середньоденної заробітної плати, що використовується для нарахування лікарняних у липні.

Показник   Січень   Лю-
тий  
Бере-
зень  
Кві-
тень

  
Тра-
вень  
Чер-
вень  
Разом  
Загальна сума нарахованого доходу, грн.   286,4   350   346,6   500

  
437,5   480   2400,5  
Кількість відпрацьованих робочих днів   20   20   22   21

  
17   21   121  

Таким чином, середньоденна заробітна плата для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності токарю Єфімову становитиме: 2 400.5 грн. : 121 р. дн. = 19.84 грн.

Висновок

Якщо на підприємстві не встановлений підсумований облік робочого часу, то для розрахунку виплат із соціального страхування (у тому числі допомоги з тимчасової непрацездатності у зв'язку з нещасним випадком) застосовується середньоденний заробіток.

При цьому заниження середньої заробітної плати не відбувається, оскільки такий заробіток розраховується за фактично відпрацьований час, а не за кількість робочих днів на підприємстві.

Якби в цей час працівник не знаходився на лікарняному, а працював, він отримав би зарплату, розраховану пропорційно відпрацьованому часу.

Коли в робочому тижні 4 дні

Для тих, хто працює на умовах неповного робочого часу, відпустка, вихідні та святкові дні надаються на загальних підставах - згідно зі ст. 56 КЗпП. Тому працівнику, якого залучають до роботи у вихідний або святковий день (зазначимо, що такі дні визначаються відповідно до ст. 67 КЗпП), належить компенсація - за домовленістю сторін (ст. 72 КЗпП). Йому:

- або надається інший день відпочинку,

- або оплата здійснюється в подвійному розмірі.

Для того щоб залучити працівника до роботи у вихідні дні, необхідний наказ, у якому відразу можна застерегти і спосіб компенсації.

Відкликався з відпустки чи з лікарняного?

Якщо працівник знаходиться у відпустці, то залучити його до роботи (відкликати з відпустки) можна тільки на підставі наказу про відкликання з відпустки і тільки у випадках, передбачених ст. 79 КЗпП.

Якщо працівник залучався до роботи, коли знаходився на лікарняному, це вважається порушенням трудового законодавства. У такому випадку працівник утрачає право на отримання допомоги за рахунок коштів соціального страхування (п. 2 ст. 36 і п. 2 ст. 29 Закону № 2240). Іншими словами, лікарняні виплачуються за період непрацездатності, тобто розуміється, що працівник у цей період не здатний працювати. А якщо, будучи хворим, він працював, то йому повинна виплачуватися зарплата, а не допомога.

Отже, при роботі в режимі неповного робочого тижня працівнику нараховується заробітна плата, розрахована пропорційно відпрацьованій кількості робочих днів. При цьому відпусткові і виплати із соціального страхування розраховуються на загальних підставах (згідно з Порядком № 100 і Порядком № 1266 відповідно).

ПРИКЛАД

Майстер Сурков I. К. прийнятий на роботу в грудні 2003 року. Посадовий місячний оклад при 8-годинному робочому дні становить 600 грн.

З 01.01.04 р. на підприємстві встановлений 4-денний робочий тиждень (додатковий вихідний день - п'ятниця). Заробітна плата в цьому випадку нараховується пропорційно відпрацьованому часу.

Майстер подав до бухгалтерії лікарняний листок на період з 12 по 22 липня 2004 року.

Розрахуємо суму, яку необхідно нарахувати Суркову в липні, за даними табеля обліку робочого часу за липень 2004 року.

За роботу у вихідний день 25.07.04 р. працівнику виплачується подвійна денна ставка. У липні режим роботи підприємства склав 17 робочих днів.

Дата


  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15     
Відпра-
цював


  
В   В   В   В   В   В   В   В   Вих.   Вих.   Вих.   Л   Л   Л   Л     
Дата


  
16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31  
Відпра-
цював


  
Вих.   Вих.   Вих.   Л   Л   Л   Л   Вих.   Вих.   8   8   8   8   8   Вих.   Вих.  

Позначення: В - відпустка, Вих. - вихідні, Л - лікарняний.

Подамо в табличній формі дані для розрахунку суми відпусткових і виплати за листком непрацездатності.

Показник


  
Січень   Лютий   Бере-
зень  
Кві-
тень  
Тра-
вень  
Чер-
вень  
Разом  
Нарахована зарплата


  
480   480   480   480   480   480   2880  
Кількість календарних днів


  
31   29   31   30   31   30   182  
Кількість святкових і неробочих днів


  
2   -   -   1   4   1   9  
Кількість робочих днів {при 4-денному тижні)


  
15   16   18   16   13   17   95  
Сума відпусткових


  
2 880 грн. : (182 к. дн. - 9 св. дн.) х 8 к. дн. = 133,18 грн.  
Сума лікарняних за 8 р. дн. (страховий стаж дає право на 100 % середньої заробітної плати)


  
2 880 грн. : 95 р. дн. х 8 р. дн. = 242,54 грн.,
з них за рахунок коштів підприємства - 4 р. дн. (з 12.07 по 15.07} = =121,27грн. і за рахунок коштів ФСС - 4 р. дн. (з 19.07 по 22.07) - 121,27грн.  

Заробітна плата за фактично відпрацьовані дні липня:

480 грн. : 17 р. дн, х 4 р. дн. = 112,94 грн.

За роботу у вихідний день 25.07.04 р. належить подвійна денна ставка:

480 грн. : 17 р. дн. х 2 = 56,47 грн.

Разом за липень майстру Суркову I. К. нараховано:

112,94 грн. + 133,18 грн. + 242,54 грн. + 56,47 грн. = 545,13 грн.

Норма робочого часу

Як уже було сказано, при неповному робочому тижні той режим робочого часу (кількість годин), який установлений наказом по підприємству, є нормою тривалості робочого часу для даного підприємства. Наприклад, у липні при 4-денному робочому тижні - 17 робочих днів, отже, норма годин дорівнює 136 годинам (8 год. х 17 дн.}.

Перелік документів

1. Закон № 2240 - Закон України від 18.01.01 р. № 2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням".

2. КЗпП - Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII, зі змінами.

3. Порядок № 100 - Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Порядок № 1266 - Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат із загальнообов'язкового державного соціального страхування, затверджений постановою КМУ від 26.09.01 р. № 1266.

Тетяна Олексенко,
бухгалтер-експерт фірми "Баланс-Клуб"

Материал получен из еженедельника "Баланс"
№ 43 , (26.10.2004), стр.39

Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Субота, 23.06.2018
В базi 539816 документов

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.03.2018  

Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування
Постанова Кабінету Міністрів України N 180 від 07 лютого 2018 р.

Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Постанова Кабінету Міністрів України N 181 від 07 лютого 2018 р.

  19.03.2018  

Про затвердження Змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Наказ Міністерства фінансів України N 110 від 05.02.2018 р.

Про затвердження Реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну станом на 01 лютого 2018 року
Наказ Міністерства охорони здоров'я України N 453 від 07.03.2018 р.

  15.03.2018  

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю
Закон України N 2275-VIII від 6 лютого 2018 року

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС bigmir)net TOP 100