Документ : Чи можна звільнити працівницю у випадку скорочення чисельності або штату, якщо вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною


Чи можна звільнити працівницю
у випадку скорочення чисельності або штату,
якщо вона перебуває у відпустці для догляду
за дитиною

ПИТАННЯ: Як правильно звільнити працівницю у випадку скорочення чисельності або штату, якщо вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

ВІДПОВІДЬ: Відповідно до пункту 1 статті 40 КЗпП трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом, зокрема у випадку скорочення чисельності або штату працівників.

Потрібно наголосити, що, оскільки розірвання трудового договору з цієї підстави є звільненням працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, слід враховувати статтю 184 КЗпП, якою встановлено гарантії для жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста ст. 179 КЗпП), одиноких матерів за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, а також статтю 186-1 КЗпП, що поширює гарантії, встановлені, зокрема статтею 184 КЗпП, на батьків, які виховують дітей без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників).

Так, згідно з частиною третьою статті 184 КЗпП не допускається звільнення зазначених вище осіб з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Якщо відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надана відповідно до частини третьої статті 179 КЗпП, то на цей період і діють гарантії, передбачені статтею 184 КЗпП.

Слід мати на увазі, що строки, передбачені КЗпП, обчислюються згідно зі статтею 241-1 цього Кодексу. Зокрема, строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідні місяць і число останнього року строку. При цьому строки обчислюються з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день.

Порядок звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу встановлено статтями 40, 42, 43, 49-2 КЗпП.

Зокрема, згідно з частиною другою статті 40 КЗпП звільнення за пунктом 1 цієї статті допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу, а статтею 42 КЗпП встановлено перелік працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення чисельності або штату.

Звільнення за пунктом 1 статті 40 КЗпП вимагає також дотримання норм статті 43 КЗпП, частиною третьою якої, зокрема, передбачено, що подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено, або його представника. Подання може розглядатися за відсутності працівника у разі повторної його неявки без поважних причин.

Слід враховувати, що власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніше як через місяць з дня одержання згоди виборного органу профспілкової організації (профспілкового представника).

Відповідно до статті 49-2 КЗпП про наступне звільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці. Одночасно з попередженням про звільнення власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При цьому, відповідно до частини п’ятої статті 20 Закону України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. № 803-XII, при вивільненні працівників, зокрема, у зв’язку із скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, повідомляють про це не пізніше як за два місяці в письмовій формі державну службу зайнятості, вказуючи підстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати праці, а в десятиденний строк після вивільнення - списки фактично вивільнених працівників.

У пункті 19 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6 листопада 1992 р. № 9 роз’яснено, що, розглядаючи трудові спори, пов’язані зі звільненням за пунктом 1 статті 40 КЗпП, суди зобов’язані з’ясувати, чи справді у відповідача відбулося, зокрема, скорочення чисельності або штату працівників, які є докази того, що працівник відмовився від переведення на іншу роботу або що у власника або уповноваженого ним органу не було можливості перевести працівника з його згоди на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, чи не користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на роботі та чи був попереджений за два місяці про наступне вивільнення.

Крім того, при проведенні звільнення власник або уповноважений ним орган має право в межах однорідних професій і посад провести перестановку (перегрупування) працівників і перевести більш кваліфікованого працівника, посада якого скорочується, за його згодою, на іншу посаду, звільнивши з неї з цих підстав менш кваліфікованого працівника.

Чинне законодавство не передбачає виключення із строку попередження працівника про наступне звільнення (не менш ніж за 2 місяці) часу перебування його у відпустці або тимчасової непрацездатності.

М. В. Пасічник,
помічник міністра юстиції України,
заслужений юрист України

“Довідник кадровика”, № 7 (37), липень 2005 р.,
Передплатний індекс 01158
02660, Київ, пр. Гагаріна, 23, офіс 1101Вход в систему
Логин
Пароль 
Новый пользователь
Забыл пароль?

Стан бази
Четвер, 23.11.2017
В базi 531622 документа

 Огляд останніх надходжень
Актуальні консультації
Списання автомобіля: від «а» до «я»
Штатний розпис професійно-технічного навчального закладу за новими вимогами
Новые группы 5 и 6 плательщиков ЕН: воплощение в жизнь
Электронные деньги и расчеты карточками: правила игры для субъектов хозяйствования
Вакцинация работников предприятия против гриппа, или Я уколов не боюсь: если надо уколюсь!
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку в 2017 році
Граничні норми добових витрат у 2017 році
Виробничий календар на 2017 рiк
Облiкова ставка НБУ (2017 р.)
Ломбардна ставка НБУ (2016 р.)
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги у 2013-2017 роках.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв 2012-2017
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
Увага! важлива інформація
  21.11.2017  

Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Постанова Кабінету Міністрів України N 851 від 15 листопада 2017 р.

  17.11.2017  

Про шкільну форму
Наказ Київської міської державної адміністрації N 929 від 03.10.2017 р.

Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної політики в місті Києві
Рішення Київської міської ради N 166/3173 від 05.10.2017 р.

  16.11.2017  

Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі
Постанова Кабінету Міністрів України N 833 від 10 жовтня 2017 р.

Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (Форми N 1ДР, N 1П, N 5ДР, N 5ДРП, N 10ДР)
Наказ Міністерства фінансів України N 822 від 29.09.2017 р.

[Архив новостей]

2005-2017 © ПАРУС