Документ : Чи можна звільнити працівницю у випадку скорочення чисельності або штату, якщо вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною


Чи можна звільнити працівницю
у випадку скорочення чисельності або штату,
якщо вона перебуває у відпустці для догляду
за дитиною

ПИТАННЯ: Як правильно звільнити працівницю у випадку скорочення чисельності або штату, якщо вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, зокрема у випадку скорочення чисельності або штату працівників.

Потрібно наголосити, що, оскільки розірвання трудового договору з цієї підстави є звільненням працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, слід враховувати статтю 184 КЗпП, якою встановлено гарантії для жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, а також статтю 186-1 КЗпП, що поширює гарантії, встановлені, зокрема статтею 184 КЗпП, на батьків, які виховують дітей без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників).

Так, згідно з частиною третьою статті 184 КЗпП не допускається звільнення зазначених вище осіб з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Якщо відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надана відповідно до частини третьої статті 179 КЗпП, то на цей період і діють гарантії, передбачені статтею 184 КЗпП.

Слід мати на увазі, що строки, передбачені КЗпП, обчислюються згідно зі статтею 241-1 цього Кодексу. Зокрема, строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. При цьому строки обчислюються з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

Порядок звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу встановлено статтями 40, 42, 43, 49-2 КЗпП.

Зокрема, згідно з частиною другою статті 40 КЗпП звільнення за пунктом 1 цієї статті допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, а статтею 42 КЗпП встановлено перелік працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату.

Звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП вимагає також дотримання норм статті 43 КЗпП, частиною третьою якої, зокрема, передбачено, що подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено, або його представника. Подання може розглядатися за відсутності працівника у разі повторної його неявки без поважних причин.

Слід враховувати, що власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніше як через місяць з дня одержання згоди виборного органу профспілкової організації (профспілкового представника).

Відповідно до статті 49-2 КЗпП про наступне звільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При цьому, відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. № 803-XII, при вивільненні працівників, зокрема, у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, повідомляють про це не пізніше як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення - списки фактично вивільнених працівників.

У пункті 19 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6 листопада 1992 р. № 9 роз’яснено, що, розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням за пунктом 1 статті 40 КЗпП, суди зобов’язані з’ясувати, чи справді у відповідача відбулося, зокрема, скорочення чисельності або штату працівників, які є докази того, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що у власника або уповноваженого ним органу не було можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на роботі та чи був попереджений за два місяці про наступне вивільнення.

Крім того, при проведенні звільнення власник або уповноважений ним орган має право в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, за його згодою, на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника.

Чинне законодавство не передбачає виключення із строку попередження працівника про наступне звільнення (не менш ніж за 2 місяці) часу перебування його у відпустці або тимчасової непрацездатності.

М. В. Пасічник,
помічник міністра юстиції України,
заслужений юрист України

“Довідник кадровика”, № 7 (37), липень 2005 р.,
Передплатний індекс 01158
02660, Київ, пр. Гагаріна, 23, офіс 1101


Украинская Баннерная Сеть
Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Понедiлок, 30.05.2016
В базi 490989 документов

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Справочные материалы
Виробничий календар на 2016 рiк
Облiкова ставка НБУ (2016 р.)
Ломбардна ставка НБУ (2016 р.)
Iндекси iнфляцiї (2016 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги у 2013-2016 роках.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв 2012-2016
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  27.05.2016  

Про затвердження зразків заяви на отримання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу, актів приймання-передачі та знищення таких бланків, а також журналу обліку їх використання
Наказ Міністерства внутрішніх справ України N 244 від 04.04.2016 р.

  26.05.2016  

Про затвердження Порядку отримання з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків даних про заробітну плату (дохід) для призначення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату
Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України N 305/392 від 28.03.2016 р.

  24.05.2016  

Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок
Наказ Міністерства соціальної політики України N 286 від 25.03.2016 року

  20.05.2016  

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України щодо визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання
Наказ Міністерства освіти і науки України N 418 від 11.04.2016 р.

  19.05.2016  

Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку
Наказ Міністерства фінансів України N 428 від 11.04.2016 р.

[Архив новостей]

2005-2016 © Корпорация ПАРУС