Документ : Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
11.09.2017 N 89

Про затвердження нормативно-правових актів
Національного банку України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити:

1) План рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків), що додається;

2) Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що додається.

2. Затвердити зміни до:

1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами) (далі - План рахунків N 280), що додаються;

2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 919/9518 (зі змінами) (далі - Інструкція N 280), що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Національного банку України згідно з переліком (додаток 1).

4. Банкам України рекомендувати:

1) протягом періоду з 01 до 14 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків N 280 на відповідні рахунки Плану рахунків N 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів з рахунків для обліку дисконту, премії за наданими кредитами/залученими депозитами, короткострокових, довгострокових, прострочених кредитів/депозитів, прострочених нарахованих доходів/витрат за кредитами/депозитами (додаток 2);

2) протягом періоду з 18 до 24 грудня 2017 року (включно) перенести залишки коштів з рахунків Плану рахунків N 280 на відповідні рахунки Плану рахунків N 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 цієї постанови) згідно з перехідною таблицею перенесення залишків коштів за рахунками сформованих спеціальних резервів (додаток 3).

5. Банкам України забезпечити до 01 січня 2019 року поступовий перехід на здійснення операцій з використанням платіжних карток із застосуванням балансових рахунків 2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання" групи рахунків 260 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання", 2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб" групи рахунків 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб", 2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ" групи рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" розділу 26 класу 2 Плану рахунків.

6. Структурним підрозділам Національного банку України до 30 листопада 2017 року (включно) привести нормативно-правові акти Національного банку України у відповідність до вимог Плану рахунків.

7. Національний банк України не застосовує до банків заходів впливу за недотримання ними в період з 01 до 31 грудня 2017 року (включно) вимог Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), Положення про порядок встановлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року N 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 946/11226 (зі змінами), Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року N 129 (зі змінами), у зв'язку з виконанням дій, визначених пунктом 4 цієї постанови, що пов'язані з переходом на План рахунків.

8. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови для використання в роботі.

9. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім:

1) пунктів 4, 5 Змін до Плану рахунків N 280 та пунктів 4, 5 Змін до Інструкції N 280, які набирають чинності з 01 жовтня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);

2) пунктів 1, 2, 3 Змін до Плану рахунків N 280 та пунктів 1, 2, 3 Змін до Інструкції N 280, які набирають чинності з 01 грудня 2017 року та діють до 24 грудня 2017 року (включно);

3) пунктів 1, 3 цієї постанови, які набирають чинності з 25 грудня 2017 року.

В. о. Голови Я. В. Смолій

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
11.09.2017 N 89

План рахунків
бухгалтерського обліку банків України

N
з/п 
Рахунок  Назва 
номер  ознака 
Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції 
Розділ 10 Готівкові кошти 
Група 100 Банкноти та монети 
1001  А1  Банкноти та монети в касі банку 
1002  А  Банкноти та монети в касі відділень банку 
1003  А  Банкноти та монети в обмінних пунктах 
1004  А  Банкноти та монети в банкоматах 
1005  А  Банкноти та монети, інкасовані до перерахування 
1007  А  Банкноти та монети в дорозі 
10  Група 101 Дорожні чеки 
11  1011  А  Дорожні чеки в касі банку 
12  1012  А  Дорожні чеки в касі відділень банку 
13  1013  А  Дорожні чеки в обмінних пунктах 
14  1017  А  Дорожні чеки в дорозі 
15  Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою 
16  1090  КА  Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою 
17  Розділ 11 Банківські метали 
18  Група 110 Банківські метали 
19  1101  А  Банківські метали в банку 
20  1102  А  Банківські метали у відділенні банку 
21  1107  А  Банківські метали в дорозі 
22  Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою 
23  1190  КА  Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою 
24  Розділ 12 Кошти в Національному банку України 
25  Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України 
26  1200  А  Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України 
27  1203  А  Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 
28  1207  А  Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України 
29  1208  А  Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України 
30  Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України 
31  1211  А  Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо 
32  1212  А  Строкові вклади (депозити) у Національному банку України 
33  1216  АП  Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України 
34  1218  А  Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України 
35  Розділ 13 Кошти Національного банку України 
36  Група 130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку 
37  1300  П  Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку 
38  1308  П  Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку 
39  Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
40  1310  П  Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
41  1311  П  Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо 
42  1312  П  Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
43  1316  АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
44  1318  П  Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
45  Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України 
46  1321  П  Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності 
47  1322  П  Інші кредити, що отримані від Національного банку України 
48  1323  П  Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України 
49  1324  П  Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій 
50  1326  АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України 
51  1328  П  Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності 
52  Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України 
53  1334  П  Строкові вклади (депозити) Національного банку України 
54  1336  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України 
55  1338  П  Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) 
56  Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України 
57  Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
58  1400  А  Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
59  1401  А  Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
60  1402  А  Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
61  1403  А  Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
62  1404  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
63  1405  АП  Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
64  1406  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
65  1408  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
66  Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
67  1410  А  Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
68  1411  А  Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
69  1412  А  Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
70  1413  А  Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
71  1414  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
72  1415  АП  Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
73  1416  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
74  1418  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
75  1419  КА  Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
76  Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
77  1420  А  Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
78  1421  А  Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
79  1422  А  Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
80  1423  А  Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
81  1424  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
82  1426  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
83  1428  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
84  1429  КА  Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
85  Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
86  1430  А  Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
87  1435  АП  Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
88  1436  АП  Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
89  1438  А  Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
90  Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
91  1440  А  Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
92  1446  АП  Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
93  1448  А  Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
94  Група 145 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
95  1450  А  Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
96  1455  АП  Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
97  1456  АП  Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
98  1458  А  Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
99  Розділ 15 Кошти в інших банках 
100  Група 150 Кошти на вимогу в інших банках 
101  1500  АП  Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках 
102  1502  А  Кошти банків у розрахунках 
103  1507  П  Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків 
104  1508  АП  Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках 
105  1509  КА  Резерв за коштами на вимогу в інших банках 
106  Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
107  1510  А  Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
108  1513  А  Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
109  1516  АП  Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
110  1518  АП  Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
111  1519  КА  Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
112  Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
113  1520  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
114  1521  А  Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
115  1522  А  Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
116  1524  А  Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
117  1526  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
118  1528  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
119  1529  КА  Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
120  Група 153 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
121  1532  А  Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
122  1533  А  Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
123  1535  АП  Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
124  1536  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
125  1538  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
126  Група 154 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
127  1542  А  Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
128  1543  А  Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
129  1545  АП  Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
130  1546  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
131  1548  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
132  1549  КА  Резерви під заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
133  Розділ 16 Кошти інших банків 
134  Група 160 Кошти на вимогу інших банків 
135  1600  АП  Кореспондентські рахунки інших банків 
136  1602  П  Кошти в розрахунках інших банків 
137  1607  А  Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам 
138  1608  АП  Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків 
139  1609  КА  Резерв за коштами на вимогу інших банків 
140  Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
141  1610  П  Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
142  1613  П  Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
143  1616  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
144  1618  АП  Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
145  Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
146  1621  П  Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
147  1622  П  Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
148  1623  П  Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
149  1626  АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
150  1628  П  Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
151  Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 
152  Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 
153  1811  А  Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою 
154  1819  А  Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками 
155  Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 
156  1890  КА  Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 
157  Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 
158  Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 
159  1911  П  Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою 
160  1912  П  Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
161  1919  П  Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками 
162  Клас 2 Операції з клієнтами 
163  Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
164  Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
165  2010  А  Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
166  2016  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
167  2018  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
168  2019  КА  Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
169  Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
170  2020  А  Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
171  2026  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
172  2028  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
173  2029  КА  Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
174  Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
175  2030  А  Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
176  2036  АП  Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
177  2038  А  Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
178  2039  КА  Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
179  Група 204 Придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
180  2040  А  Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
181  2041  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
182  2042  А  Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
183  2043  А  Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
184  2044  А  Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
185  2045  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
186  2046  АП  Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
187  2048  А  Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
188  2049  АП  Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
189  Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
190  2060  А  Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання 
191  2063  А  Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
192  2066  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
193  2068  А  Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
194  2069  КА  Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
195  Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
196  2071  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
197  2076  АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
198  2078  А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
199  2079  КА  Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
200  Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
201  2083  А  Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
202  2086  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
203  2088  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
204  2089  КА  Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
205  Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
206  Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
207  2103  А  Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
208  2106  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
209  2108  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
210  2109  КА  Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
211  Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
212  2113  А  Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
213  2116  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
214  2118  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
215  2119  КА  Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
216  Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
217  2123  А  Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
218  2126  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
219  2128  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
220  2129  КА  Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
221  Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
222  2133  А  Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
223  2136  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
224  2138  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
225  2139  КА  Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
226  Група 214 Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
227  2140  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
228  2141  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
229  2142  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
230  2143  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
231  2146  АП  Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
232  2148  А  Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
233  2149  АП  Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
234  Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
235  Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
236  2203  А  Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
237  2206  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
238  2208  А  Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
239  2209  КА  Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
240  Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
241  2211  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
242  2216  АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
243  2218  А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
244  2219  КА  Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
245  Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
246  2220  А  Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
247  2226  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
248  2228  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
249  2229  КА  Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
250  Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
251  2233  А  Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
252  2236  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
253  2238  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
254  2239  КА  Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
255  Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
256  2240  А  Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
257  2241  А  Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
258  2242  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
259  2243  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
260  2246  АП  Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
261  2248  А  Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
262  2249  АП  Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
263  Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю 
264  Група 230 Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
265  2301  А  Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
266  2303  А  Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
267  2306  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
268  2307  АП  Переоцінка за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
269  2308  А  Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
270  2309  АП  Резерв за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
271  Група 231 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
272  2310  А  Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
273  2311  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
274  2316  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
275  2317  АП  Переоцінка за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
276  2318  А  Нараховані доходи за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
277  2319  АП  Резерв за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
278  Група 232 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
279  2320  А  Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
280  2321  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
281  2326  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
282  2327  АП  Переоцінка за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
283  2328  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
284  2329  АП  Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
285  Група 233 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
286  2330  А  Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
287  2331  А  Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
288  2336  АП  Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
289  2337  АП  Переоцінка за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
290  2338  А  Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
291  2339  АП  Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
292  Група 234 Фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
293  2340  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
294  2341  А  Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
295  2346  АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
296  2347  АП  Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
297  2348  А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
298  2349  АП  Резерв за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
299  Група 235 Іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
300  2351  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
301  2353  А  Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
302  2356  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
303  2357  АП  Переоцінка за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
304  2358  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
305  2359  АП  Резерв за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
306  Група 236 Кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
307  2360  А  Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
308  2361  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
309  2362  А  Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
310  2363  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
311  2366  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
312  2367  АП  Переоцінка за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
313  2368  А  Нараховані доходи за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
314  2369  АП  Резерв за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
315  Група 237 Кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
316  2370  А  Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
317  2371  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
318  2372  А  Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
319  2373  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
320  2376  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
321  2377  АП  Переоцінка за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
322  2378  А  Нараховані доходи за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
323  2379  АП  Резерв за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
324  Група 238 Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
325  2380  А  Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
326  2381  А  Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
327  2382  А  Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
328  2383  А  Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
329  2386  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
330  2387  АП  Переоцінка за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
331  2388  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
332  Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
333  2390  А  Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
334  2391  А  Кредити за операціями репо, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
335  2392  А  Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
336  2393  А  Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
337  2394  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
338  2395  А  Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
339  2396  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
340  2397  АП  Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
341  2398  А  Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
342  Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю 
343  Група 240 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
344  2401  А  Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
345  2403  А  Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
346  2406  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
347  2407  АП  Переоцінка за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
348  2408  А  Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
349  2409  АП  Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
350  Група 241 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
351  2410  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
352  2411  А  Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
353  2416  АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
354  2417  АП  Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
355  2418  А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
356  2419  АП  Резерв за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
357  Група 242 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
358  2420  А  Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
359  2421  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
360  2426  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
361  2427  АП  Переоцінка за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
362  2428  А  Нараховані доходи за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
363  2429  АП  Резерв за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
364  Група 243 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
365  2431  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
366  2433  А  Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
367  2436  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
368  2437  АП  Переоцінка за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
369  2438  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
370  2439  АП  Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
371  Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
372  2450  А  Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
373  2451  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
374  2452  А  Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
375  2453  А  Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
376  2456  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
377  2457  АП  Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
378  2458  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
379  Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України 
380  Група 251 Кошти Державного бюджету України 
381  2512  П  Кошти Державного бюджету України цільового характеру 
382  2513  П  Кошти Державного казначейства України 
383  2518  П  Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України 
384  Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
385  2520  П  Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
386  2523  П  Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
387  2525  П  Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
388  2526  П  Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
389  2528  П  Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
390  Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України 
391  2530  П  Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України 
392  2531  П  Кошти, що вилучені уповноваженими органами 
393  2538  П  Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України 
394  Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів 
395  2541  П  Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів 
396  2542  П  Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів 
397  2544  П  Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру 
398  2545  П  Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру 
399  2546  П  Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів 
400  2548  П  Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів 
401  Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 
402  2550  П  Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку 
403  2551  П  Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку 
404  2552  П  Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів 
405  2553  П  Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів 
406  2554  П  Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів 
407  2555  П  Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів 
408  2556  П  Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень 
409  2558  П  Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 
410  Група 256 Кошти позабюджетних фондів 
411  2560  П  Державні позабюджетні фонди 
412  2561  П  Галузеві позабюджетні фонди 
413  2562  П  Регіональні позабюджетні фонди 
414  2565  П  Цільові кошти позабюджетних фондів 
415  2568  П  Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів 
416  Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат 
417  2570  П  Кошти державного бюджету для виплат 
418  2571  П  Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою 
419  2572  П  Кошти місцевих бюджетів для виплат 
420  Розділ 26 Кошти клієнтів банку 
421  Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання 
422  2600  АП  Кошти на вимогу суб'єктів господарювання 
423  2601  П  Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління 
424  2602  П  Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання 
425  2603  П  Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання 
426  2604  П  Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання 
427  2605  АП  Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток 
428  2607  А  Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання 
429  2608  П  Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 
430  2609  КА  Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання 
431  Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання 
432  2610  П  Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання 
433  2611  П  Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо 
434  2616  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання 
435  2618  П  Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання 
436  Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб 
437  2620  АП  Кошти на вимогу фізичних осіб 
438  2622  П  Кошти в розрахунках фізичних осіб 
439  2625  АП  Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток 
440  2627  А  Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам 
441  2628  П  Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 
442  2629  КА  Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб 
443  Група 263 Строкові кошти фізичних осіб 
444  2630  П  Строкові вклади (депозити) фізичних осіб 
445  2636  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб 
446  2638  П  Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб 
447  Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму 
448  2640  П  Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України 
449  2641  П  Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
450  2642  П  Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах 
451  2643  П  Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости 
452  2644  П  Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму 
453  Група 265 Кошти небанківських фінансових установ 
454  2650  АП  Кошти на вимогу небанківських фінансових установ 
455  2651  П  Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ 
456  2655  АП  Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток 
457  2656  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ 
458  2657  А  Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам 
459  2658  П  Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ 
460  2659  КА  Резерв за коштами небанківських фінансових установ 
461  Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій 
462  Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
463  2701  П  Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
464  2706  АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
465  2708  П  Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
466  Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
467  Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
468  2800  А  Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку 
469  2801  А  Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку 
470  2805  А  Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями 
471  2806  А  Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень 
472  2809  А  Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
473  Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 
474  2890  КА  Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 
475  Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 
476  Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
477  2900  П  Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку 
478  2901  П  Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів 
479  2902  П  Кредиторська заборгованість за прийняті платежі 
480  2903  П  Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками 
481  2904  П  Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима 
482  2905  П  Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями 
483  2906  П  Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень 
484  2907  П  Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР 
485  2908  П  Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР 
486  2909  П  Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
487  Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 
488  2920  АП  Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат 
489  2924  АП  Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток 
490  Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання 
491  Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
492  Група 300 Акції, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
493  3002  А  Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
494  3003  А  Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
495  3005  А  Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
496  3007  АП  Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
497  3008  А  Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
498  Група 301 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
499  3010  А  Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
500  3011  А  Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
501  3012  А  Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
502  3013  А  Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
503  3014  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
504  3015  АП  Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
505  3016  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
506  3018  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
507  Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
508  3040  А  Активи за придбаними опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
509  3041  А  Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
510  3042  А  Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
511  3043  А  Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
512  3044  А  Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
513  3049  А  Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
514  Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 
515  Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
516  3102  А  Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
517  3103  А  Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
518  3105  А  Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
519  3107  АП  Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
520  3108  А  Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
521  Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
522  3110  А  Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
523  3111  А  Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
524  3112  А  Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
525  3113  А  Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
526  3114  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
527  3115  АП  Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
528  3116  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
529  3118  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
530  3119  КА  Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
531  Група 314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 
532  3140  А  Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
533  3141  А  Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
534  3142  А  Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
535  3143  А  Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування 
536  3144  А  Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування 
537  Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
538  Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
539  3210  А  Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
540  3211  А  Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
541  3212  А  Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
542  3213  А  Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
543  3214  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
544  3216  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
545  3218  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
546  3219  КА  Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
547  Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання 
548  Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
549  3300  П  Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
550  3301  П  Акцепти, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
551  3303  П  Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
552  3305  П  Інші цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
553  3306  АП  Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
554  3308  П  Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
555  Група 331 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
556  3310  П  Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
557  3313  П  Облігації, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
558  3314  П  Інші цінні папери, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
559  3315  АП  Переоцінка за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
560  3316  АП  Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
561  3318  П  Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
562  Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
563  3320  П  Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
564  3326  АП  Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
565  3328  П  Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
566  Група 333 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
567  3330  П  Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
568  3335  АП  Переоцінка за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
569  3336  АП  Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
570  3338  П  Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
571  Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
572  3350  П  Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
573  3351  П  Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
574  3352  П  Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
575  3353  П  Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
576  3354  П  Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
577  3359  П  Зобов'язання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
578  Група 336 Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування 
579  3360  П  Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
580  3361  П  Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
581  3362  П  Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
582  3363  П  Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування 
583  3364  П  Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування 
584  Група 337 Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком 
585  3370  П  Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком 
586  3376  АП  Неамортизований дисконт/премія за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком 
587  3378  П  Нараховані витрати за привілейованими акціями, випущеними банком 
588  Група 338 Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки 
589  3380  П  Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
590  3385  АП  Переоцінка фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
591  3386  АП  Неамортизований дисконт/премія за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
592  3388  П  Нараховані витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
593  Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу 
594  Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, що утримуються з метою продажу 
595  3400  А  Запаси матеріальних цінностей на складі 
596  3402  А  Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб 
597  3403  А  Дорогоцінні метали в банку 
598  3407  А  Дорогоцінні метали в дорозі 
599  3408  А  Необоротні активи, що утримуються з метою продажу 
600  3409  А  Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя 
601  Група 341 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 
602  3412  А  Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу 
603  3413  А  Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу 
604  3415  А  Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 
605  3418  А  Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 
606  Група 342 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 
607  3422  А  Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу 
608  3423  А  Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу 
609  3425  А  Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 
610  3428  А  Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 
611  Розділ 35 Інші активи банку 
612  Група 350 Витрати майбутніх періодів 
613  3500  А  Витрати майбутніх періодів 
614  Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку 
615  3510  А  Дебіторська заборгованість з придбання активів 
616  3511  А  Договірний актив 
617  3519  А  Дебіторська заборгованість за послуги 
618  Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 
619  3520  А  Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 
620  3521  А  Відстрочений податковий актив 
621  3522  А  Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 
622  Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами 
623  3540  А  Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку 
624  3541  А  Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку 
625  3542  А  Дебіторська заборгованість за кредитними операціями 
626  3548  А  Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами 
627  Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 
628  3550  А  Аванси працівникам банку на витрати з відрядження 
629  3551  А  Аванси працівникам банку на господарські витрати 
630  3552  А  Нестачі та інші нарахування на працівників банку 
631  3559  А  Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами 
632  Група 356 Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
633  3560  А  Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
634  3566  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
635  3568  А  Нараховані доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу 
636  3569  КА  Резерв за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
637  Група 357 Інші нараховані доходи 
638  3570  А  Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 
639  3578  А  Інші нараховані доходи 
640  Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку 
641  3590  КА  Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 
642  3599  КА  Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку 
643  Розділ 36 Інші пасиви банку 
644  Група 360 Доходи майбутніх періодів 
645  3600  П  Доходи майбутніх періодів 
646  Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку 
647  3610  П  Кредиторська заборгованість з придбання активів 
648  3611  П  Договірне зобов'язання 
649  3615  П  Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою) 
650  3619  П  Кредиторська заборгованість за послуги 
651  Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 
652  3620  П  Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 
653  3621  П  Відстрочені податкові зобов'язання 
654  3622  П  Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 
655  3623  П  Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
656  Група 363 Розрахунки з акціонерами (власниками) 
657  3631  П  Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами 
658  Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами 
659  3640  П  Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку 
660  3641  П  Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку 
661  3642  П  Кредиторська заборгованість за кредитними операціями 
662  3647  П  Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування 
663  3648  П  Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами 
664  Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 
665  3650  П  Заборгованість працівникам банку на відрядження 
666  3651  П  Заборгованість працівникам банку на господарські витрати 
667  3652  П  Нарахування працівникам банку за заробітною платою 
668  3653  П  Утримання з працівників банку на користь третіх осіб 
669  3654  П  Нараховані відпускні до сплати 
670  3658  П  Забезпечення оплати відпусток 
671  3659  П  Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами 
672  Група 366 Субординований борг банку 
673  3660  П  Субординований борг банку 
674  3661  П  Облігації, випущені банком на умовах субординованого боргу 
675  3666  АП  Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом 
676  3668  П  Нараховані витрати за субординованим боргом 
677  Група 367 Інші нараховані витрати 
678  3670  П  Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування 
679  3678  П  Інші нараховані витрати 
680  Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання 
681  3690  П  Резерви за наданими фінансовими гарантіями 
682  3692  П  Резерви за кредитними зобов'язаннями 
683  3699  П  Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями 
684  Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки 
685  Група 370 Клірингові рахунки 
686  3705  АП  Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками 
687  Група 371 Дебетові суми до з'ясування 
688  3710  А  Дебетові суми до з'ясування 
689  Група 372 Кредитові суми до з'ясування 
690  3720  П  Кредитові суми до з'ясування 
691  Група 373 Транзитні рахунки 
692  3739  АП  Транзитний рахунок за іншими розрахунками 
693  Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
694  Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
695  3800  АП  Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
696  3801  АП  Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
697  Розділ 39 Розрахунки між філіями банку 
698  Група 390 Розрахунки між філіями банку 
699  3900  АП  Рахунки філій, що відкриті в банку 
700  3901  АП  Рахунки, що відкриті для філій банку 
701  3902  А  Розрахунки за коштами, що надані філіям банку 
702  3903  П  Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку 
703  3904  А  Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку 
704  3905  П  Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку 
705  3906  А  Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку 
706  3907  П  Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку 
707  Група 392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку 
708  3928  А  Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні 
709  3929  П  Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні 
710  Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції 
711  Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії 
712  Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії 
713  4102  А  Інвестиції в асоційовані банки 
714  4103  А  Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи 
715  4105  А  Інвестиції в інші асоційовані компанії 
716  4108  А  Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії 
717  Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії 
718  Група 420 Інвестиції в дочірні компанії 
719  4202  А  Інвестиції в дочірні банки 
720  4203  А  Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи 
721  4205  А  Інвестиції в інші дочірні компанії 
722  4208  А  Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії 
723  Розділ 43 Нематеріальні активи 
724  Група 430 Нематеріальні активи 
725  4300  А  Нематеріальні активи 
726  4309  КА  Накопичена амортизація нематеріальних активів 
727  Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи 
728  4310  А  Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами 
729  Група 432 Гудвіл, що виник у результаті придбання 
730  4321  А  Гудвіл 
731  Розділ 44 Основні засоби 
732  Група 440 Основні засоби 
733  4400  А  Основні засоби 
734  4409  КА  Знос основних засобів 
735  Група 441 Інвестиційна нерухомість 
736  4410  А  Інвестиційна нерухомість 
737  4419  КА  Знос інвестиційної нерухомості 
738  Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами 
739  4430  А  Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами 
740  4431  А  Обладнання, що потребує монтажу 
741  Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи 
742  Група 450 Інші необоротні матеріальні активи 
743  4500  А  Інші необоротні матеріальні активи 
744  4509  КА  Знос інших необоротних матеріальних активів 
745  Група 453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду) 
746  4530  А  Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду) 
747  Клас 5 Капітал банку 
748  Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку 
749  Група 500 Статутний капітал банку 
750  5000  П  Статутний капітал банку 
751  5002  КП  Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників) 
752  5004  П  Незареєстрований статутний капітал 
753  Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески 
754  5010  П  Емісійні різниці 
755  5011  АП  Операції з акціонерами (власниками) 
756  Група 502 Загальні резерви та фонди банку 
757  5020  П  Загальні резерви 
758  5021  П  Резервні фонди 
759  5022  П  Інші фонди банку 
760  Група 503 Результати минулих років 
761  5030  П  Нерозподілені прибутки минулих років 
762  5031  А  Непокриті збитки минулих років 
763  Група 504 Результати звітного року 
764  5040  П  Прибуток звітного року 
765  5041  А  Збиток звітного року 
766  Розділ 51 Результати переоцінки 
767  Група 510 Результати переоцінки 
768  5100  П  Результати переоцінки основних засобів 
769  5101  П  Результати переоцінки нематеріальних активів 
770  5102  АП  Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
771  5103  П  Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії 
772  5104  АП  Результати переоцінки за операціями хеджування 
773  5105  АП  Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання 
774  5106  АП  Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
775  5107  АП  Результати переоцінки фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки на суму власного кредитного ризику 
776  Розділ 52 Приписний капітал філії іноземного банку 
777  Група 520 Приписний капітал філії іноземного банку 
778  5200  П  Приписний капітал філії іноземного банку 
779  Клас 6 Доходи 
780  Розділ 60 Процентні доходи 
781  Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України 
782  6000  П  Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України 
783  6002  П  Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо 
784  6003  П  Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України 
785  Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках 
786  6010  П  Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
787  6011  П  Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
788  6012  П  Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
789  6013  П  Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
790  6014  П  Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
791  6015  П  Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
792  6016  П  Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
793  6017  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
794  6018  П  Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
795  6019  П  Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
796  Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
797  6020  П  Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
798  6021  П  Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
799  6022  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
800  6023  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
801  6024  П  Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
802  6025  П  Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
803  6026  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
804  6027  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
805  Група 603 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
806  6030  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
807  6031  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
808  6032  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
809  6033  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
810  6034  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
811  6035  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
812  Група 604 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
813  6040  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
814  6041  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
815  6042  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
816  6043  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
817  6044  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
818  6045  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
819  6046  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
820  6047  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
821  Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
822  6050  П  Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
823  6052  П  Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
824  6053  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
825  6054  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
826  6055  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
827  Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
828  6060  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
829  6061  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
830  6062  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
831  6063  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
832  Група 607 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
833  6070  П  Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
834  6071  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
835  6072  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
836  6073  П  Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
837  6074  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
838  6075  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
839  6076  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
840  6077  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
841  6078  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
842  6079  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
843  Група 608 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
844  6080  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
845  6081  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
846  6082  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
847  6083  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
848  6084  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
849  6085  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
850  6086  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
851  6087  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
852  Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
853  6090  П  Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
854  6091  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
855  6092  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
856  6093  П  Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
857  6094  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
858  6095  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
859  6096  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
860  Розділ 61 Процентні доходи 
861  Група 610 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
862  6100  П  Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
863  6101  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
864  6102  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
865  6103  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
866  6104  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
867  6105  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
868  6106  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
869  6107  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
870  Група 611 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
871  6110  П  Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
872  6111  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
873  6112  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
874  6113  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
875  Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами 
876  6120  П  Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
877  6121  П  Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
878  6122  П  Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
879  6123  П  Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
880  6124  П  Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
881  6125  П  Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
882  6126  П  Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
883  6127  П  Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
884  6128  П  Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
885  Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку 
886  6130  П  Процентні доходи за операціями з філіями банку 
887  Група 614 Інші процентні доходи 
888  6140  П  Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу 
889  6141  П  Інші процентні доходи 
890  Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу 
891  Група 620 Результат від переоцінки 
892  6201  АП  Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів 
893  6204  АП  Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів 
894  6205  АП  Результат від переоцінки опціонних контрактів 
895  6206  АП  Результат від переоцінки форвардних контрактів 
896  6207  АП  Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів 
897  6208  АП  Результат від переоцінки валютних своп-контрактів 
898  6209  АП  Результат від переоцінки процентних своп-контрактів 
899  Група 621 Результат від операцій купівлі-продажу 
900  6211  АП  Результат від операцій купівлі-продажу інших похідних фінансових інструментів 
901  6214  АП  Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів 
902  6215  АП  Результат від операцій купівлі-продажу опціонних контрактів 
903  6216  АП  Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів 
904  6217  АП  Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів 
905  6218  АП  Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів 
906  6219  АП  Результат від операцій купівлі-продажу процентних своп-контрактів 
907  Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями 
908  6223  АП  Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
909  6224  АП  Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
910  6225  АП  Результат від операцій з фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
911  6226  АП  Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
912  Розділ 63 Інші операційні доходи 
913  Група 630 Дохід у вигляді дивідендів 
914  6300  П  Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
915  6301  П  Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
916  6302  П  Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії 
917  6303  П  Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії 
918  Група 631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії 
919  6310  П  Дохід від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі 
920  6311  П  Дохід від інвестицій в дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі 
921  Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів 
922  6320  П  Дохід від модифікації фінансових активів 
923  Група 633 Дохід від модифікації фінансових зобов'язань 
924  6330  П  Дохід від модифікації фінансових зобов'язань 
925  Група 634 Дохід від припинення визнання фінансових активів 
926  6340  П  Дохід від припинення визнання фінансових активів 
927  Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань 
928  6350  П  Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань 
929  Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку 
930  6380  П  Інші операційні доходи за операціями з філіями банку 
931  Група 639 Інші операційні доходи 
932  6390  П  Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива 
933  6391  АП  Результат переоцінки об'єкта хеджування 
934  6392  АП  Результат переоцінки інструменту хеджування 
935  6393  АП  Результат від продажу боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
936  6394  П  Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
937  6395  П  Дохід від оперативного лізингу (оренди) 
938  6396  П  Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру 
939  6397  П  Штрафи, пені, що отримані банком 
940  6398  П  Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива 
941  6399  П  Інші операційні доходи 
942  Розділ 64 Інші доходи 
943  Група 649 Інші доходи 
944  6490  П  Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів 
945  6499  П  Інші доходи 
946  Розділ 65 Комісійні доходи 
947  Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками 
948  6500  П  Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків 
949  6501  П  Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків 
950  6503  П  Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків 
951  6504  П  Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків 
952  6506  П  Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків 
953  6508  П  Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками 
954  6509  П  Інші комісійні доходи за операціями з банками 
955  Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами 
956  6510  П  Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів 
957  6511  П  Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів 
958  6513  П  Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів 
959  6514  П  Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів 
960  6516  П  Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів 
961  6518  П  Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами 
962  6519  П  Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами 
963  Група 652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку 
964  6520  П  Комісійні доходи за операціями з філіями банку 
965  Розділ 67 Повернення списаних активів 
966  Група 671 Повернення списаних активів 
967  6710  П  Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками 
968  6711  П  Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків 
969  6712  П  Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам 
970  6713  П  Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
971  6714  П  Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
972  6715  П  Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку 
973  6717  П  Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку 
974  Клас 7 Витрати 
975  Розділ 70 Процентні витрати 
976  Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України 
977  7000  А  Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України 
978  7002  А  Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо 
979  7003  А  Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
980  7004  А  Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності 
981  7006  А  Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України 
982  Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків 
983  7010  А  Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків 
984  7011  А  Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків 
985  7012  А  Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків 
986  7014  А  Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків 
987  7015  А  Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо 
988  7016  А  Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків 
989  7017  А  Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків 
990  Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
991  7020  А  Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
992  7021  А  Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
993  7028  А  Процентні витрати за кредиторською заборгованістю за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю 
994  Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України 
995  7030  А  Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України 
996  Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами 
997  7040  А  Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб 
998  7041  А  Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб 
999  Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій 
1000  7060  А  Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій 
1001  Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами 
1002  7070  А  Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ 
1003  7071  А  Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ 
1004  Розділ 71 Процентні витрати 
1005  Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу 
1006  7120  А  Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
1007  7121  А  Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1008  7122  А  Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
1009  7123  А  Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1010  7124  А  Процентні витрати за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком 
1011  7125  А  Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1012  Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку 
1013  7130  А  Процентні витрати за операціями з філіями банку 
1014  Група 714 Інші процентні витрати 
1015  7140  А  Процентні витрати за субординованим боргом 
1016  7141  А  Інші процентні витрати 
1017  Розділ 73 Інші операційні витрати 
1018  Група 730 Витрати на телекомунікації 
1019  7300  А  Витрати на СЕП 
1020  7301  А  Витрати на інші системи банківського зв'язку 
1021  Група 731 Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії 
1022  7310  А  Витрати від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі 
1023  7311  А  Витрати від інвестицій у дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі 
1024  Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів 
1025  7320  А  Витрати від модифікації фінансових активів 
1026  Група 733 Витрати від модифікації фінансових зобов'язань 
1027  7330  А  Витрати від модифікації фінансових зобов'язань 
1028  Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів 
1029  7340  А  Витрати від припинення визнання фінансових активів 
1030  Група 735 Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань 
1031  7350  А  Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань 
1032  Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку 
1033  7380  А  Інші операційні витрати за операціями з філіями банку 
1034  Група 739 Інші операційні витрати 
1035  7390  А  Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива 
1036  7391  А  Витрати на інкасацію та перевезення цінностей 
1037  7392  А  Витрати на аудит 
1038  7394  А  Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
1039  7395  А  Витрати на оперативний лізинг (оренду) 
1040  7396  А  Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру 
1041  7397  А  Штрафи, пені, що сплачені банком 
1042  7398  А  Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива 
1043  7399  А  Інші операційні витрати 
1044  Розділ 74 Загальні адміністративні витрати 
1045  Група 740 Витрати на утримання персоналу 
1046  7400  А  Основна і додаткова заробітна плата 
1047  7401  А  Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
1048  7403  А  Матеріальна допомога та інші соціальні виплати 
1049  7404  А  Витрати на підготовку кадрів 
1050  7405  А  Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників 
1051  7409  А  Інші витрати на утримання персоналу 
1052  Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 
1053  7410  А  Податок на додану вартість 
1054  7411  А  Податок на землю 
1055  7418  А  Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
1056  7419  А  Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 
1057  Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів 
1058  7420  А  Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів 
1059  7421  А  Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду) 
1060  7423  А  Амортизація 
1061  Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати 
1062  7430  А  Витрати на комунальні послуги 
1063  7431  А  Господарські витрати 
1064  7432  А  Витрати на охорону 
1065  7433  А  Інші експлуатаційні витрати 
1066  Група 745 Інші адміністративні витрати 
1067  7450  А  Поштово-телефонні витрати 
1068  7452  А  Витрати на відрядження 
1069  7454  А  Представницькі витрати 
1070  7455  А  Витрати на маркетинг і рекламу 
1071  7456  А  Спонсорство та доброчинність 
1072  7457  А  Інші адміністративні витрати 
1073  Група 749 Інші витрати 
1074  7490  А  Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів 
1075  7491  АП  Втрати від уцінки запасів на продаж 
1076  7499  А  Інші витрати 
1077  Розділ 75 Комісійні витрати 
1078  Група 750 Комісійні витрати 
1079  7500  А  Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування 
1080  7501  А  Комісійні витрати на кредитне обслуговування 
1081  7503  А  Комісійні витрати за операціями з цінними паперами 
1082  7504  А  Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів 
1083  7506  А  Комісійні витрати на довірче обслуговування 
1084  7508  А  Комісійні витрати за позабалансовими операціями 
1085  7509  А  Інші комісійні витрати 
1086  Група 752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку 
1087  7520  А  Комісійні витрати за операціями з філіями банку 
1088  Розділ 77 Відрахування в резерви 
1089  Група 770 Відрахування в резерви 
1090  7700  АП  Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 
1091  7701  АП  Відрахування в резерви під заборгованість інших банків 
1092  7702  АП  Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам 
1093  7703  АП  Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
1094  7704  АП  Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
1095  7705  АП  Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку 
1096  7706  АП  Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат 
1097  7707  АП  Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку 
1098  Розділ 79 Податок на прибуток 
1099  Група 790 Податок на прибуток 
1100  7900  АП  Податок на прибуток 
1101  Клас 8 Управлінський облік 
1102  Клас 9 Позабалансові рахунки 
1103  Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій 
1104  Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти 
1105  9000  А  Надані гарантії 
1106  9001  А  Підтверджені акредитиви 
1107  9002  А  Надані акцепти 
1108  9003  А  Надані авалі 
1109  Група 903 Отримані гарантії 
1110  9030  П  Гарантії, що отримані від Уряду України 
1111  9031  П  Отримані гарантії 
1112  9036  П  Отримані контргарантії 
1113  Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані 
1114  Група 910 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 
1115  9100  А  Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 
1116  Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків 
1117  9110  П  Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків 
1118  9111  П  Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій 
1119  Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 
1120  9122  А  Непокриті акредитиви 
1121  9129  А  Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 
1122  Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами 
1123  Група 920 Валюта та банківські метали до отримання 
1124  9200  А  Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот 
1125  9201  А  Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1126  9202  А  Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1127  9203  А  Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1128  9204  А  Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1129  9206  А  Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1130  9207  А  Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1131  9208  А  Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами 
1132  Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення 
1133  9210  П  Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот 
1134  9211  П  Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1135  9212  П  Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1136  9213  П  Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1137  9214  П  Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1138  9216  П  Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1139  9217  П  Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1140  9218  П  Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами 
1141  Група 922 Валюта та банківські метали до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1142  9221  А  Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1143  9224  А  Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1144  9228  А  Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1145  Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1146  9231  П  Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1147  9234  П  Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1148  9238  П  Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1149  Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 
1150  Група 930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу 
1151  9300  А  Вимоги за андеррайтингом цінних паперів 
1152  Група 931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу 
1153  9310  П  Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів 
1154  Група 932 Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1155  9321  А  Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1156  9324  А  Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1157  9328  А  Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1158  Група 933 Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1159  9331  П  Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1160  9334  П  Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1161  9338  П  Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1162  Група 935 Активи до отримання 
1163  9350  А  Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами 
1164  9351  А  Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1165  9352  А  Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1166  9353  А  Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1167  9354  А  Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1168  9356  А  Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1169  9357  А  Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1170  9358  А  Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами 
1171  9359  А  Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1172  Група 936 Активи до відправлення 
1173  9360  П  Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами 
1174  9361  П  Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1175  9362  П  Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1176  9363  П  Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1177  9364  П  Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1178  9366  П  Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування 
1179  9367  П  Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1180  9368  П  Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами 
1181  9369  П  Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
1182  Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги 
1183  Група 950 Отримана застава 
1184  9500  А  Отримана застава 
1185  9501  А  Заставна за іпотечними кредитами 
1186  9503  А  Застава за складськими свідоцтвами 
1187  Група 951 Надана застава 
1188  9510  П  Надана застава 
1189  Група 952 Іпотека 
1190  9520  А  Земельні ділянки 
1191  9521  А  Нерухоме майно житлового призначення 
1192  9523  А  Інші об'єкти нерухомого майна 
1193  Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком 
1194  9530  П  Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком 
1195  Група 954 Умовні зобов'язання 
1196  9540  П  Умовні зобов'язання 
1197  Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення 
1198  Група 960 Не сплачені в строк доходи 
1199  9600  А  Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками 
1200  9601  А  Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами 
1201  Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами 
1202  9610  А  Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках 
1203  9611  А  Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями 
1204  9613  А  Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами 
1205  9615  А  Списана у збиток дебіторська заборгованість 
1206  9617  А  Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами 
1207  9618  А  Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами 
1208  Група 962 Кошти до повернення 
1209  9620  А  Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 
1210  9621  А  Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 
1211  Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 
1212  Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 
1213  9702  А  Цінні папери на зберіганні 
1214  9703  А  Інші активи на зберіганні 
1215  9704  А  Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії) 
1216  Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки 
1217  9710  А  Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків 
1218  9711  А  Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк" 
1219  9712  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 
1220  9713  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 
1221  9714  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць 
1222  9715  А  Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками 
1223  9717  А  Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників 
1224  9718  А  Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації 
1225  Група 973 Документи з приватизації - земельні бони 
1226  9731  А  Земельні бони в установах ПАТ "Ощадбанк" 
1227  9733  А  Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим 
1228  9734  А  Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць 
1229  9735  А  Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за земельними бонами 
1230  9737  А  Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників 
1231  Група 974 Інші розрахунки 
1232  9740  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно 
1233  9741  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно 
1234  9742  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно 
1235  9743  А  Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло 
1236  9744  А  Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло 
1237  9745  А  Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло 
1238  9746  А  Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації 
1239  Група 976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк" 
1240  9760  А  Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк" 
1241  Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі 
1242  9770  А  Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені 
1243  9771  А  Бланки з приватизації в дорозі 
1244  Група 978 Активні рахунки довірчого управління 
1245  9780  А  Готівкові кошти за операціями довірчого управління 
1246  9781  А  Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління 
1247  9782  А  Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління 
1248  9783  А  Цінні папери в довірчому управлінні 
1249  9784  А  Банківські метали в довірчому управлінні 
1250  9786  А  Інші активи в довірчому управлінні 
1251  9787  А  Витрати за операціями довірчого управління 
1252  9788  А  Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління 
1253  Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління 
1254  9790  П  Фонди банківського управління 
1255  9791  П  Рахунки установників 
1256  9792  П  Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління 
1257  9797  П  Доходи від операцій довірчого управління 
1258  Розділ 98 Облік інших цінностей та документів 
1259  Група 980 Документи за розрахунковими операціями 
1260  9800  А  Розрахункові документи за факторинговими операціями 
1261  9802  А  Акредитиви до виконання 
1262  9803  А  Розрахункові документи клієнтів, які обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів 
1263  9804  А  Документи суб'єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк 
1264  9805  А  Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями 
1265  9806  А  Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк 
1266  9807  А  Документи інших банків за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк 
1267  9809  А  Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів 
1268  Група 981 Інші цінності і документи 
1269  9810  А  Нерозібрані посилки з цінностями 
1270  9811  А  Отримані дозволи на випуск цінних паперів 
1271  9812  А  Погашені цінності 
1272  9817  А  Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком 
1273  9819  А  Інші цінності і документи 
1274  Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку 
1275  9820  А  Бланки цінних паперів 
1276  9821  А  Бланки суворого обліку 
1277  Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо 
1278  9830  А  Документи і цінності, прийняті на інкасо 
1279  9831  А  Документи і цінності, відправлені на інкасо 
1280  Група 985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 
1281  9850  А  Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 
1282  Група 986 Операції з обслуговування кредитів 
1283  9860  А  Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку 
1284  9861  А  Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку 
1285  Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі 
1286  9890  А  Бланки цінних паперів в підзвіті 
1287  9891  А  Бланки цінних паперів в дорозі 
1288  9892  А  Бланки суворого обліку в підзвіті 
1289  9893  А  Бланки суворого обліку в дорозі 
1290  9898  А  Інші цінності та документи в підзвіті 
1291  9899  А  Інші цінності та документи в дорозі 
1292  Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку 
1293  Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95 
1294  Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98 
1295  Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами 
1296  9920  АП  Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами 

____________________

1 За номером рахунку йде ознака синтетичного рахунку: А - активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний, КП - контрпасивний.

Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. Лукасевич

Погоджено:

Заступник Голови Національного банку України Р. М. Борисенко

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
11.09.2017 N 89

Інструкція
про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів та встановлює порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку, визначає характеристику і коротке призначення рахунків для відображення інформації за типовими операціями.

За рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (далі - План рахунків) відображаються операції, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, відповідно до їх економічної суті.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

1) дебіторська заборгованість - сума вимог банку до юридичних і фізичних осіб на певну дату щодо отримання активів, послуг;

2) капітал банку - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань;

3) контрактивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників активних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за пасивними рахунками;

4) контрарні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, показники яких використовуються для регулювання оцінки об'єктів обліку, що відображені в інших рахунках;

5) контрпасивні рахунки - контрарні рахунки, що використовуються для регулювання показників пасивних рахунків. Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами відображення операцій за активними рахунками;

6) кредиторська заборгованість - сума зобов'язань банку юридичним і фізичним особам на певну дату щодо надання активів, послуг, інших зобов'язань банку;

7) План рахунків - систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб складання фінансової звітності;

8) транзитні рахунки - рахунки, що використовують для обліку платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з питань бухгалтерського обліку або договорами.

3. Балансові рахунки в Плані рахунків класифікуються за типами контрагентів, характером операцій і ступенем ліквідності активів і зобов'язань.

4. План рахунків забезпечує мультивалютний облік операцій, суть якого полягає в обліку операцій в іноземній валюті за тими самими рахунками, що і операцій у гривні.

5. Призначення та ознаки рахунків бухгалтерського обліку банків України визначено в додатку 1 до цієї Інструкції.

6. Управлінський облік здійснюється за рахунками класу 8. Банки самостійно встановлюють внутрішні правила управлінського обліку.

7. Аналітичний облік є складовою системи бухгалтерського обліку, що надає детальну інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. Ведення аналітичного обліку забезпечується за допомогою аналітичних рахунків. Відкриття аналітичних рахунків передбачає наявність обов'язкових параметрів згідно з вимогами Національного банку України. Додаткова інформація, що необхідна для складання звітності та управління банком, забезпечується за допомогою додаткових параметрів, які визначаються банком самостійно.

Вимоги до нумерації рахунків аналітичного обліку наведено в додатку 2 до цієї Інструкції.

8. У Плані рахунків визначено номери та найменування синтетичних рахунків, що забезпечують запис інформації про наявність і рух активів, зобов'язань, капіталу та результати від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банків.

Перша цифра рахунку зазначає приналежність до класу рахунків, друга та третя - приналежність до групи рахунків, четверта - визначає подальшу деталізацію та розшифровку рахунків у групі рахунків.

9. План рахунків складається з дев'яти класів:

1) клас 1. Казначейські та міжбанківські операції;

2) клас 2. Операції з клієнтами;

3) клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання;

4) клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції;

5) клас 5. Капітал банку;

6) клас 6. Доходи;

7) клас 7. Витрати;

8) клас 8. Управлінський облік;

9) клас 9. Позабалансові рахунки.

10. Клас 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків призначений для відображення в обліку взаємовідносин між Національним банком України та банками України, між банками України та іноземними банками, у тому числі операцій з готівкою, банківськими металами, кредитами, депозитами та цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, кредитів, що надані та отримані іншими банками та отримані від інших банків.

У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків обліковуються казначейські та міжбанківські операції банків.

До міжбанківських операцій належать:

1) кредитні та депозитні операції між банками;

2) операції з ведення кореспондентських рахунків;

3) безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим;

4) інші операції згідно із законодавством України.

11. У розділі 11 "Банківські метали" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків обліковуються банківські метали.

Дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних металів) обліковуються в розділі 34 "Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу" класу 3 "Запаси матеріальних цінностей" Плану рахунків.

У розділі 11 "Банківські метали" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків не мають обліковуватися дорогоцінні метали, які зберігаються за дорученням третьої сторони, такі дорогоцінні метали обліковуються за позабалансовими рахунками.

12. У розділах 12 "Кошти в Національному банку України" та 13 "Кошти Національного банку України" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків відображаються активи та зобов'язання банку за операціями з Національним банком України.

13. У класі 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків відображаються операції з клієнтами, зокрема операції за наданими кредитами та залученими вкладами (депозитами).

Рахунки класу 2 "Операції з клієнтами" Плану рахунків використовуються для обліку операцій за розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб'єктами господарювання, органами державної влади та самоврядування, іншими юридичними особами, фізичними особами.

За рахунками суб'єктів господарювання обліковуються кошти юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

14. За класом 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків відображаються:

1) операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії);

2) запаси матеріальних цінностей та необоротних активів, утримуваних для продажу;

3) інвестиції в асоційовані і дочірні компанії, що утримуються з метою продажу;

4) сформовані банківські резерви;

5) субординований борг;

6) розрахунки між філіями одного банку;

7) позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами;

8) дебіторська заборгованість банку за фінансовими інструментами та господарською діяльністю;

9) розрахунки з працівниками банку;

10) розрахунки за податками та обов'язковими платежами.

15. Рахунки розділу 39 "Розрахунки між філіями банку класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків призначені для здійснення розрахунків між філіями банку.

У зведеному балансі банку - юридичної особи на звітну дату залишки за активними рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" повинні дорівнювати залишкам за пасивними рахунками розділу 39 "Розрахунки між філіями банку" класу 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" Плану рахунків.

16. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції" Плану рахунків відображаються:

1) інвестиції банку в асоційовані та дочірні компанії;

2) операції з основними засобами і нематеріальними активами;

3) операції з інвестиційною нерухомістю, іншими необоротними матеріальними активами.

17. За рахунками класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків відображається капітал банку, який включає:

1) статутний капітал;

2) емісійні різниці;

3) загальні резерви та інші фонди;

4) результати минулих років;

5) результати переоцінки.

Рахунки класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків можуть кореспондувати з дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів у разі сплати дивідендів, викупу акцій (часток, паїв) в акціонерів (учасників) банку, збільшення капіталу банку шляхом переоцінки активів, з рахунками класів 6 "Доходи" та 7 "Витрати" Плану рахунків під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік.

18. Доходи та витрати банку відображаються відповідно за рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" Плану рахунків незалежно від порядку їх оподаткування.

Банки в обліковій політиці самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків за балансовими рахунками класу 6 "Доходи" та класу 7 "Витрати" Плану рахунків.

Під час формування фінансового результату діяльності банку за звітний рік доходи і витрати зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного року" або 5041 "Збиток звітного року" групи 504 "Результати звітного року" розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку" Плану рахунків.

19. Рахунки в класі 8 "Управлінський облік" Плану рахунків відкриваються банками для ведення управлінського обліку та кореспондують тільки між собою. Залишки за рахунками класу 8 "Управлінський облік" Плану рахунків не враховуються під час складання фінансової звітності банку.

20. У класі 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків обліковуються позабалансові операції. Бухгалтерський облік операцій за позабалансовими рахунками ведеться за системою подвійного запису. Позабалансові рахунки кореспондують тільки між собою.

21. Для відображення операцій за системою подвійного запису використовуються рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків. Рахунки можуть кореспондувати між собою без використання контррахунків.

22. Позабалансовий рахунок є активним, якщо під час переведення його на баланс дебетується балансовий рахунок.

Наприклад, рахунок 9100 А "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" групи 910 "Зобов'язання з кредитування, що надані банкам" розділу 91 "Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - активний, тому що в разі надання кредиту банк дебетуватиме балансовий рахунок групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю" розділу 15 "Кошти в інших банках" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків.

23. Позабалансовий рахунок є пасивним, якщо під час переведення його на баланс кредитується балансовий рахунок.

Наприклад, рахунок 9110 П "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" групи 911 "Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків" розділу 91 "Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - пасивний, тому що в разі отримання коштів за кредитною лінією банк кредитуватиме балансовий рахунок групи 162 "Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю" розділу 16 "Кошти інших банків" класу 1 "Казначейські та міжбанківські операції" Плану рахунків.

24. Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків використовуються для обліку зобов'язань та вимог за укладеними, але ще не виконаними договорами:

1) зобов'язання з кредитування;

2) непокриті безвідкличні акредитиви;

3) гарантійні зобов'язання банку;

4) зобов'язання за цінними паперами;

5) вимоги та зобов'язання за операціями спот та операціями з похідними фінансовими інструментами;

6) інші операції банку, які обліковуються за позабалансовими рахунками.

Рахунки розділів 90 - 95 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків можуть бути активними або пасивними.

25. Рахунки розділів 96 - 98 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків використовуються для обліку списаних активів, документів, цінностей, розрахунків за операціями з приватизації і довірчого управління.

26. Рахунки розділу 99 "Контррахунки та позабалансова позиція банку" класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків - це контррахунки, які використовуються для подвійного запису операцій за рахунками розділів 90 - 98 класу 9 "Позабалансові рахунки" Плану рахунків. Контррахунки відкриваються в аналітичному обліку в будь-якому розрізі на розсуд банку.

Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. Лукасевич

Погоджено:

Заступник Голови Національного банку України Р. М. Борисенко

Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку Додаток 1 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (пункт 5)

Призначення та ознаки
рахунків бухгалтерського обліку банків України

N
з/п 
Рахунок  Назва  Призначення 
номер  ознака 
Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції 
Розділ 10 Готівкові кошти 
Група 100 Банкноти та монети 
1001  А1  Банкноти та монети в касі банку  Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах в операційній касі банку (філії).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси для зарахування на рахунки банку (філії) та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з Національного банку України, з філій (банків), відділень банку, з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам банку (філій); суми готівки, що відправляються до Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв, у підзвіт 
1002  А  Банкноти та монети в касі відділень банку  Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах в операційній касі відділень банку.
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що вносяться до операційної каси відділень банку для зарахування на рахунки відділень та рахунки клієнтів; суми готівки, які отримані з Національного банку України; з філій (банків), відділень банку; з інших банків (філій, відділень); суми готівки, які надходять з обмінних пунктів, з підзвіту; залишок готівки з платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що видаються клієнтам відділення банку; суми готівки, що відправляються до Національного банку України, до філій (банків), відділень банку, до інших банків (філій, відділень); суми готівки, які видаються до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв, у підзвіт 
1003  А  Банкноти та монети в обмінних пунктах  Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах, яка перебуває в обмінних пунктах банку (філій).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка надходить до обмінного пункту.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з обмінного пункту або повертається до операційної каси банку (філії, відділення) 
1004  А  Банкноти та монети в банкоматах  Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах у платіжних пристроях банку (філії, відділення).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла до платіжного пристрою.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, яка видається з платіжного пристрою або повертається до операційної каси банку (філії, відділення) 
1005  А  Банкноти та монети, інкасовані до перерахування  Призначення рахунку: облік інкасованої готівки, яка підлягає зарахуванню на рахунки клієнтів. Рахунок використовується як транзитний. Залишків на рахунку на кінець операційного дня не повинно бути.
За дебетом рахунку проводяться суми інкасованої готівки, яка попередньо (до перерахування готівки) зараховується на рахунки клієнтів, та суми надлишків, що встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта.
За кредитом рахунку проводяться суми перерахованої готівки, яка зараховується до операційної каси, та суми нестач, які встановлені під час перерахування в кореспонденції з рахунком клієнта 
1007  А  Банкноти та монети в дорозі  Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валютах, яка відправлена банком (філією, відділенням).
За дебетом рахунку проводяться суми готівки, яка відправлена банком (філією, відділенням) до Національного банку України, до філії (банку), відділення банку, до іншого банку (філії, відділення), до обмінних пунктів, до платіжних пристроїв.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що надійшла за призначенням 
10  Група 101 Дорожні чеки 
11  1011  А  Дорожні чеки в касі банку  Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних дорожніх чеків до часу продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які продані, передані до кас філій, відділень, обмінних пунктів банку 
12  1012  А  Дорожні чеки в касі відділень банку  Призначення рахунку: облік дорожніх чеків у касі відділень банку (філії), крім тих дорожніх чеків, які отримані на консигнацію (їх облік до часу продажу клієнтам здійснюється за рахунком 9819).
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які надійшли до каси відділень банку до часу продажу клієнтам.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які продані з каси відділень банку або повернені до операційної каси банку (філії) 
13  1013  А  Дорожні чеки в обмінних пунктах  Призначення рахунку: облік суми дорожніх чеків, які перебувають в обмінному пункті.
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які надходять до обмінних пунктів.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, які видані обмінним пунктом або повернені до операційної каси банку (філії) 
14  1017  А  Дорожні чеки в дорозі  Призначення рахунку: облік дорожніх чеків, які відправлені емітентам, філіям, відділенням, обмінним пунктам банку, іншим банкам (філіям, відділенням).
За дебетом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що відправлені.
За кредитом рахунку проводяться суми дорожніх чеків, що надійшли за призначенням 
15  Група 109 Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою 
16  1090  КА  Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою  Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за готівковими коштами, за якими втрачений контроль.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
17  Розділ 11 Банківські метали 
18  Група 110 Банківські метали 
19  1101  А  Банківські метали в банку  Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у касі банку (філії).
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що надходять до каси банку (філії).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що вибувають із каси банку (філії) 
20  1102  А  Банківські метали у відділенні банку  Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у касі відділення банку (філії).
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що надходять до каси відділення банку (філії).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що вибувають з каси відділення банку (філії) 
21  1107  А  Банківські метали в дорозі  Призначення рахунку: облік банківських металів, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку відображається вартість банківських металів, що відправлені до філій, відділень банку, іншим банкам (їх філіям, відділенням).
За кредитом рахунку відображається вартість банківських металів, що надійшли за призначенням 
22  Група 119 Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою 
23  1190  КА  Резерви за банківськими металами, наявність яких є непідтвердженою  Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за банківськими металами, за якими втрачений контроль.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
24  Розділ 12 Кошти в Національному банку України 
25  Група 120 Кошти на вимогу в Національному банку України 
26  1200  А  Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України  Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентському рахунку банку, який відкрито в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, які надходять на користь банку та його клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які списуються Національним банком України за дорученням банку - власника рахунку за власними операціями, операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між Національним банком України та банком 
27  1203  А  Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України  Призначення рахунку: облік обов'язкових резервів банків, що визначені нормативно-правовими актами Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми обов'язкових резервів, що перераховані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми, що повертаються банку Національним банком України 
28  1207  А  Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України  Призначення рахунку: облік коштів для проведення розрахунків ліквідатором (після закриття кореспондентського рахунку) та в інших випадках, передбачених законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми залишку в разі закриття кореспондентського рахунку банку; суми, які надходять на користь банку після закриття кореспондентського рахунку.
За кредитом рахунку проводяться суми за розрахунками банку згідно з рішеннями ліквідатора 
29  1208  А  Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
30  Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України 
31  1211  А  Кошти, що надані Національному банку України за операціями репо  Призначення рахунку: облік коштів, що надані Національному банку України за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів за операціями репо 
32  1212  А  Строкові вклади (депозити) у Національному банку України  Призначення рахунку: облік коштів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів за короткостроковими вкладами (депозитами) 
33  1216  АП  Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів) 
34  1218  А  Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
35  Розділ 13 Кошти Національного банку України 
36  Група 130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку 
37  1300  П  Кореспондентський рахунок Національного банку України в банку  Призначення рахунку: облік коштів Національного банку України на кореспондентському рахунку в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь Національного банку України та його клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються банком згідно з дорученням Національного банку України за його власними операціями та за операціями його клієнтів 
38  1308  П  Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
39  Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
40  1310  П  Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування  Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України через постійно діючу лінію рефінансування строком на один робочий день.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт 
41  1311  П  Кошти, що отримані від Національного банку України за операціями репо  Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми, які повернені Національному банку України за операціями репо 
42  1312  П  Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування  Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми інших кредитів, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
43  1316  АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період 
44  1318  П  Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
45  Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України 
46  1321  П  Кредити, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності  Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами 
47  1322  П  Інші кредити, що отримані від Національного банку України  Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від Національного банку України, крім тих, що обліковуються за рахунками 1321, 1323, 1324.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами 
48  1323  П  Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України  Призначення рахунку: облік стабілізаційних кредитів, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих стабілізаційних кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами 
49  1324  П  Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій  Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за отриманими кредитами 
50  1326  АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від Національного банку України; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період 
51  1328  П  Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
52  Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України 
53  1334  П  Строкові вклади (депозити) Національного банку України  Призначення рахунку: облік коштів за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від Національного банку України на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів за строковими вкладами (депозитами) 
54  1336  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів); суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період 
55  1338  П  Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за отриманими строковими вкладами (депозитами) від Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
56  Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України 
57  Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
58  1400  А  Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що продані 
59  1401  А  Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані 
60  1402  А  Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що продані 
61  1403  А  Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що продані 
62  1404  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, що придбані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані 
63  1405  АП  Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу 
64  1406  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу цінних паперів; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані 
65  1408  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених процентів у разі продажу цінних паперів 
66  Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
67  1410  А  Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані 
68  1411  А  Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані 
69  1412  А  Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що продані, погашені або рекласифіковані 
70  1413  А  Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що продані, погашені або рекласифіковані 
71  1414  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або рекласифіковані 
72  1415  АП  Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації 
73  1416  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або рекласифікації цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані 
74  1418  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів; суми нарахованих процентів під час рекласифікації цінних паперів 
75  1419  КА  Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із збільшенням кредитного ризику боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
76  Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
77  1420  А  Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій внутрішньої державної позики, що погашені або рекласифіковані 
78  1421  А  Облігації зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій зовнішньої державної позики, що продані, погашені або рекласифіковані 
79  1422  А  Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів державної влади та місцевого самоврядування, що погашені або рекласифіковані 
80  1423  А  Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками та небанківськими фінансовими установами, що погашені або рекласифіковані 
81  1424  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що погашені або рекласифіковані 
82  1426  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунків: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з премією/дисконтом, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі рекласифікації; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані 
83  1428  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані 
84  1429  КА  Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із збільшенням кредитного ризику боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
85  Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
86  1430  А  Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що продані або погашені 
87  1435  АП  Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми уцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми дооцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу 
88  1436  АП  Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або погашення; суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані 
89  1438  А  Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу депозитних сертифікатів Національного банку України або погашення 
90  Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
91  1440  А  Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що погашені 
92  1446  АП  Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі погашення 
93  1448  А  Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання або суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що погашені 
94  Група 145 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
95  1450  А  Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що погашені 
96  1455  АП  Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми уцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми дооцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу 
97  1456  АП  Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі погашення; суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані 
98  1458  А  Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання або суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що погашені 
99  Розділ 15 Кошти в інших банках 
100  Група 150 Кошти на вимогу в інших банках 
101  1500  АП  Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках  Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках; вкладів (депозитів) на вимогу в інших банках; отриманих кредитів овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь банку та його клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням банку за власними операціями, за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком-кореспондентом та банком - власником рахунку, у тому числі отримані кредити овердрафт 
102  1502  А  Кошти банків у розрахунках  Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного в інших банках, які вимагає банк-контрагент за різними операціями, у тому числі за акредитивами.
За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями, у тому числі за акредитивами.
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням 
103  1507  П  Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за отриманими кредитами овердрафт від інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
104  1508  АП  Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами на вимогу, розміщеними в інших банках.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
105  1509  КА  Резерв за коштами на вимогу в інших банках  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу в інших банках.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
106  Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
107  1510  А  Депозити овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік депозитів овернайт, що розміщені банками в інших банках строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених депозитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових депозитів 
108  1513  А  Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених строкових вкладів (депозитів).
За кредитом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів) 
109  1516  АП  Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення строкових вкладів (депозитів); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час розміщення строкових вкладів (депозитів) 
110  1518  АП  Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
111  1519  КА  Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
112  Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
113  1520  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік заборгованості інших банків за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою) 
114  1521  А  Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що надані іншим банкам строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів овернайт.
За кредитом рахунку проводяться суми погашеної заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки з обліку кредитів у разі зміни початкової дати їх погашення 
115  1522  А  Кредити, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані іншим банкам за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків за операціями репо 
116  1524  А  Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих інших кредитів, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості 
117  1526  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
118  1528  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
119  1529  КА  Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
120  Група 153 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
121  1532  А  Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, надані іншим банкам, за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків, за операціями репо 
122  1533  А  Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми інших кредитів, що надані іншим банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків 
123  1535  АП  Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми уцінки за кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми за кредитами під час їх продажу або рекласифікації 
124  1536  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
125  1538  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
126  Група 154 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
127  1542  А  Кредити, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані іншим банкам, за операціями репо, які обліковуються за справедливою вартість через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, надані іншим банкам, за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків, за операціями репо 
128  1543  А  Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік інших кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми інших кредитів, що надані іншим банкам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від інших банків 
129  1545  АП  Переоцінка кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми уцінки за кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані іншим банкам; списані суми за кредитами під час їх продажу або рекласифікації 
130  1546  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
131  1548  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
132  1549  КА  Резерви під заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
133  Розділ 16 Кошти інших банків 
134  Група 160 Кошти на вимогу інших банків 
135  1600  АП  Кореспондентські рахунки інших банків  Призначення рахунку: облік коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті іншим банкам; вкладів (депозитів) на вимогу, залучених від інших банків; облік кредитів овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що списуються банком на підставі розпоряджень банків - власників рахунків за власними операціями та за операціями його клієнтів; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; у випадках, обумовлених договором між банком та банком-кореспондентом; суми наданих кредитів овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що надходять на користь банків-кореспондентів та їх клієнтів 
136  1602  П  Кошти в розрахунках інших банків  Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття інших банків за різними операціями, у тому числі за акредитивами.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих коштів для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів за дорученням банку-емітента; списання коштів за призначенням 
137  1607  А  Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
138  1608  АП  Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
139  1609  КА  Резерв за коштами на вимогу інших банків  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу інших банків.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
140  Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
141  1610  П  Депозити овернайт інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік депозитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на депозити овернайт.
За дебетом рахунку проводяться суми повернених коштів у разі закінчення строку депозиту; суми коштів, що перераховані на відповідні рахунки строкових вкладів (депозитів) 
142  1613  П  Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від інших банків на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів) 
143  1616  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час отримання строкових вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових вкладів (депозитів); суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період 
144  1618  АП  Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
145  Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
146  1621  П  Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів овернайт, що отримані від інших банків строком на один робочий день, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів овернайт, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами овернайт; суми, що перераховані на відповідні рахунки короткострокових, довгострокових кредитів; суми, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості за кредитами 
147  1622  П  Кредити, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми кредитів, що отримані від інших банків за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо 
148  1623  П  Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік інших кредитів, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами 
149  1626  АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від інших банків.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від інших банків; суми амортизації премії під час нарахування витрат за звітний період 
150  1628  П  Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
151  Розділ 18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 
152  Група 181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 
153  1811  А  Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою  Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за готівку або суми готівки, що передається.
За кредитом рахунку проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою 
154  1819  А  Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми виплачених гарантій, що забезпечені контргарантією платоспроможного банку до їх погашення цим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з банками 
155  Група 189 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками 
156  1890  КА  Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю за операціями з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
157  Розділ 19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 
158  Група 191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 
159  1911  П  Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою  Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з банками з підкріплення готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з готівкою.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою 
160  1912  П  Кредиторська заборгованість за операціями репо, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток  Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями репо з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями репо з банками 
161  1919  П  Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з банками, у тому числі за операціями з банківськими металами. За цим рахунком, наприклад, обліковуються суми проданих дорожніх чеків до часу перерахування сум емітентам; кошти банків до настання дати валютування.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з банками.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з банками 
162  Клас 2 Операції з клієнтами 
163  Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
164  Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
165  2010  А  Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо 
166  2016  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
167  2018  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
168  2019  КА  Резерв за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
169  Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
170  2020  А  Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку їх платежу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
171  2026  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час придбання векселів 
172  2028  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
173  2029  КА  Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
174  Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
175  2030  А  Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу 
176  2036  АП  Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
177  2038  А  Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
178  2039  КА  Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
179  Група 204 Придбані (створені) знецінені кредити суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
180  2040  А  Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо 
181  2041  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за врахованими векселями, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
182  2042  А  Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за придбаними (створеними) знеціненими вимогами за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу 
183  2043  А  Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів суб'єктів господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
184  2044  А  Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитів 
185  2045  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
186  2046  АП  Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за придбаними (створеними) знеціненими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
187  2048  А  Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
188  2049  АП  Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
189  Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
190  2060  А  Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, грошового покриття, розміщеного у суб'єктів господарювання за різними операціями (гарантіями платежу, тендерними гарантіями).
За дебетом рахунку проводяться суми грошового покриття за відповідними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів за виконаними операціями 
191  2063  А  Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані суб'єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі для здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості 
192  2066  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
193  2068  А  Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
194  2069  КА  Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
195  Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
196  2071  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою) 
197  2076  АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою) 
198  2078  А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
199  2079  КА  Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
200  Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
201  2083  А  Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
202  2086  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
203  2088  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
204  2089  КА  Резерв за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
205  Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
206  Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
207  2103  А  Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
208  2106  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
209  2108  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
210  2109  КА  Резерв за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
211  Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
212  2113  А  Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
213  2116  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
214  2118  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
215  2119  КА  Резерв за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
216  Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
217  2123  А  Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
218  2126  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
219  2128  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
220  2129  КА  Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
221  Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
222  2133  А  Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
223  2136  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
224  2138  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
225  2139  КА  Резерв за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
226  Група 214 Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
227  2140  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади 
228  2141  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
229  2142  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам державної влади 
230  2143  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
231  2146  АП  Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за придбаними (створеними) знеціненими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
232  2148  А  Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
233  2149  АП  Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
234  Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
235  Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
236  2203  А  Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
237  2206  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
238  2208  А  Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
239  2209  КА  Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
240  Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
241  2211  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою) 
242  2216  АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою) 
243  2218  А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
244  2219  КА  Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
245  Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
246  2220  А  Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам до настання строку платежу за векселем, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
247  2226  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час придбання векселів 
248  2228  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
249  2229  КА  Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
250  Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
251  2233  А  Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
252  2236  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
253  2238  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
254  2239  КА  Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
255  Група 224 Придбані (створені) знецінені кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
256  2240  А  Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
257  2241  А  Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб 
258  2242  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
259  2243  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
260  2246  АП  Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
261  2248  А  Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
262  2249  АП  Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
263  Розділ 23 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю 
264  Група 230 Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
265  2301  А  Придбані (створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів суб'єктів господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
266  2303  А  Кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік кредитів у поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
267  2306  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
268  2307  АП  Переоцінка за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів у поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів у поточну діяльність; списані суми уцінки за кредитами, що надані на поточну діяльність органам влади під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів у поточну діяльність, що надані органам влади; списані суми за кредитами в поточну діяльність, що надані органам влади під час їх продажу або рекласифікації 
269  2308  А  Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
270  2309  АП  Резерв за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
271  Група 231 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
272  2310  А  Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо 
273  2311  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо 
274  2316  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
275  2317  АП  Переоцінка за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів репо суб'єктів господарювання; списані суми уцінки за кредитами репо суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів репо суб'єктів господарювання; списані суми кредитів репо суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації 
276  2318  А  Нараховані доходи за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
277  2319  АП  Резерв за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами репо суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
278  Група 232 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
279  2320  А  Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
280  2321  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
281  2326  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період 
282  2327  АП  Переоцінка за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання; списані суми уцінки за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання; списані суми кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання під час їх продажу або рекласифікації 
283  2328  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
284  2329  АП  Резерв за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
285  Група 233 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
286  2330  А  Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу 
287  2331  А  Придбані (створені) знецінені вимоги за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік вартості прав грошової вимоги за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу 
288  2336  АП  Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
289  2337  АП  Переоцінка за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання; списані суми уцінки за вимогами, що придбані за операціями факторингу під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання; списані суми кредитів, що надані за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання під час їх продажу або рекласифікації 
290  2338  А  Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
291  2339  АП  Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
292  Група 234 Фінансовий лізинг (оренда) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
293  2340  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою) 
294  2341  А  Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані суб'єктам господарювання 
295  2346  АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом (орендою) 
296  2347  АП  Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми уцінки за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації 
297  2348  А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
298  2349  АП  Резерв за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою) суб'єктів господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
299  Група 235 Іпотечні кредити суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
300  2351  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
301  2353  А  Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
302  2356  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
303  2357  АП  Переоцінка за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості іпотечних кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) іпотечних кредитів суб'єктів господарювання; списані суми уцінки за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) іпотечних кредитів суб'єктів господарювання; списані суми іпотечних кредитів суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації 
304  2358  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
305  2359  АП  Резерв за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
306  Група 236 Кредити органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
307  2360  А  Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам державної влади (крім іпотечних кредитів), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
308  2361  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам влади.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам державної влади 
309  2362  А  Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
310  2363  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам державної влади.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам державної влади 
311  2366  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
312  2367  АП  Переоцінка за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів органів державної влади; списані суми уцінки за кредитами органів державної влади під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів; списані суми за кредитами органів державної влади під час їх продажу або рекласифікації 
313  2368  А  Нараховані доходи за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
314  2369  АП  Резерв за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
315  Група 237 Кредити органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
316  2370  А  Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам місцевого самоврядування (крім іпотечних кредитів), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості, за наданими кредитами 
317  2371  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
318  2372  А  Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
319  2373  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
320  2376  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
321  2377  АП  Переоцінка за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів органів місцевого самоврядування; списані суми уцінки за кредитами органів місцевого самоврядування під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів органів місцевого самоврядування; списані суми за кредитами органів місцевого самоврядування під час їх продажу або рекласифікації 
322  2378  А  Нараховані доходи за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
323  2379  АП  Резерв за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
324  Група 238 Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
325  2380  А  Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
326  2381  А  Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
327  2382  А  Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
328  2383  А  Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
329  2386  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
330  2387  АП  Переоцінка за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування; списані суми уцінки за кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування; списані суми за кредитами під час їх продажу або рекласифікації 
331  2388  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
332  Група 239 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
333  2390  А  Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік кредитів в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
334  2391  А  Кредити за операціями репо, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік кредитів за операціями репо, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання.
За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли від суб'єктів господарювання за операціями репо 
335  2392  А  Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
336  2393  А  Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік вартості прав вимоги за факторинговими операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих коштів за операціями факторингу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані за операціями факторингу 
337  2394  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік переданих у користування суб'єктам господарювання основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою) 
338  2395  А  Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
339  2396  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
340  2397  АП  Переоцінка за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів суб'єктів господарювання; списані суми уцінки за кредитами суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів суб'єктів господарювання; списані суми кредитів суб'єктів господарювання під час їх продажу або рекласифікації 
341  2398  А  Нараховані доходи за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
342  Розділ 24 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю 
343  Група 240 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
344  2401  А  Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
345  2403  А  Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
346  2406  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
347  2407  АП  Переоцінка за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів на поточні потреби; списані суми уцінки за кредитами на поточні потреби під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів на поточні потреби; списані суми кредитів на поточні потреби під час їх продажу або рекласифікації 
348  2408  А  Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
349  2409  АП  Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
350  Група 241 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
351  2410  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою) 
352  2411  А  Придбані (створені) знецінені кредити за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам 
353  2416  АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим фінансовим лізингом (орендою); суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за фінансовим лізингом 
354  2417  АП  Переоцінка за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми уцінки за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) за фінансовим лізингом (орендою); списані суми за фінансовим лізингом (орендою) під час їх продажу або рекласифікації 
355  2418  А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
356  2419  АП  Резерв за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою) фізичних осіб, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
357  Група 242 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
358  2420  А  Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
359  2421  А  Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід до настання строку платежу за векселем.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
360  2426  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту під час придбання векселів 
361  2427  АП  Переоцінка за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів; списані суми уцінки за кредитами, під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів; списані суми кредитів, під час їх продажу або рекласифікації 
362  2428  А  Нараховані доходи за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
363  2429  АП  Резерв за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами за врахованими векселями фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
364  Група 243 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
365  2431  А  Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених іпотечних кредитів фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за придбаними (створеними) знеціненими кредитами 
366  2433  А  Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунків проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
367  2436  АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
368  2437  АП  Переоцінка за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) іпотечних кредитів; списані суми уцінки за іпотечними кредитами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) іпотечних кредитів; списані суми за іпотечними кредитами під час їх продажу або рекласифікації 
369  2438  А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
370  2439  АП  Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
371  Група 245 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
372  2450  А  Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
373  2451  А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік переданих у користування фізичним особам основних засобів за договорами фінансового лізингу (оренди), який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку відображається вартість основних засобів, наданих у фінансовий лізинг (оренду).
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за фінансовим лізингом (орендою) 
374  2452  А  Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за врахованими векселями фізичним особам до настання строку платежу за векселем, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості врахованих векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли під час настання строку платежу за векселем 
375  2453  А  Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за наданими кредитами 
376  2456  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами 
377  2457  АП  Переоцінка за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів, що надані фізичним особам; списані суми уцінки за кредитами, що надані фізичним особам під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів, що надані фізичним особам; списані суми кредитів, що надані фізичним особам під час їх продажу або рекласифікації 
378  2458  А  Нараховані доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
379  Розділ 25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України 
380  Група 251 Кошти Державного бюджету України 
381  2512  П  Кошти Державного бюджету України цільового характеру  Призначення рахунку: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів.
За кредитом рахунку проводиться зарахування коштів.
За дебетом рахунку проводиться перерахування коштів за цільовим призначенням 
382  2513  П  Кошти Державного казначейства України  Призначення рахунку: облік коштів Державного казначейства України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів Державного бюджету України, що надійшли на рахунки органів Державного казначейства України для подальшого здійснення платежів.
За дебетом рахунку проводиться перерахування сум згідно з призначенням 
383  2518  П  Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами Державного бюджету України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
384  Група 252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України 
385  2520  П  Поточні рахунки клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України  Призначення рахунку: облік коштів бюджетних установ за загальним фондом державного бюджету.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду державного бюджету, що надходять у встановленому порядку бюджетним установам.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що перераховуються згідно з призначенням 
386  2523  П  Поточні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України  Призначення рахунку: облік коштів Державного бюджету України для здійснення цільових платежів клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів на визначені цілі.
За дебетом рахунку проводяться суми використання коштів 
387  2525  П  Строкові вклади (депозити) клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України  Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів), що розміщені бюджетними установами.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених вкладів (депозитів) 
388  2526  П  Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок Державного бюджету України  Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням 
389  2528  П  Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за бюджетними коштами.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
390  Група 253 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України 
391  2530  П  Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України  Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціального фонду Державного бюджету України за дорученнями клієнтів 
392  2531  П  Кошти, що вилучені уповноваженими органами  Призначення рахунку: облік коштів, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення законодавства України або виявлені іншими органами як безхазяйні і перебувають у тимчасовому розпорядженні цих органів.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень коштів, що вилучаються правоохоронними, митними органами за порушення законодавства України або виявлені іншими органами як безхазяйні.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за дорученням правоохоронних, митних та фінансових органів на підставі постанови про відмову в порушенні кримінальної справи; для повернення коштів власнику, якщо такий виявився у термін, передбачений законодавством; для зарахування коштів до державного бюджету на підставі рішення суду або рішення виконавчого комітету районної, міської ради народних депутатів, винесених за заявою фінансового органу про визнання коштів безхазяйними 
393  2538  П  Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
394  Група 254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів 
395  2541  П  Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів  Призначення рахунку: облік коштів місцевих бюджетів і коштів, що перераховані з місцевих бюджетів розпорядникам коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, що надходять у встановленому порядку до бюджетних установ.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються на поточні рахунки розпорядників коштів, а також видатки, які здійснюють розпорядники коштів, та повернення помилково зарахованих коштів 
396  2542  П  Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів  Призначення рахунку: облік коштів місцевих бюджетів і коштів, що перераховані з місцевих бюджетів розпорядникам коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів загального фонду місцевих бюджетів, що надходять у встановленому порядку до бюджетних установ.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються на поточні рахунки розпорядників коштів, а також видатки, які здійснюють розпорядники коштів, та повернення помилково зарахованих коштів 
397  2544  П  Кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру  Призначення рахунку: облік коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів цільового характеру.
За кредитом рахунків проводяться суми місцевих бюджетів на визначені власниками цілі.
За дебетом рахунків проводиться використання коштів або повернення помилково зарахованих коштів 
398  2545  П  Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру  Призначення рахунку: облік коштів місцевих бюджетів на цільові програми.
За кредитом рахунку проводяться суми місцевих бюджетів на визначені власниками цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання коштів або повернення помилково зарахованих коштів 
399  2546  П  Строкові вклади (депозити) місцевих бюджетів  Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів), що розміщені бюджетними установами.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених клієнтами вкладів (депозитів).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених вкладів (депозитів) 
400  2548  П  Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами місцевих бюджетів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
401  Група 255 Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя 
402  2550  П  Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку  Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, що акумульовані фінансовим органом для подальшого розподілу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на ім'я відповідного місцевого фінансового органу до бюджету розвитку.
За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів 
403  2551  П  Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку  Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, що надійшли з рахунків, відкритих на ім'я відповідних місцевих фінансових органів, та розподіляються між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на ім'я головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників нижчого рівня.
За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 
404  2552  П  Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів  Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, що призначені для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням 
405  2553  П  Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів  Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів за дорученнями клієнтів 
406  2554  П  Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються за рахунок районних, міських, селищних та сільських бюджетів  Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, розрахунки за разовими заліками). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим рахунків за акредитивами, чеками та за разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням 
407  2555  П  Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів  Призначення рахунку: облік власних надходжень установ, що утримуються за рахунок коштів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми власних коштів, що надходять клієнтам і включаються до доходів спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків спеціальних фондів районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів за дорученнями клієнтів 
408  2556  П  Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не є бюджетними установами, на виконання бюджетних призначень  Призначення рахунку: облік бюджетних коштів, отриманих небюджетними установами на виконання бюджетних призначень.
За кредитом рахунку проводяться суми надходження коштів, що призначені для виконання бюджетних призначень.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків, які здійснюють небюджетні установами відповідно до бюджетних призначень, та повернення залишку коштів, якщо немає відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період 
409  2558  П  Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за власними надходженнями установ, що утримуються за рахунок коштів бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, районних, міських, районних у містах, селищних та сільських бюджетів, у тому числі спеціальних коштів бюджетних установ; коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень; інших власних надходжень бюджетних установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
410  Група 256 Кошти позабюджетних фондів 
411  2560  П  Державні позабюджетні фонди  Призначення рахунку: облік коштів державних позабюджетних фондів, що створюються відповідно до законодавства України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів, що отримані від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень до фондів, а також суми, що отримані банком від Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення за операціями щодо виплати пенсій та здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення.
За дебетом рахунку проводяться суми за дорученням фондів, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій і здійснення інших видатків за рахунок коштів Пенсійного фонду України та органів соціального захисту населення 
412  2561  П  Галузеві позабюджетні фонди  Призначення рахунку: облік коштів галузевих позабюджетних фондів для здійснення цільових платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що перераховують галузеві позабюджетні фонди на визначені ними цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання коштів 
413  2562  П  Регіональні позабюджетні фонди  Призначення рахунку: облік коштів регіональних позабюджетних фондів, які створюються відповідно до законодавства України.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень до фондів.
За дебетом рахунку проводяться платежі за дорученнями фондів 
414  2565  П  Цільові кошти позабюджетних фондів  Призначення рахунку: облік коштів цільових позабюджетних фондів для здійснення цільових платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що перераховують позабюджетні фонди на визначені ними цілі.
За дебетом рахунку проводиться використання коштів 
415  2568  П  Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами позабюджетних фондів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
416  Група 257 Кошти державного та місцевого бюджетів для виплат 
417  2570  П  Кошти державного бюджету для виплат  Призначення рахунку: облік коштів для проведення готівкових виплат з Державного бюджету України, а також сум кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсії з Державного бюджету України.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, у тому числі за операціями щодо виплат соціального характеру, що надходять у встановленому порядку від органів Державного казначейства України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб, а також суми погашення кредиторської заборгованості банку за операціями щодо виплати пенсій 
418  2571  П  Кошти державного та місцевих бюджетів для цільових виплат готівкою  Призначення рахунку: облік коштів, що перераховуються Державним казначейством України для здійснення цільових виплат готівкою.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що перераховує Державне казначейство України на визначені цілі.
За дебетом рахунку проводиться виплата коштів готівкою 
419  2572  П  Кошти місцевих бюджетів для виплат  Призначення рахунку: облік коштів для проведення виплат з місцевих бюджетів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку від органів Державного казначейства України.
За дебетом рахунку проводяться суми видатків як готівкою, так і шляхом перерахування коштів на поточні, вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб 
420  Розділ 26 Кошти клієнтів банку 
421  Група 260 Кошти на вимогу суб'єктів господарювання 
422  2600  АП  Кошти на вимогу суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ), у тому числі поточні рахунки суб'єктів господарювання та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахунку також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом - власником рахунку; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів 
423  2601  П  Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління  Призначення рахунку: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з договорами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам 
424  2602  П  Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, розрахункові чеки, розрахунки за разовими заліками, кошти, отримані як грошове покриття). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків за акредитивами, розрахунковими чеками та разовими заліками визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та згідно з Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів, опублікованими Міжнародною торговельною палатою.
За кредитом рахунку проводиться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми списання коштів за призначенням 
425  2603  П  Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік коштів, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі сум коштів в іноземній валюті, що підлягають обов'язковому продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань згідно з режимом роботи рахунків 
426  2604  П  Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік коштів на вимогу, цілі використання яких обумовлені окремими законодавчими актами України.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на рахунки.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат і перерахувань згідно з режимом роботи рахунків 
427  2605  АП  Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток  Призначення рахунку: облік коштів на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ) для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунку; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів 
428  2607  А  Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання (крім небанківських фінансових установ).
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
429  2608  П  Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу суб'єктів господарювання (крім небанківських фінансових установ).
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
430  2609  КА  Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку 
431  Група 261 Строкові кошти суб'єктів господарювання 
432  2610  П  Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від суб'єктів господарювання на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів) 
433  2611  П  Кошти, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо  Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від суб'єктів господарювання за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються суб'єктам господарювання за операціями репо 
434  2616  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими коштами, що отримані від суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
435  2618  П  Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими коштами суб'єктів господарювання.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
436  Група 262 Кошти на вимогу фізичних осіб 
437  2620  АП  Кошти на вимогу фізичних осіб  Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів 
438  2622  П  Кошти в розрахунках фізичних осіб  Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках (кошти до настання дати валютування, акредитиви, грошове покриття, облік грошових сум, прийнятих у депозит нотаріуса). В аналітичному обліку відкриваються окремі особові рахунки клієнтам за кожним видом розрахунків. Режим роботи рахунків визначається нормативно-правовими актами Національного банку України та законодавством України про нотаріат.
За кредитом рахунку проводяться надходження коштів, призначених для забезпечення розрахунків.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахування коштів за призначенням 
439  2625  АП  Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток  Призначення рахунку: облік коштів на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів 
440  2627  А  Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
441  2628  П  Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
442  2629  КА  Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
443  Група 263 Строкові кошти фізичних осіб 
444  2630  П  Строкові вклади (депозити) фізичних осіб  Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від фізичних осіб на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів) 
445  2636  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими коштами, що отримані від фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
446  2638  П  Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за строковими коштами фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
447  Група 264 Кошти виборчих фондів та фонду референдуму 
448  2640  П  Кошти виборчого фонду кандидата на пост Президента України  Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для проведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення виборчої кампанії кандидата на пост Президента України 
449  2641  П  Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі  Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду політичної партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації партії, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на фінансування передвиборної агітації партії, а також інші операції відповідно до законодавства України про вибори 
450  2642  П  Кошти виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах  Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення передвиборної агітації місцевої організації партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані в багатомандатних виборчих округах 
451  2643  П  Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости  Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости, а також інші операції відповідно до законодавства України про вибори 
452  2644  П  Кошти фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму  Призначення рахунку: облік коштів фонду референдуму ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для фінансування участі ініціативної групи під час референдуму, передбачені Законом України "Про всеукраїнський референдум" (Закон N 5475-VI).
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на фінансування участі ініціативної групи під час референдуму, передбачені Законом України "Про всеукраїнський референдум" (Закон N 5475-VI) 
453  Група 265 Кошти небанківських фінансових установ 
454  2650  АП  Кошти на вимогу небанківських фінансових установ  Призначення рахунку: облік вкладів (депозитів) на вимогу небанківських фінансових установ, у тому числі поточні рахунки небанківських фінансових установ та розрахунки за ними; надані кредити овердрафт. На цьому рахунку також обліковуються суми, що перераховуються клієнтами для формування статутного капіталу до їх реєстрації як юридичних осіб; суми, що обліковуються до часу їх унесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням власників рахунків згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; суми, що обумовлені договором між банком та клієнтом - власником рахунку; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів згідно з режимом роботи рахунків; суми залишків кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів 
455  2651  П  Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ  Призначення рахунку: облік строкових вкладів (депозитів) небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від небанківських фінансових установ на строкові вклади (депозити).
За дебетом рахунку проводяться суми повернених строкових вкладів (депозитів) 
456  2655  АП  Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток  Призначення рахунку: облік коштів на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток; надані кредити овердрафт.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань, виплат за розпорядженням держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми коштів, що підлягають примусовому стягненню відповідно до законодавства України; надані кредити овердрафт.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять у встановленому порядку на рахунки клієнтів - держателів платіжних карток згідно з режимом роботи рахунків; суми кредитів овердрафт, що перераховані на рахунки з обліку відповідних кредитів 
457  2656  АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за строковими коштами, що отримані від небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час отримання строкових коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час отримання строкових коштів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
458  2657  А  Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
459  2658  П  Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами на вимогу та залученими строковими коштами небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
460  2659  КА  Резерв за коштами небанківських фінансових установ  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами небанківських фінансових установ.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
461  Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій 
462  Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
463  2701  П  Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік кредитів, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих кредитів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за кредитами 
464  2706  АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від інших міжнародних організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
465  2708  П  Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
466  Розділ 28 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
467  Група 280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
468  2800  А  Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів за дорученням клієнтів банку та за рахунок коштів клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів 
469  2801  А  Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості із виконанням договорів доручень (комісій) клієнтів за операціями з цінними паперами та за рахунок коштів клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами для клієнтів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами 
470  2805  А  Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями 
471  2806  А  Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень 
472  2809  А  Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  Призначення рахунку: облік сум іншої дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. За цим рахунком не обліковуються продані активи з відстроченням платежу. Такі кредити обліковуються за відповідними рахунками розділів 20 - 24.
За дебетом рахунку проводяться суми за операціями з клієнтами банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з клієнтами банку 
473  Група 289 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку 
474  2890  КА  Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку  Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за дебіторською заборгованістю за операціями з клієнтами банку. Відрахування до резервів здійснюється відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми списання безнадійної заборгованості; суми зменшення резервів 
475  Розділ 29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 
476  Група 290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 
477  2900  П  Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку  Призначення рахунку: облік сум, перерахованих клієнтами, або сум, що підлягають перерахуванню на рахунки клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів згідно з договором-дорученням.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані від клієнтів за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів, або суми повернених клієнтам коштів 
478  2901  П  Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями клієнтів з цінними паперами, у тому числі за операціями з доміциляції векселів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком від або для клієнтів на придбання (продаж) цінних паперів; кошти на здійснення операцій з доміциляції векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за операціями клієнтів з цінними паперами, або суми повернених клієнтам коштів 
479  2902  П  Кредиторська заборгованість за прийняті платежі  Призначення рахунку: облік сум платежів, які за дорученням клієнтів мають бути перераховані за призначенням отримувачам платежів.
За кредитом рахунку проводяться суми податкових, страхових, комунальних платежів, виручка торговельних та побутових організацій, добровільні внески від населення та організацій, суми держмита, інші платежі, які надалі підлягають зарахуванню на рахунки отримувачів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховані за призначенням на відповідні рахунки отримувачів коштів, або суми повернених клієнтам коштів 
480  2903  П  Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками  Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості банку перед клієнтами за недіючими рахунками.
За кредитом рахунку проводяться суми згідно із законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.
За дебетом рахунку проводяться суми повернення коштів власникам згідно з їх розпорядженнями та в інших випадках згідно із законодавством України 
481  2904  П  Зобов'язання банку за випущеними електронними грошима  Призначення рахунку: облік сум зобов'язань банку за випущеними електронними грошима.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, які надходять від користувачів та/або агентів в обмін на випущені банком електронні гроші.
За дебетом рахунку проводяться суми виконання зобов'язань банку з погашення випущених ним електронних грошей 
482  2905  П  Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з грошово-речовими лотереями 
483  2906  П  Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за індексацією грошових заощаджень 
484  2907  П  Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з цінними паперами колишнього СРСР.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з цінними паперами колишнього СРСР.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з цінними паперами колишнього СРСР 
485  2908  П  Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за іншими операціями колишнього СРСР.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за іншими операціями колишнього СРСР.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за іншими операціями колишнього СРСР 
486  2909  П  Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  Призначення рахунку: облік сум іншої кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку, наприклад, невиплачені перекази для бенефіціарів, які не мають рахунку в банку; суми коштів, що отримані для зарахування на вклади клієнтів банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку 
487  Група 292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 
488  2920  АП  Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат  Призначення рахунку: облік сум за операціями, здійсненими через платіжні пристрої з використанням платіжних карток.
За дебетом рахунку проводяться суми готівкових коштів, що видані клієнту через платіжні пристрої з урахуванням комісійних.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що надходять з відповідних рахунків клієнтів банків на відшкодування виданих сум та оплату послуг, що надані держателям платіжних карток через платіжні пристрої 
489  2924  АП  Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток  Призначення рахунку: облік коштів за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток, у тому числі під час розрахунків за товари та послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми перерахувань за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень за здійснені розрахунки з використанням платіжних карток згідно з інформацією, що надається процесинговим центром, інші операції з використанням платіжних карток 
490  Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання 
491  Розділ 30 Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
492  Група 300 Акції, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
493  3002  А  Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік акцій, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводиться вартість акцій, що випущені банками, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводиться вартість акцій, що випущені банками у разі їх продажу або рекласифікації 
494  3003  А  Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік акцій, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводиться вартість акцій, що випущені небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводиться вартість акцій, що випущені небанківськими фінансовими установами в разі їх продажу або рекласифікації 
495  3005  А  Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводиться вартість інших цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводиться вартість інших цінних паперів у разі їх продажу або рекласифікації 
496  3007  АП  Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунків проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми уцінки за акціями та іншими цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення вартості (уцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми дооцінки за акціями та іншими цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації 
497  3008  А  Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів;
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів 
498  Група 301 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
499  3010  А  Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових державних цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що продані або рекласифіковані 
500  3011  А  Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що продані або рекласифіковані 
501  3012  А  Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що продані або рекласифіковані 
502  3013  А  Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що продані або рекласифіковані 
503  3014  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані або рекласифіковані 
504  3015  АП  Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунків проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації 
505  3016  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані 
506  3018  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів у разі продажу цінних паперів або рекласифікації 
507  Група 304 Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
508  3040  А  Активи за придбаними опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
509  3041  А  Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
510  3042  А  Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
511  3043  А  Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за валютними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
512  3044  А  Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за процентними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
513  3049  А  Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за іншими похідними фінансовими інструментами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
514  Розділ 31 Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 
515  Група 310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
516  3102  А  Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості акції, що випущені банками, які придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості акції, що випущені банками, у разі їх продажу або рекласифікації 
517  3103  А  Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, у разі їх продажу або рекласифікації 
518  3105  А  Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, у разі їх продажу або рекласифікації 
519  3107  АП  Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунків проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми уцінки під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення вартості (уцінки) акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком; списані суми дооцінки за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком під час їх продажу або рекласифікації 
520  3108  А  Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів 
521  Група 311 Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
522  3110  А  Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових державних цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що продані, погашені або рекласифіковані 
523  3111  А  Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що продані, погашені або рекласифіковані 
524  3112  А  Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що продані, погашені або рекласифіковані 
525  3113  А  Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що продані, погашені або рекласифіковані 
526  3114  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів, що продані, погашені або рекласифіковані 
527  3115  АП  Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунків проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації 
528  3116  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані 
529  3118  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів у разі продажу або рекласифікації 
530  3119  КА  Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
531  Група 314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування 
532  3140  А  Активи за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
533  3141  А  Активи за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
534  3142  А  Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
535  3143  А  Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за валютними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
536  3144  А  Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за процентними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення 
537  Розділ 32 Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
538  Група 321 Боргові цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
539  3210  А  Боргові державні цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових державних цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових державних цінних паперів, що погашені або рекласифіковані 
540  3211  А  Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів органів місцевого самоврядування, що погашені або рекласифіковані 
541  3212  А  Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених банками, що погашені або рекласифіковані 
542  3213  А  Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів, випущених небанківськими фінансовими установами, що погашені або рекласифіковані 
543  3214  А  Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що придбані або рекласифіковані.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості боргових цінних паперів нефінансових підприємств, що погашені або рекласифіковані 
544  3216  АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю, які придбані з премією.
За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі рекласифікації; суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані або рекласифіковані 
545  3218  А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів за цінними паперами, що рекласифіковані 
546  3219  КА  Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів;
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
547  Розділ 33 Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання 
548  Група 330 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
549  3300  П  Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості простих векселів, випущених банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених простих векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості простих векселів, що погашаються 
550  3301  П  Акцепти, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік акцептів, що надані за переказними векселями, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми наданих акцептів.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати за наданими акцептами переказних векселів 
551  3303  П  Облігації, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік облігацій, випущених банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених облігацій.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати за розміщеними облігаціями 
552  3305  П  Інші цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших цінних паперів власного боргу, крім депозитних сертифікатів, випущених банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених цінних паперів власного боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів власного боргу, що погашаються 
553  3306  АП  Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення цінних паперів; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
554  3308  П  Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
555  Група 331 Цінні папери власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
556  3310  П  Прості векселі, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості простих векселів, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених простих векселів.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості простих векселів, що погашаються 
557  3313  П  Облігації, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік облігацій, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми розміщених облігацій.
За дебетом рахунку проводяться суми оплати за розміщеними облігаціями 
558  3314  П  Інші цінні папери, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік номінальної вартості інших цінних паперів власного боргу, крім депозитних сертифікатів, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених цінних паперів власного боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості цінних паперів власного боргу, що погашаються 
559  3315  АП  Переоцінка за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації 
560  3316  АП  Неамортизований дисконт/премія за цінними паперами власного боргу, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення цінних паперів; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
561  3318  П  Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
562  Група 332 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
563  3320  П  Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за ощадними (депозитними) сертифікатами 
564  3326  АП  Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
565  3328  П  Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, що обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
566  Група 333 Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
567  3330  П  Ощадні (депозитні) сертифікати, випущені банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік залучених депозитів банку, що оформлені ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за ощадними (депозитними) сертифікатами 
568  3335  АП  Переоцінка за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості ощадних (депозитних) сертифікатів, випущених банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) ощадних (депозитних) сертифікатів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) ощадних (депозитних) сертифікатів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу або рекласифікації 
569  3336  АП  Неамортизований дисконт/премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
570  3338  П  Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми нарахованих процентів за ощадними (депозитними) сертифікатами, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми нарахованих процентів за ощадними (депозитними) сертифікатами, що рекласифіковані 
571  Група 335 Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
572  3350  П  Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за проданими опціонними контрактами під час їх від'ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
573  3351  П  Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік зобов'язань за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за форвардними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
574  3352  П  Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за ф'ючерсними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
575  3353  П  Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік зобов'язань за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за валютними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
576  3354  П  Зобов'язання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік зобов'язань за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за процентними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
577  3359  П  Зобов'язання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік зобов'язань за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за іншими похідними фінансовими інструментами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
578  Група 336 Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку хеджування 
579  3360  П  Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за проданими опціонними контрактами під час їх від'ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
580  3361  П  Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік зобов'язань за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за форвардними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
581  3362  П  Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за ф'ючерсними контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
582  3363  П  Зобов'язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік зобов'язань за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за валютними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
583  3364  П  Зобов'язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік зобов'язань за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за процентними своп-контрактами під час їх від'ємної переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов'язань або їх погашення 
584  Група 337 Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком 
585  3370  П  Зобов'язання за привілейованими акціями, випущеними банком  Призначення рахунку: облік привілейованих акцій банку, за якими в емітента є зобов'язання викупу за фіксованою сумою чи сумою, що підлягає визначенню, на фіксовану дату чи майбутню дату, що підлягає визначенню.
За кредитом рахунку проводиться облік номінальної вартості випущених банком привілейованих акцій.
За дебетом рахунку проводиться облік викуплених привілейованих акцій 
586  3376  АП  Неамортизований дисконт/премія за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час розміщення привілейованих акцій, випущених банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення 
587  3378  П  Нараховані витрати за привілейованими акціями, випущеними банком  Призначення рахунку: облік нарахованих процентних витрат за привілейованими акціями, випущеними банком.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
588  Група 338 Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки 
589  3380  П  Фінансові зобов'язання банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми фінансових зобов'язань, які випущені банком.
За дебетом рахунку проводяться суми фінансових зобов'язань банку в разі їх продажу або погашення 
590  3385  АП  Переоцінка фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості фінансових зобов'язань банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості (дооцінки) фінансових зобов'язань банку; списані суми уцінки за фінансовими зобов'язаннями банку під час їх продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості (уцінки) фінансових зобов'язань банку; списані суми дооцінки за фінансовими зобов'язаннями банку під час їх продажу 
591  3386  АП  Неамортизований дисконт/премія за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення; суми премії під час випуску фінансового зобов'язання банком.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час випуску фінансового зобов'язання банком; суми амортизації премії та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення фінансового зобов'язання банку 
592  3388  П  Нараховані витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат за фінансовими зобов'язаннями банку під час їх сплати.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат за фінансовими зобов'язаннями банку 
593  Розділ 34 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу 
594  Група 340 Запаси матеріальних цінностей та необоротні активи, утримувані для продажу 
595  3400  А  Запаси матеріальних цінностей на складі  Призначення рахунку: облік запасів матеріальних цінностей на складі, ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості матеріальних цінностей, що надійшли на склад; суми вартості придбаних ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості запасів матеріальних цінностей, що передані зі складу в експлуатацію, під звіт або реалізовані чи списані в разі вибуття; суми вартості реалізованих ювілейних і пам'ятних монет карбованцевого номіналу за відпускною ціною Національного банку України 
596  3402  А  Запаси матеріальних цінностей у підзвітних осіб  Призначення рахунку: облік запасів матеріальних цінностей, що видані в тимчасове користування, для ремонту чи реалізації.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманих підзвітними особами матеріальних цінностей.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості списаних матеріальних цінностей з підзвітної особи 
597  3403  А  Дорогоцінні метали в банку  Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних металів у банку.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних дорогоцінних металів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені 
598  3407  А  Дорогоцінні метали в дорозі  Призначення рахунку: облік вартості дорогоцінних металів, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що відправлені.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості дорогоцінних металів, що надійшли за призначенням 
599  3408  А  Необоротні активи, утримувані для продажу  Призначення рахунку: облік вартості необоротних активів, утримуваних з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, щодо яких прийнято рішення про продаж; суми збільшення вартості (дооцінки) необоротних активів у межах попередньої їх уцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості необоротних активів, що вибули з балансу; суми зменшення вартості (уцінки) необоротних активів 
600  3409  А  Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя  Призначення рахунку: облік вартості майна, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя відповідно до умов договору застави та утримується з метою подальшого продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості отриманого у власність майна на підставі договору застави; суми збільшення чистої вартості реалізації в межах раніше здійсненої уцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості майна, що реалізовано; суми уцінки до чистої вартості реалізації 
601  Група 341 Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу 
602  3412  А  Інвестиції в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу  Призначення рахунку: облік інвестицій в асоційовані банки, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані банки, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації 
603  3413  А  Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу  Призначення рахунку: облік інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації 
604  3415  А  Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу  Призначення рахунку: облік інвестицій банку в інші асоційовані компанії, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані компанії, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації 
605  3418  А  Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу  Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів 
606  Група 342 Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу 
607  3422  А  Інвестиції в дочірні банки, що утримуються з метою продажу  Призначення рахунку: облік інвестицій у дочірні банки, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій у дочірні банки, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації 
608  3423  А  Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи, що утримуються з метою продажу  Призначення рахунку: облік інвестицій у дочірні небанківські фінансові установи, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій у дочірні небанківські фінансові установи, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації 
609  3425  А  Інвестиції в інші дочірні компанії, що утримуються з метою продажу  Призначення рахунку: облік інвестицій банку в інші дочірні компанії, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в інші дочірні компанії, які придбані або рекласифіковані та утримуються для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій у разі їх продажу або рекласифікації 
610  3428  А  Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу  Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів 
611  Розділ 35 Інші активи банку 
612  Група 350 Витрати майбутніх періодів 
613  3500  А  Витрати майбутніх періодів  Призначення рахунку: облік витрат банку, здійснених у звітному періоді, що належать до майбутніх звітних періодів. На цьому рахунку обліковується також різниця між відпускною ціною Національного банку України та номінальною вартістю ювілейних монет, які є засобом платежу.
За дебетом рахунку проводяться суми здійснених витрат, що належать до майбутніх звітних періодів.
За кредитом рахунку проводиться списання сум, що належать до витрат звітного періоду 
614  Група 351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку 
615  3510  А  Дебіторська заборгованість з придбання активів  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості з придбання активів.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання активів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання активів 
616  3511  А  Договірний актив  Призначення рахунку: облік сум, які відшкодовуватимуться покупцями за передані активи/надані послуги між датою поставки активів/надання послуг та датою сплати відшкодування за них (або датою, коли таке відшкодування підлягає сплаті).
За дебетом рахунку проводяться суми визнаного договірного активу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що перераховані на рахунки дебіторської заборгованості з часу виникнення безумовного права на отримання відшкодування за передані активи/надані послуги 
617  3519  А  Дебіторська заборгованість за послуги  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за послуги.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за послуги 
618  Група 352 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 
619  3520  А  Дебіторська заборгованість за податком на прибуток  Призначення рахунку: облік сум авансових платежів за податком на прибуток.
За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за податком на прибуток.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податку на прибуток 
620  3521  А  Відстрочений податковий актив  Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах.
За дебетом рахунку проводяться суми податку на прибуток, що підлягають відшкодуванню в наступних звітних періодах унаслідок тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, який не включено до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на наступні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді не можна.
За кредитом рахунку відображається зменшення відстроченого податкового активу 
621  3522  А  Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  Призначення рахунку: облік сум авансових платежів за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком обліковуються авансові платежі за податком на додану вартість.
За дебетом рахунку проводяться суми авансових платежів за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авансових платежів після фактичного розрахунку податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 
622  Група 354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами 
623  3540  А  Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів 
624  3541  А  Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками з придбання цінних паперів у портфелі банку 
625  3542  А  Дебіторська заборгованість за кредитними операціями  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за кредитними операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за кредитними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за кредитними операціями 
626  3548  А  Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами 
627  Група 355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 
628  3550  А  Аванси працівникам банку на витрати з відрядження  Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих працівникам банку з витрат на відрядження.
За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на відрядження.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами 
629  3551  А  Аванси працівникам банку на господарські витрати  Призначення рахунку: облік сум авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати.
За дебетом рахунку проводяться суми авансів, виданих працівникам банку на господарські витрати.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення виданих авансів згідно з авансовими звітами 
630  3552  А  Нестачі та інші нарахування на працівників банку  Призначення рахунку: облік нестач активів банку та інших нарахувань на працівників банку. За цим рахунком обліковується заборгованість касових працівників у разі виявлення нестач, неплатіжних і фальшивих грошей; заборгованість підзвітних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми виявлених нестач активів банку в підзвіті або нарахувань на працівників банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що відшкодовані працівниками банку або списані відповідно до законодавства України 
631  3559  А  Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами  Призначення рахунку: облік дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку та іншими особами за заробітною платою та іншими виплатами.
За дебетом рахунку проводяться суми виплаченої заробітної плати та інших виплат штатним і позаштатним працівникам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення дебіторської заборгованості за розрахунками 
632  Група 356 Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
633  3560  А  Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу  Призначення рахунку: облік кредитів (депозитів), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми розміщених кредитів (депозитів), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення кредитів (депозитів), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
634  3566  АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми премії під час розміщення коштів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період дисконту під час розміщення коштів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
635  3568  А  Нараховані доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
636  3569  КА  Резерв за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу  Призначення рахунку: облік резервів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
637  Група 357 Інші нараховані доходи 
638  3570  А  Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів за виконаними банком операціями згідно з умовами договору.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
639  3578  А  Інші нараховані доходи  Призначення рахунку: облік інших нарахованих доходів, що не передбачені іншими рахунками з обліку нарахованих доходів класів 1 - 3.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
640  Група 359 Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку 
641  3590  КА  Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку  Призначення рахунку: облік сформованих резервів за нефінансовою дебіторською заборгованістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку 
642  3599  КА  Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку  Призначення рахунку: облік резервів під фінансову дебіторську заборгованість.
За кредитом рахунку проводиться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів 
643  Розділ 36 Інші пасиви банку 
644  Група 360 Доходи майбутніх періодів 
645  3600  П  Доходи майбутніх періодів  Призначення рахунку: облік доходів, що отримані у звітному періоді, але належать до майбутніх звітних періодів.
За кредитом рахунку проводиться суми доходів банків, що отримані у звітному періоді, але належать до майбутніх звітних періодів.
За дебетом рахунку проводиться списання сум, що належать до доходів звітного періоду 
646  Група 361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку 
647  3610  П  Кредиторська заборгованість з придбання активів  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості з придбання активів.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання активів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання активів 
648  3611  П  Договірне зобов'язання  Призначення рахунку: облік сум, які відшкодовані покупцями за активи/послуги, що будуть передані/надані банком між датою сплати покупцями відшкодування (або датою, коли таке відшкодування підлягає сплаті) та датою поставки активів/надання послуг.
За кредитом рахунку проводяться суми визнаного договірного зобов'язання.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманого відшкодування, в межах яких згідно з договорами з покупцями передаються активи/надаються послуги 
649  3615  П  Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою).
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за фінансовим лізингом (орендою) 
650  3619  П  Кредиторська заборгованість за послуги  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за послуги.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за послуги.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за послуги 
651  Група 362 Розрахунки за податками та обов'язковими платежами 
652  3620  П  Кредиторська заборгованість за податком на прибуток  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за податком на прибуток. Порядок обчислення, сплати податку до бюджету регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами України.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за податком на прибуток, що підлягають сплаті.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податком на прибуток 
653  3621  П  Відстрочені податкові зобов'язання  Призначення рахунку: облік сум податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах із тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
За кредитом рахунку проводяться суми податку на прибуток, які сплачуватимуться в наступних звітних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення відстроченого податкового зобов'язання 
654  3622  П  Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток. За цим рахунком обліковується кредиторська заборгованість за податком на додану вартість.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток, що підлягають сплаті.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток 
655  3623  П  Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
656  Група 363 Розрахунки з акціонерами (власниками) 
657  3631  П  Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами  Призначення рахунку: облік нарахованих банком дивідендів власникам акцій (часток, паїв) після прийняття рішення загальними зборами акціонерів (власниками).
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих дивідендів за акціями (паями, частками).
За дебетом рахунку проводяться суми виплачених акціонерам (власниками) дивідендів 
658  Група 364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами 
659  3640  П  Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за власними операціями банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів 
660  3641  П  Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за розрахунками за цінними паперами для банку 
661  3642  П  Кредиторська заборгованість за кредитними операціями  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за кредитними операціями.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за кредитними операціями.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за кредитними операціями 
662  3647  П  Кредиторська заборгованість за зобов'язаннями з кредитування  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за зобов'язаннями з кредитування.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за зобов'язаннями з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за зобов'язаннями з кредитування 
663  3648  П  Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями з іншими фінансовими інструментами 
664  Група 365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 
665  3650  П  Заборгованість працівникам банку на відрядження  Призначення рахунку: облік сум, нарахованих працівникам банку на відрядження.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку на відрядження.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку на відрядження 
666  3651  П  Заборгованість працівникам банку на господарські витрати  Призначення рахунку: облік сум, нарахованих працівникам банку на господарські витрати.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку на господарські витрати.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку на господарські витрати 
667  3652  П  Нарахування працівникам банку за заробітною платою  Призначення рахунку: облік нарахованих сум за заробітною платою та іншими виплатами відповідно до законодавства України штатним і позаштатним працівникам банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що нараховані працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами.
За дебетом рахунку проводяться суми, що виплачені працівникам банку за заробітною платою та іншими виплатами 
668  3653  П  Утримання з працівників банку на користь третіх осіб  Призначення рахунку: облік сум, які підлягають стягненню на користь третіх осіб із заробітної плати працівників банку, у тому числі податку на доходи фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводиться стягнення сум на користь третіх осіб.
За дебетом рахунку проводиться перерахування чи виплата сум на користь третіх осіб 
669  3654  П  Нараховані відпускні до сплати  Призначення рахунку: облік нарахованих відпускних до сплати згідно із законодавством України.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих відпускних до сплати.
За дебетом рахунку проводяться суми сплачених відпускних 
670  3658  П  Забезпечення оплати відпусток  Призначення рахунку: облік сум, що спрямовуються на створення забезпечення оплати відпусток.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахування забезпечень оплати відпусток.
За дебетом рахунку проводяться суми використаних забезпечень 
671  3659  П  Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами  Призначення рахунку: облік інших нарахувань працівникам банку та іншим особам, які не обліковуються за іншими рахунками групи 365.
За кредитом рахунку проводяться суми інших нарахувань працівникам банку та іншим особам.
За дебетом рахунку проводяться суми, які сплачені за іншими нарахуваннями працівникам банку та іншим особам 
672  Група 366 Субординований борг банку 
673  3660  П  Субординований борг банку  Призначення рахунку: облік коштів, що залучені на умовах субординованого боргу банку на підставі довгострокового договору.
За кредитом рахунку проводяться суми зарахування субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми повернення субординованого боргу відповідно до діючих договорів або в разі банкрутства чи ліквідації банку після погашення вимог усіх інших кредиторів банку 
674  3661  П  Облігації, випущені банком на умовах субординованого боргу  Призначення рахунку: облік номінальної вартості облігацій, випущених банком на умовах субординованого боргу.
За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості розміщених облігацій, випущених банком, на умовах субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості облігацій, що погашаються 
675  3666  АП  Неамортизований дисконт/премія за субординованим боргом  Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за субординованим боргом.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії під час залучення коштів субординованого боргу.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час залучення коштів субординованого боргу; суми амортизації премії 
676  3668  П  Нараховані витрати за субординованим боргом  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за субординованим боргом.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
677  Група 367 Інші нараховані витрати 
678  3670  П  Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за розрахунково-касове обслуговування.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
679  3678  П  Інші нараховані витрати  Призначення рахунку: облік інших нарахованих витрат, що не обліковуються на інших рахунках класів 1 - 3.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
680  Група 369 Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання 
681  3690  П  Резерви за наданими фінансовими гарантіями  Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за наданими гарантіями, за зобов'язаннями з кредитування та за іншими зобов'язаннями кредитного характеру.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку 
682  3692  П  Резерви за кредитними зобов'язаннями  Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат за кредитними зобов'язаннями.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку 
683  3699  П  Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями  Призначення рахунку: облік сформованих резервів на відшкодування можливих втрат від інших операцій.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів у встановленому порядку 
684  Розділ 37 Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки 
685  Група 370 Клірингові рахунки 
686  3705  АП  Клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками  Призначення рахунку: облік взаємних грошових зобов'язань між учасниками платіжної системи за результатами клірингу під час здійснення розрахунків з використанням платіжних карток. Відкривається на балансі розрахункового банку.
За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми за результатами клірингу 
687  Група 371 Дебетові суми до з'ясування 
688  3710  А  Дебетові суми до з'ясування  Призначення рахунку: облік сум, які на час здійснення платежу не можуть бути списані з відповідних рахунків через відсутність необхідних реквізитів документів.
За дебетом рахунку зараховуються суми до з'ясування необхідних реквізитів документів.
За кредитом рахунку здійснюється списання сум після з'ясування їх фактичних платників та отримання підтверджень від банку-кореспондента 
689  Група 372 Кредитові суми до з'ясування 
690  3720  П  Кредитові суми до з'ясування  Призначення рахунку: облік сум, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів у документах.
За кредитом рахунку проводяться суми до з'ясування отримувачів коштів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються після з'ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку-кореспондента або повернення сум платника, якщо підтвердження не надходить 
691  Група 373 Транзитні рахунки 
692  3739  АП  Транзитний рахунок за іншими розрахунками  Призначення рахунку: облік сум за іншими розрахунками для подальшого зарахування на рахунки банку або рахунки клієнтів.
За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми, що надалі шляхом розподілу зараховуються на відповідні рахунки за призначенням 
693  Розділ 38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
694  Група 380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
695  3800  АП  Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів  Призначення рахунку: технічний рахунок для відображення позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів. Рахунок використовується для відображення операцій з іноземною валютою та банківськими металами.
За дебетом рахунку відображається вартість іноземної валюти чи банківських металів, що збільшує коротку або зменшує довгу відкриту валютну позицію.
За кредитом рахунку відображається вартість іноземної валюти, що збільшує довгу або зменшує коротку відкриту валютну позицію 
696  3801  АП  Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів  Призначення рахунку: технічний рахунок для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної валюти та банківських металів, що обліковується за рахунком 3800.
За дебетом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують довгу або зменшують коротку відкриту валютну позицію.
За кредитом рахунку проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, що збільшують коротку або зменшують довгу відкриту валютну позицію 
697  Розділ 39 Розрахунки між філіями банку 
698  Група 390 Розрахунки між філіями банку 
699  3900  АП  Рахунки філій, що відкриті в банку  Призначення рахунку: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валютах між філіями банку. Відкриваються на балансі філії.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів 
700  3901  АП  Рахунки, що відкриті для філій банку  Призначення рахунку: облік сум за розрахунками в національній та іноземній валютах між філіями банку. Відкриваються на балансі банку.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надходять на користь філії банку та клієнтів.
За дебетом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з дорученням філії банку за її власними операціями та операціями клієнтів 
701  3902  А  Розрахунки за коштами, що надані філіям банку  Призначення рахунку: облік сум коштів, що надані філіям банку.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що надані філіям банку.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що повернені філіями банку 
702  3903  П  Розрахунки за коштами, що отримані від філій банку  Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані від філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми коштів, що повернені філіям банку 
703  3904  А  Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за коштами, що надані філіям банку.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання 
704  3905  П  Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку  Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за коштами, що отримані від філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати 
705  3906  А  Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми з погашення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку 
706  3907  П  Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку  Призначення рахунку: облік кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за операціями з підкріплення готівкою філій банку.
За дебетом рахунку проводяться суми з погашення кредиторської заборгованості за операціями з готівкою між філіями банку 
707  Група 392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями банку 
708  3928  А  Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні  Призначення рахунку: відкриваються на балансі регіональних розрахункових палат банку для обліку дебетових сум, що не були підтверджені протягом робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито рахунок у банку. Залишків за рахунком станом на звітну дату не повинно бути.
За дебетом рахунку враховуються дебетові суми, за якими не надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу.
За кредитом рахунку здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу 
709  3929  П  Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені філіями банків, розташованими в Україні  Призначення рахунку: відкриваються на балансі розрахункових палат банку для обліку кредитових сум, що не були підтверджені протягом робочого дня. Відкриваються для кожної філії банку, якій відкрито рахунок у банку. Залишків за рахунком станом на звітну дату не повинно бути.
За кредитом рахунку враховуються суми, за якими не надійшло електронне підтвердження від одержувача коштів.
За дебетом рахунку здійснюється перерахування сум, за якими надійшло електронне підтвердження від одержувача платежу 
710  Клас 4 Фінансові та капітальні інвестиції 
711  Розділ 41 Інвестиції в асоційовані компанії 
712  Група 410 Інвестиції в асоційовані компанії 
713  4102  А  Інвестиції в асоційовані банки  Призначення рахунку: облік сум інвестицій в асоційовані банки.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані банки.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані банки 
714  4103  А  Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи  Призначення рахунку: облік сум інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи.
За кредитом рахунку проводяться суми інвестицій в асоційовані небанківські фінансові установи 
715  4105  А  Інвестиції в інші асоційовані компанії  Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в інші асоційовані компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в інші асоційовані компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій 
716  4108  А  Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії  Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів 
717  Розділ 42 Інвестиції в дочірні компанії 
718  Група 420 Інвестиції в дочірні компанії 
719  4202  А  Інвестиції в дочірні банки  Призначення рахунків: облік сум інвестицій у дочірні банки.
За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій у дочірні банки.
За кредитом рахунків проводяться суми повернення інвестицій 
720  4203  А  Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи  Призначення рахунку: облік сум інвестицій у дочірні небанківські фінансові установи.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій у дочірні небанківські фінансові установи.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій 
721  4205  А  Інвестиції в інші дочірні компанії  Призначення рахунку: облік сум інвестицій банку в інші дочірні компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми інвестицій в інші дочірні компанії.
За кредитом рахунку проводяться суми повернення інвестицій 
722  4208  А  Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії  Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів у вигляді дивідендів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів у вигляді дивідендів 
723  Розділ 43 Нематеріальні активи 
724  Група 430 Нематеріальні активи 
725  4300  А  Нематеріальні активи  Призначення рахунку: облік вартості нематеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних і створених нематеріальних активів; суми їх дооцінки; суми, пов'язані з поліпшенням нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості нематеріальних активів, що вибули з балансу; суми їх уцінки 
726  4309  КА  Накопичена амортизація нематеріальних активів  Призначення рахунку: облік сум накопиченої амортизації нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводиться сума нарахованої амортизації.
За дебетом рахунку проводиться сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, що вибули з балансу 
727  Група 431 Капітальні інвестиції в нематеріальні активи 
728  4310  А  Капітальні інвестиції за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами  Призначення рахунку: облік вартості капітальних інвестицій з придбання чи створення нематеріальних активів. Цей рахунок використовується до часу введення в дію нематеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми з придбання чи створення нематеріальних активів до часу введення їх у дію.
За кредитом рахунку проводяться суми введених у дію нематеріальних активів 
729  Група 432 Гудвіл, що виник у результаті придбання 
730  4321  А  Гудвіл  Призначення рахунку: облік гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої компанії, шляхом об'єднання компаній.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості гудвілу, що виникає в покупця в результаті придбання іншої компанії, шляхом об'єднання компаній.
За кредитом рахунку проводяться суми втрат від зменшення корисності гудвілу 
731  Розділ 44 Основні засоби 
732  Група 440 Основні засоби 
733  4400  А  Основні засоби  Призначення рахунку: облік вартості власних та отриманих у фінансовий лізинг (оренду) основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних основних засобів; суми їх дооцінки; суми витрат, спрямованих на капітальні інвестиції, що пов'язані з поліпшенням основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості основних засобів, що вибули з балансу; суми їх уцінки 
734  4409  КА  Знос основних засобів  Призначення рахунку: облік сум зносу основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу основних засобів, що вибули з балансу 
735  Група 441 Інвестиційна нерухомість 
736  4410  А  Інвестиційна нерухомість  Призначення рахунку: облік вартості інвестиційної нерухомості.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаної або створеної інвестиційної нерухомості; суми збільшення вартості (дооцінки) інвестиційної нерухомості.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) інвестиційної нерухомості; суми вартості інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу 
737  4419  КА  Знос інвестиційної нерухомості  Призначення рахунку: облік сум зносу інвестиційної нерухомості.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу інвестиційної нерухомості, що вибули з балансу 
738  Група 443 Капітальні інвестиції за основними засобами 
739  4430  А  Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію основними засобами  Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій за незавершеним будівництвом, придбаними основними засобами, а також засобами, що отримані у фінансовий лізинг (оренду) і потребують поліпшення та невведені в експлуатацію.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на придбання, будівництво; суми додаткових вкладень за основними засобами, що потребують поліпшення.
За кредитом рахунку проводяться суми витрат у разі введення в експлуатацію основних засобів 
740  4431  А  Обладнання, що потребує монтажу  Призначення рахунку: облік вартості придбаного банком обладнання, що потребує монтажу.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаного обладнання, що потребує монтажу, переданого в монтаж.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості обладнання, введеного в експлуатацію у встановленому порядку 
741  Розділ 45 Інші необоротні матеріальні активи 
742  Група 450 Інші необоротні матеріальні активи 
743  4500  А  Інші необоротні матеріальні активи  Призначення рахунку: облік вартості інших необоротних матеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних інших необоротних матеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості інших необоротних матеріальних активів, що вибули 
744  4509  КА  Знос інших необоротних матеріальних активів  Призначення рахунку: облік сум нарахованого зносу інших необоротних матеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованого зносу інших необоротних матеріальних активів.
За дебетом рахунку проводяться суми зносу інших необоротних матеріальних активів у разі їх вибуття 
745  Група 453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду) 
746  4530  А  Капітальні інвестиції за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду)  Призначення рахунку: облік сум капітальних інвестицій за основними засобами, що отримані в оперативний лізинг (оренду).
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на створення та поліпшення об'єкта оперативного лізингу (оренди) до часу його завершення.
За кредитом рахунку проводяться суми завершених капітальних інвестицій у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів 
747  Клас 5 Капітал банку 
748  Розділ 50 Статутний капітал та інші фонди банку 
749  Група 500 Статутний капітал банку 
750  5000  П  Статутний капітал банку  Призначення рахунку: облік статутного капіталу банку. Облік акцій ведеться за номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення статутного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення статутного капіталу 
751  5002  КП  Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)  Призначення рахунку: облік вартості викуплених банком акцій (часток, паїв). Акції обліковуються за номінальною вартістю. Різниця між номінальною вартістю та вартістю викупу списується в межах кредитових залишків спочатку з рахунку 5010, а потім - з рахунку 5022.
За дебетом рахунку проводяться суми викуплених акцій (часток, паїв).
За кредитом рахунку проводяться суми проданих та анульованих акцій (часток, паїв) 
752  5004  П  Незареєстрований статутний капітал  Призначення рахунку: облік сум коштів, що отримані від засновників (акціонерів, учасників) банку за акціями або паями, а також сум прибутку або його частини до реєстрації статутного капіталу.
За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком в оплату акцій або паїв до реєстрації статутного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого статутного капіталу або суми, що повертаються в разі відмови в погодженні статуту банку 
753  Група 501 Емісійні різниці та додаткові внески 
754  5010  П  Емісійні різниці  Призначення рахунку: облік сум витрат на операцію; різниці між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення. Під час подальшого викупу власних акцій різниця між номінальною вартістю та ціною викупу акцій списується з цього самого рахунку в межах залишку.
За кредитом рахунку проводяться суми позитивної різниці в разі первинного та подальшого розміщення акцій.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат на операцію; суми списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у межах залишку під час викупу власних акцій 
755  5011  АП  Операції з акціонерами (власниками)  Призначення рахунку: облік суми прибутків або збитків від операцій з акціонерами.
За дебетом рахунку проводиться перерахування отриманої суми прибутку за рішенням акціонерів банку або суми збитку від операцій з акціонерами.
За кредитом рахунку проводиться сума прибутку від операцій з акціонерами або суми покриття збитку за рішенням акціонерів 
756  Група 502 Загальні резерви та фонди банку 
757  5020  П  Загальні резерви  Призначення рахунку: облік загальних резервів, що створені за рішенням акціонерів (учасників) під різні ризики.
За кредитом рахунку проводяться суми прибутку, що спрямовані на формування резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів 
758  5021  П  Резервні фонди  Призначення рахунку: облік резервних фондів банку. Фонди створюються згідно із законодавством України. Резервні фонди банку утворюються за рахунок прибутку. Кошти резервних фондів призначені для покриття можливих збитків та інших витрат. Відрахування в резервні фонди здійснюється в розмірах, передбачених законодавством України.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень у резервні фонди.
За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків та інших витрат, передбачених законодавством України 
759  5022  П  Інші фонди банку  Призначення рахунку: облік інших фондів банку, що створені за рахунок прибутку.
За кредитом рахунку проводяться суми надходжень в інші фонди банку.
За дебетом рахунку проводяться суми на покриття збитків звітного та/або минулих років; суми відрахувань до загальних і резервних фондів; суми списань емісійних різниць у разі недостатності коштів на рахунку 5010; суми сплати дивідендів за привілейованими акціями та інші суми відповідно до законодавства України 
760  Група 503 Результати минулих років 
761  5030  П  Нерозподілені прибутки минулих років  Призначення рахунку: облік сум прибутків минулих років до їх розподілу.
За кредитом рахунку відображаються суми прибутків минулих років; перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, у разі їх вибуття, суми коригування в результаті зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок.
За дебетом рахунку відображаються суми розподіленого прибутку згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників) відповідно до законодавства України, суми коригування в результаті зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок 
762  5031  А  Непокриті збитки минулих років  Призначення рахунку: облік сум збитків минулих років до їх покриття.
За дебетом рахунку відображаються суми непокритих збитків минулих років, суми коригування в результаті зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок.
За кредитом рахунку відображаються суми покриття збитків минулих років, суми коригування в результаті зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок 
763  Група 504 Результати звітного року 
764  5040  П  Прибуток звітного року  Призначення рахунку: облік прибутку звітного року.
За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року.
За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року; суми розподілу прибутку; суми нерозподіленого прибутку на рахунок 5030 
765  5041  А  Збиток звітного року  Призначення рахунку: облік збитку звітного року.
За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків витрат звітного року.
За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття рахунків обліку доходів звітного року; суми покриття збитку; суми збитків на рахунок 5031 до їх покриття 
766  Розділ 51 Результати переоцінки 
767  Група 510 Результати переоцінки 
768  5100  П  Результати переоцінки основних засобів  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки основних засобів.
За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки основних засобів і відновлення їх корисності; суми визнаних відстрочених податків за результатами уцінки основних засобів.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки основних засобів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів основних засобів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття; суми визнаних відстрочених податків за результатами дооцінки основних засобів 
769  5101  П  Результати переоцінки нематеріальних активів  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки нематеріальних активів.
За кредитом рахунку проводяться суми дооцінки нематеріальних активів і відновлення їх корисності.
За дебетом рахунку проводяться суми уцінки нематеріальних активів і втрат від зменшення їх корисності; суми перевищення попередніх дооцінок залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів і відновлення їх корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості та втрат від зменшення їх корисності за кожним об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі його вибуття 
770  5102  АП  Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації боргових цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності боргових цінних паперів або їх реалізації 
771  5103  П  Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії до часу реалізації інвестицій.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії на частку інвестора в сумі зміни величини власного капіталу об'єкта інвестування.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інвестицій в асоційовані та дочірні компанії на частку інвестора в сумі зміни величини капіталу об'єкта інвестування; суми дооцінки в разі реалізації інвестицій 
772  5104  АП  Результати переоцінки за операціями хеджування  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки інструментів хеджування.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інструменту хеджування.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інструменту хеджування 
773  5105  АП  Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання  Призначення рахунку: облік результатів коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання за операціями з акціонерами.
За дебетом рахунку проводиться сума збитку під час первісного визнання фінансового інструменту за операціями з акціонерами банку не за справедливою вартістю.
За кредитом рахунку проводиться сума прибутку під час первісного визнання фінансового інструменту за операціями з акціонерами банку не за справедливою вартістю 
774  5106  АП  Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, до часу їх реалізації.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суми раніше визнаних дооцінок у разі реалізації акцій та інших фінансових інвестицій.
За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суми раніше визнаних уцінок у разі визнання зменшення корисності інструментів капіталу або їх реалізації 
775  5107  АП  Результати переоцінки фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки на суму власного кредитного ризику  Призначення рахунку: облік результатів переоцінки фінансових зобов'язань, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки на суму власного кредитного ризику.
За кредитом рахунку відображається сума уцінки в разі збільшення власного кредитного ризику за фінансовим зобов'язанням.
За дебетом рахунку відображається сума дооцінки в разі зниження власного кредитного ризику за фінансовим зобов'язанням 
776  Розділ 52 Приписний капітал філії іноземного банку 
777  Група 520 Приписний капітал філії іноземного банку 
778  5200  П  Приписний капітал філії іноземного банку  Призначення рахунку: облік приписного капіталу філії іноземного банку.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових коштів, наданих іноземним банком філії для її акредитації; суми збільшення приписного капіталу.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення приписного капіталу 
779  Клас 6 Доходи
Доходи банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 6 Доходи наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:
за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 "Прибуток звітного року";
за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 "Збиток звітного року".
За кредитом рахунків проводяться суми нарахованих, отриманих доходів, що належать до звітного періоду.
За дебетом рахунків проводяться суми зменшення доходів, що виникають за операціями; суми, що списуються під час формування результату діяльності банку за звітний рік. 
780  Розділ 60 Процентні доходи 
781  Група 600 Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України 
782  6000  П  Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в Національному банку України   
783  6002  П  Процентні доходи за коштами, що надані Національному банку України за операціями репо   
784  6003  П  Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в Національному банку України   
785  Група 601 Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках 
786  6010  П  Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
787  6011  П  Процентні доходи за депозитами овернайт, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
788  6012  П  Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
789  6013  П  Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
790  6014  П  Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
791  6015  П  Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам за операціями репо, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
792  6016  П  Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
793  6017  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий іншим банкам, який обліковується за амортизованою собівартістю   
794  6018  П  Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
795  6019  П  Процентні доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
796  Група 602 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
797  6020  П  Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
798  6021  П  Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
799  6022  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
800  6023  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
801  6024  П  Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
802  6025  П  Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
803  6026  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю   
804  6027  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
805  Група 603 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
806  6030  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
807  6031  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
808  6032  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
809  6033  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
810  6034  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
811  6035  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
812  Група 604 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
813  6040  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
814  6041  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
815  6042  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
816  6043  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
817  6044  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
818  6045  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
819  6046  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
820  6047  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
821  Група 605 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
822  6050  П  Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
823  6052  П  Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
824  6053  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю   
825  6054  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
826  6055  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
827  Група 606 Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
828  6060  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
829  6061  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
830  6062  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
831  6063  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
832  Група 607 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
833  6070  П  Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
834  6071  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
835  6072  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктів господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
836  6073  П  Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
837  6074  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктами господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
838  6075  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
839  6076  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
840  6077  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
841  6078  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
842  6079  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
843  Група 608 Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
844  6080  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
845  6081  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
846  6082  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
847  6083  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
848  6084  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
849  6085  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
850  6086  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів державної влади, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
851  6087  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами органів місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
852  Група 609 Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання та органам влади, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
853  6090  П  Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
854  6091  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
855  6092  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
856  6093  П  Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
857  6094  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
858  6095  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
859  6096  П  Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
860  Розділ 61 Процентні доходи 
861  Група 610 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
862  6100  П  Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
863  6101  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
864  6102  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
865  6103  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
866  6104  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
867  6105  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
868  6106  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
869  6107  П  Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
870  Група 611 Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
871  6110  П  Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
872  6111  П  Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
873  6112  П  Процентні доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
874  6113  П  Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
875  Група 612 Процентні доходи за операціями з цінними паперами 
876  6120  П  Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
877  6121  П  Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
878  6122  П  Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
879  6123  П  Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
880  6124  П  Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
881  6125  П  Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
882  6126  П  Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
883  6127  П  Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
884  6128  П  Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
885  Група 613 Процентні доходи за операціями з філіями банку 
886  6130  П  Процентні доходи за операціями з філіями банку   
887  Група 614 Інші процентні доходи 
888  6140  П  Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу   
889  6141    Інші процентні доходи   
890  Розділ 62 Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу 
891  Група 620 Результат від переоцінки 
892  6201  АП  Результат від переоцінки інших похідних фінансових інструментів   
893  6204  АП  Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів   
894  6205  АП  Результат від переоцінки опціонних контрактів   
895  6206  АП  Результат від переоцінки форвардних контрактів   
896  6207  АП  Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів   
897  6208  АП  Результат від переоцінки валютних своп-контрактів   
898  6209  АП  Результат від переоцінки процентних своп-контрактів   
899  Група 621 Результат від операцій з купівлі-продажу 
900  6211  АП  Результат від операцій з купівлі-продажу інших похідних фінансових інструментів   
901  6214  АП  Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів   
902  6215  АП  Результат від операцій з купівлі-продажу опціонних контрактів   
903  6216  АП  Результат від операцій з купівлі-продажу форвардних контрактів   
904  6217  АП  Результат від операцій з купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів   
905  6218  АП  Результат від операцій з купівлі-продажу валютних своп-контрактів   
906  6219  АП  Результат від операцій з купівлі-продажу процентних своп-контрактів   
907  Група 622 Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями 
908  6223  АП  Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
909  6224  АП  Результат від операцій за наданими кредитами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
910  6225  АП  Результат від операцій з фінансовими зобов'язаннями, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
911  6226  АП  Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
912  Розділ 63 Інші операційні доходи 
913  Група 630 Дохід у вигляді дивідендів 
914  6300  П  Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
915  6301  П  Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
916  6302  П  Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії   
917  6303  П  Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії   
918  Група 631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії 
919  6310  П  Дохід від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі   
920  6311  П  Дохід від інвестицій в дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі   
921  Група 632 Дохід від модифікації фінансових активів 
922  6320  П  Дохід від модифікації фінансових активів   
923  Група 633 Дохід від модифікації фінансових зобов'язань 
924  6330  П  Дохід від модифікації фінансових зобов'язань   
925  Група 634 Дохід від припинення визнання фінансових активів 
926  6340  П  Дохід від припинення визнання фінансових активів   
927  Група 635 Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань 
928  6350  П  Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань   
929  Група 638 Інші операційні доходи за операціями з філіями банку 
930  6380  П  Інші операційні доходи за операціями з філіями банку   
931  Група 639 Інші операційні доходи 
932  6390  П  Дохід під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива   
933  6391  АП  Результат переоцінки об'єкта хеджування   
934  6392  АП  Результат переоцінки інструменту хеджування   
935  6393  АП  Результат від продажу боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
936  6394  П  Дохід від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості   
937  6395  П  Дохід від оперативного лізингу (оренди)   
938  6396  П  Дохід від наданих консультаційних послуг фінансового характеру   
939  6397  П  Штрафи, пені, що отримані банком   
940  6398  П  Дохід під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива   
941  6399  П  Інші операційні доходи   
942  Розділ 64 Інші доходи 
943  Група 649 Інші доходи 
944  6490  П  Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів   
945  6499  П  Інші доходи   
946  Розділ 65 Комісійні доходи 
947  Група 650 Комісійні доходи за операціями з банками 
948  6500  П  Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків   
949  6501  П  Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків   
950  6503  П  Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків   
951  6504  П  Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків   
952  6506  П  Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків   
953  6508  П  Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками   
954  6509  П  Інші комісійні доходи за операціями з банками   
955  Група 651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами 
956  6510  П  Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів   
957  6511  П  Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів   
958  6513  П  Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів   
959  6514  П  Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів   
960  6516  П  Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів   
961  6518  П  Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами   
962  6519  П  Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами   
963  Група 652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку 
964  6520  П  Комісійні доходи за операціями з філіями банку   
965  Розділ 67 Повернення списаних активів 
966  Група 671 Повернення списаних активів 
967  6710  П  Повернення раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками   
968  6711  П  Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості інших банків   
969  6712  П  Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам   
970  6713  П  Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
971  6714  П  Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості від знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
972  6715  П  Повернення раніше списаної безнадійної нефінансової дебіторської заборгованості банку   
973  6717  П  Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку   
974  Клас 7 Витрати
Витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класу 7 Витрати наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:
за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 "Прибуток звітного року",
за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 "Збиток звітного року".
За дебетом рахунків проводяться суми витрат, які належать до звітного періоду.
За кредитом рахунків проводяться суми зменшення витрат і суми витрат, що списуються під час формування результату діяльності банку за звітний рік 
975  Розділ 70 Процентні витрати 
976  Група 700 Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України 
977  7000  А  Процентні витрати за коштами на вимогу, що отримані від Національного банку України   
978  7002  А  Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України за операціями репо   
979  7003  А  Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування   
980  7004  А  Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України на підтримку ліквідності   
981  7006  А  Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами), що отримані від Національного банку України   
982  Група 701 Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків 
983  7010  А  Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків   
984  7011  А  Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків   
985  7012  А  Процентні витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків   
986  7014  А  Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків   
987  7015  А  Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо   
988  7016  А  Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків   
989  7017  А  Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від інших банків   
990  Група 702 Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
991  7020  А  Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
992  7021  А  Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
993  7028  А  Процентні витрати за кредиторською заборгованістю за фінансовим лізингом (орендою), який обліковується за амортизованою собівартістю   
994  Група 703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України 
995  7030  А  Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України   
996  Група 704 Процентні витрати за операціями з фізичними особами 
997  7040  А  Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб   
998  7041  А  Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб   
999  Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій 
1000  7060  А  Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій   
1001  Група 707 Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами 
1002  7070  А  Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ   
1003  7071  А  Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ   
1004  Розділ 71 Процентні витрати 
1005  Група 712 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу 
1006  7120  А  Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
1007  7121  А  Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, випущеними банком, крім ощадних (депозитних) сертифікатів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
1008  7122  А  Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
1009  7123  А  Процентні витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
1010  7124  А  Процентні витрати за зобов'язаннями за привілейованими акціями, випущеними банком   
1011  7125  А  Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями банку, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   
1012  Група 713 Процентні витрати за операціями з філіями банку 
1013  7130  А  Процентні витрати за операціями з філіями банку   
1014  Група 714 Інші процентні витрати 
1015  7140  А  Процентні витрати за субординованим боргом   
1016  7141  А  Інші процентні витрати   
1017  Розділ 73 Інші операційні витрати 
1018  Група 730 Витрати на телекомунікації 
1019  7300  А  Витрати на СЕП   
1020  7301  А  Витрати на інші системи банківського зв'язку   
1021  Група 731 Витрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії 
1022  7310  А  Витрати від інвестицій в асоційовані компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі   
1023  7311  А  Витрати від інвестицій у дочірні компанії, що обліковуються за методом участі в капіталі   
1024  Група 732 Витрати від модифікації фінансових активів 
1025  7320  А  Витрати від модифікації фінансових активів   
1026  Група 733 Витрати від модифікації фінансових зобов'язань 
1027  7330  А  Витрати від модифікації фінансових зобов'язань   
1028  Група 734 Витрати від припинення визнання фінансових активів 
1029  7340  А  Витрати від припинення визнання фінансових активів   
1030  Група 735 Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань 
1031  7350  А  Витрати від припинення визнання фінансових зобов'язань   
1032  Група 738 Інші операційні витрати за операціями з філіями банку 
1033  7380  А  Інші операційні витрати за операціями з філіями банку   
1034  Група 739 Інші операційні витрати 
1035  7390  А  Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива   
1036  7391  А  Витрати на інкасацію та перевезення цінностей   
1037  7392  А  Витрати на аудит   
1038  7394  А  Витрати від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості   
1039  7395  А  Витрати на оперативний лізинг (оренду)   
1040  7396  А  Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру   
1041  7397  А  Штрафи, пені, що сплачені банком   
1042  7398  А  Витрати під час первісного визнання фінансових зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива   
1043  7399  А  Інші операційні витрати   
1044  Розділ 74 Загальні адміністративні витрати 
1045  Група 740 Витрати на утримання персоналу 
1046  7400  А  Основна і додаткова заробітна плата   
1047  7401  А  Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування   
1048  7403  А  Матеріальна допомога та інші соціальні виплати   
1049  7404  А  Витрати на підготовку кадрів   
1050  7405  А  Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників   
1051  7409  А  Інші витрати на утримання персоналу   
1052  Група 741 Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток 
1053  7410  А  Податок на додану вартість   
1054  7411  А  Податок на землю   
1055  7418  А  Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб   
1056  7419  А  Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток   
1057  Група 742 Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів 
1058  7420  А  Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів   
1059  7421  А  Витрати на утримання основних засобів, що отримані в лізинг (оренду)   
1060  7423  А  Амортизація   
1061  Група 743 Інші експлуатаційні та господарські витрати 
1062  7430  А  Витрати на комунальні послуги   
1063  7431  А  Господарські витрати   
1064  7432  А  Витрати на охорону   
1065  7433  А  Інші експлуатаційні витрати   
1066  Група 745 Інші адміністративні витрати 
1067  7450  А  Поштово-телефонні витрати   
1068  7452  А  Витрати на відрядження   
1069  7454  А  Представницькі витрати   
1070  7455  А  Витрати на маркетинг і рекламу   
1071  7456  А  Спонсорство та доброчинність   
1072  7457  А  Інші адміністративні витрати   
1073  Група 749 Інші витрати 
1074  7490  А  Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів   
1075  7491  АП  Втрати від уцінки запасів на продаж   
1076  7499  А  Інші витрати   
1077  Розділ 75 Комісійні витрати 
1078  Група 750 Комісійні витрати 
1079  7500  А  Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування   
1080  7501  А  Комісійні витрати на кредитне обслуговування   
1081  7503  А  Комісійні витрати за операціями з цінними паперами   
1082  7504  А  Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів   
1083  7506  А  Комісійні витрати на довірче обслуговування   
1084  7508  А  Комісійні витрати за позабалансовими операціями   
1085  7509  А  Інші комісійні витрати   
1086  Група 752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку 
1087  7520  А  Комісійні витрати за операціями з філіями банку   
1088  Розділ 77 Відрахування в резерви 
1089  Група 770 Відрахування в резерви 
1090  7700  АП  Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками   
1091  7701  АП  Відрахування в резерви під заборгованість інших банків   
1092  7702  АП  Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам   
1093  7703  АП  Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід   
1094  7704  АП  Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю   
1095  7705  АП  Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку   
1096  7706  АП  Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат   
1097  7707  АП  Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку   
1098  Розділ 79 Податок на прибуток 
1099  Група 790 Податок на прибуток 
1100  7900  АП  Податок на прибуток   
1101  Клас 8 Управлінський облік 
1102  Клас 9 Позабалансові рахунки 
1103  Розділ 90 Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій 
1104  Група 900 Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти 
1105  9000  А  Надані гарантії  Призначення рахунку: облік усіх видів гарантій і поручительств, що надані. За цим рахунком здійснюється облік гарантій, для яких отримані контргарантії, що обліковуються за рахунком 9036.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих гарантій і поручительств.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних гарантій і поручительств після закінчення строку їх дії; суми виплачених гарантій і поручительств 
1106  9001  А  Підтверджені акредитиви  Призначення рахунку: облік підтверджених банком акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань. Цей рахунок не використовується банком, що відкрив акредитив (банком-емітентом).
За дебетом рахунку проводяться суми підтверджених акредитивів та наданих рамбурсних зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних акредитивів після закінчення строку їх дії, суми виплачених акредитивів та виконаних рамбурсних зобов'язань 
1107  9002  А  Надані акцепти  Призначення рахунку: рахунок відкривається в банку, який акцептує платіжний документ на користь іншого банку.
За дебетом рахунку проводяться суми акцептованих документів.
За кредитом рахунку проводяться суми невикористаних акцептів після закінчення строку їх дії; або виплачених зобов'язань за акцептами 
1108  9003  А  Надані авалі  Призначення рахунку: облік наданих авалів.
За дебетом рахунку проводяться суми наданих авалів.
За кредитом рахунку проводяться суми списання авалів після оплати векселя платником або в разі виконання зобов'язання за наданим авалем 
1109  Група 903 Отримані гарантії 
1110  9030  П  Гарантії, що отримані від Уряду України  Призначення рахунків: облік гарантій і поручительств, що отримані від Уряду України. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії, що видана іншому контрагенту.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.
За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх строку дії; суми використаних гарантій і поручительств 
1111  9031  П  Отримані гарантії  Призначення рахунків: облік гарантій і поручительств, що отримані від банків та клієнтів, крім Уряду України. Для цих гарантій і поручительств немає гарантії, що видана іншому контрагенту.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих гарантій і поручительств.
За дебетом рахунків проводяться суми невикористаних гарантій після закінчення їх строку дії; суми використаних гарантій і поручительств 
1112  9036  П  Отримані контргарантії  Призначення рахунку: облік контргарантій і поручительств, що отримані. Для цих гарантій і поручительств існує пов'язана гарантія, що видана іншому контрагенту та яка обліковується за рахунком 9000.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих контргарантій і поручительств.
За дебетом рахунку проводяться суми використаних контргарантій і поручительств; суми невикористаних гарантій після закінчення строку їх дії 
1113  Розділ 91 Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані 
1114  Група 910 Зобов'язання з кредитування, що надані банкам 
1115  9100  А  Зобов'язання з кредитування, що надані банкам  Призначення рахунку: облік кредитних ліній та інших зобов'язань перед банками.
За дебетом рахунку проводяться суми зобов'язань з кредитування.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку дії кредитного договору 
1116  Група 911 Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків 
1117  9110  П  Зобов'язання з кредитування, що отримані від банків  Призначення рахунку: облік усіх видів зобов'язань з кредитування, що отримані від банків.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних (використана частина кредитів, що переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку їх дії 
1118  9111  П  Зобов'язання з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій  Призначення рахунку: облік усіх видів зобов'язань з кредитування, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих зобов'язань з кредитування.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань (використана частина кредитів, яка переходить на балансові рахунки за призначенням); суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку їх дії 
1119  Група 912 Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам 
1120  9122  А  Непокриті акредитиви  Призначення рахунку: облік непокритих безвідкличних акредитивів у банку-емітенті. Цей рахунок також використовується в разі акцепту банком-емітентом або за його дорученням платіжних документів за акредитивом.
За дебетом рахунку проводяться суми відкритих непокритих акредитивів; суми акцептів щодо акредитивів.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних акредитивів; суми сплачених зобов'язань за ними 
1121  9129  А  Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам  Призначення рахунку: облік інших зобов'язань з кредитування, що надані клієнтам.
За дебетом рахунку проводяться суми виданих зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань; суми невикористаних зобов'язань після закінчення строку дії кредитного договору 
1122  Розділ 92 Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами 
1123  Група 920 Валюта та банківські метали до отримання 
1124  9200  А  Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот  Призначення рахунку: облік купленої національної, іноземної валюти та банківських металів між датою укладення договорів і датою здійснення розрахунків за операціями спот.
За кредитом рахунку проводяться суми проданої, але невідправленої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманої валюти та банківських металів 
1125  9201  А  Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1126  9202  А  Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1127  9203  А  Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1128  9204  А  Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1129  9206  А  Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1130  9207  А  Валюта та банківські метали до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1131  9208  А  Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами  Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до отримання між датою укладення валютних своп-контрактів та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1132  Група 921 Валюта та банківські метали до відправлення 
1133  9210  П  Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот  Призначення рахунку: облік проданої національної, іноземної валюти та банківських металів між датою укладення договорів і датою здійснення розрахунків за операціями спот.
За кредитом рахунку проводяться суми проданої, але невідправленої валюти та банківських металів.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманої валюти та банківських металів 
1134  9211  П  Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1135  9212  П  Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1136  9213  П  Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1137  9214  П  Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1138  9216  П  Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф'ючерсних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1139  9217  П  Валюта та банківські метали до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф'ючерсних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1140  9218  П  Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами  Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення валютних своп-контрактів та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1141  Група 922 Валюта та банківські метали до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1142  9221  А  Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення та датою погашення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1143  9224  А  Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення та датою погашення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1144  9228  А  Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до отримання між датою укладення та датою погашення валютних своп-контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1145  Група 923 Валюта та банківські метали до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1146  9231  П  Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення та датою погашення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1147  9234  П  Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення та датою погашення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1148  9238  П  Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення та датою погашення валютних своп-контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1149  Розділ 93 Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну 
1150  Група 930 Цінні папери до отримання за операціями андеррайтингу 
1151  9300  А  Вимоги за андеррайтингом цінних паперів  Призначення рахунку: облік зобов'язань емітентів цінних паперів з андеррайтингу, тобто прав вимоги на отримання обумовленої суми цінних паперів після закінчення їх випуску. На цьому рахунку обліковується вартість цінних паперів до отримання з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов'язання.
За дебетом рахунку проводиться вартість цінних паперів до отримання.
За кредитом рахунку проводиться вартість отриманих цінних паперів; суми зменшення зобов'язань після реєстрації емісії 
1152  Група 931 Цінні папери до відправлення за операціями андеррайтингу 
1153  9310  П  Зобов'язання за андеррайтингом цінних паперів  Призначення рахунку: облік вартості цінних паперів за договорами андеррайтингу, що мають бути розміщені банком-емітентом. На цьому рахунку обліковується вартість цінних паперів з часу підписання договору до закінчення строку здійснення передплати на цінні папери. За цим рахунком обліковуються тільки письмові зобов'язання.
За кредитом рахунку проводиться вартість цінних паперів, що розміщені банком.
За дебетом рахунку проводиться вартість відправлених цінних паперів після закінчення емісії 
1154  Група 932 Активи до отримання за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1155  9321  А  Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення та датою погашення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1156  9324  А  Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення та датою погашення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1157  9328  А  Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік грошових потоків до отримання між датою укладення та датою погашення процентних своп-контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків до отримання за контрактами на нетто-основі.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1158  Група 933 Активи до відправлення за контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу) 
1159  9331  П  Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення та датою погашення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1160  9334  П  Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення та датою погашення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1161  9338  П  Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)  Призначення рахунку: облік грошових потоків до відправлення між датою укладення та датою погашення процентних своп-контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу).
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків до відправлення за контрактами на нетто-основі.
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків після виконання контрактів на нетто-основі або закінчення строку дії контрактів 
1162  Група 935 Активи до отримання 
1163  9350  А  Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами  Призначення рахунку: облік сум куплених або розміщених активів між датою укладення договорів та датою здійснення розрахунків за спотовими контрактами.
За дебетом рахунку проводяться суми куплених або розміщених активів.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих активів 
1164  9351  А  Активи до отримання за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення форвардних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1165  9352  А  Активи до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1166  9353  А  Активи до отримання за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення опціонних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1167  9354  А  Активи до отримання за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1168  9356  А  Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення ф'ючерсних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1169  9357  А  Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення ф'ючерсних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1170  9358  А  Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами  Призначення рахунку: облік грошових потоків до отримання між датою укладення процентних своп-контрактів та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1171  9359  А  Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення контрактів за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.
За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або закінчення строку дії контрактів 
1172  Група 936 Активи до відправлення 
1173  9360  П  Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами  Призначення рахунку: облік сум проданих активів до відправлення або залучених депозитів від дати укладення договорів на строк не більший, ніж звичайний для відповідного ринку за спотовими контрактами.
За кредитом рахунку проводяться суми проданих активів до відправлення; суми залучених депозитів, розрахунки за якими відстрочуються.
За дебетом рахунку проводяться суми відправлених активів або суми залучених депозитів 
1174  9361  П  Активи до відправлення за форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення форвардних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1175  9362  П  Активи до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення форвардних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1176  9363  П  Активи до відправлення за опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення опціонних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1177  9364  П  Активи до відправлення за опціонними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення опціонних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1178  9366  П  Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення ф'ючерсних контрактів, що призначені для обліку хеджування, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1179  9367  П  Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення ф'ючерсних контрактів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1180  9368  П  Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами  Призначення рахунку: облік грошових потоків до відправлення між датою укладення процентних своп-контрактів та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1181  9369  П  Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки  Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення контрактів за іншими похідними фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою їх погашення.
За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.
За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або закінчення строку дії контрактів 
1182  Розділ 95 Інші зобов'язання і вимоги 
1183  Група 950 Отримана застава 
1184  9500  А  Отримана застава  Призначення рахунку: облік отриманих застав усіх видів, крім застави за складськими свідоцтвами та іпотеки.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості заставленого майна.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості заставленого майна під час повернення кредитів; суми пошкодження та знецінення заставленого майна; суми реалізації та набуття у власність заставленого майна 
1185  9501  А  Заставна за іпотечними кредитами  Призначення рахунку: облік заставної, виданої умовами іпотечного договору.
За дебетом рахунку проводяться суми виданої заставної.
За кредитом рахунку проводяться суми списаної заставної 
1186  9503  А  Застава за складськими свідоцтвами  Призначення рахунку: облік застави, оформленої складськими свідоцтвами.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманої застави.
За кредитом рахунку проводяться суми списаної застави після закінчення строку або отримання заставодержателем платежу (від реалізації застави) 
1187  Група 951 Надана застава 
1188  9510  П  Надана застава  Призначення рахунку: облік активів, наданих заставодавцем у заставу.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості активів, наданих у заставу.
За дебетом рахунку проводяться суми списання наданих у заставу активів після повернення кредиту або в разі реалізації заставленого майна 
1189  Група 952 Іпотека 
1190  9520  А  Земельні ділянки  Призначення рахунку: облік вартості земельної ділянки як забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості земельної ділянки для забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості земельної ділянки в разі припинення основного зобов'язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, наявності інших підстав, передбачених законодавством України 
1191  9521  А  Нерухоме майно житлового призначення  Призначення рахунку: облік вартості нерухомого майна житлового призначення як забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості нерухомого майна житлового призначення для забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості нерухомого майна житлового призначення в разі припинення основного зобов'язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), за умови невідновлення її іпотекодавцем, наявності інших підстав, передбачених законодавством України 
1192  9523  А  Інші об'єкти нерухомого майна  Призначення рахунку: облік вартості інших об'єктів нерухомого майна як забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості інших об'єктів нерухомого майна для забезпечення виконання зобов'язання боржника.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості інших об'єктів нерухомого майна в разі припинення основного зобов'язання, реалізації предмета іпотеки відповідно до законодавства України, набуття іпотекодержателем права власності на предмет іпотеки, визнання іпотечного договору недійсним, знищення (втрати) переданої в іпотеку будівлі (споруди), за умови невідновлення її іпотекодавцем, наявності інших підстав, передбачених законодавством України 
1193  Група 953 Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком 
1194  9530  П  Надане забезпечення щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком  Призначення рахунку: облік вартості наданого забезпечення щодо запасів готівки, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За кредитом рахунку проводяться суми наданого забезпечення за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми списання наданого забезпечення за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком 
1195  Група 954 Умовні зобов'язання 
1196  9540  П  Умовні зобов'язання  Призначення рахунку: облік умовних зобов'язань.
За кредитом рахунку проводяться суми наданих умовних зобов'язань.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення умовних зобов'язань або суми зобов'язань, щодо яких визнані забезпечення на балансі 
1197  Розділ 96 Списана заборгованість та кошти до повернення 
1198  Група 960 Не сплачені в строк доходи 
1199  9600  А  Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками  Призначення рахунків: облік списаних за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками.
За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих, але не отриманих доходів, що списані за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку 
1200  9601  А  Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами  Призначення рахунків: облік списаних за рахунок спеціальних резервів сум нарахованих, але не отриманих доходів.
За дебетом рахунків проводяться суми нарахованих, але не отриманих доходів, що списані за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунків проводяться суми отриманих доходів або списаних у встановленому порядку 
1201  Група 961 Списана у збиток заборгованість за активами 
1202  9610  А  Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках  Призначення рахунку: облік сум заборгованості за коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках [вклади (депозити) на вимогу] та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках [вклади (депозити) на вимогу] та списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли як погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку 
1203  9611  А  Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями  Призначення рахунків: облік сум заборгованості за кредитними операціями банків, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку 
1204  9613  А  Списана у збиток заборгованість за операціями з цінними паперами  Призначення рахунку: облік сум заборгованості за операціями з цінними паперами, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми заборгованості за операціями з цінними паперами, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку 
1205  9615  А  Списана у збиток дебіторська заборгованість  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості, що списані з балансу за рахунок спеціального резерву.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку 
1206  9617  А  Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами  Призначення рахунків: облік сум заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані згідно з законодавством України 
1207  9618  А  Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами  Призначення рахунків: облік сум заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За дебетом рахунків проводяться суми заборгованості за іншими активами, що списані з балансу.
За кредитом рахунків проводяться суми, що надійшли для погашення заборгованості; суми, що списані у встановленому порядку 
1208  Група 962 Кошти до повернення 
1209  9620  А  Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету Міністрів України, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії  Призначення рахунку: облік валютних коштів підприємств та організацій.
За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів підприємств та організацій.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів 
1210  9621  А  Валютні кошти фізичних осіб, які обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії  Призначення рахунку: облік валютних коштів фізичних осіб, що обліковуються на рахунках у Зовнішекономбанку Росії та кореспондентських рахунках банків, які здійснювали розрахунки через Зовнішекономбанк Росії.
За дебетом рахунку проводяться суми валютних коштів фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми повернених коштів 
1211  Розділ 97 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 
1212  Група 970 Цінні папери та інші активи клієнтів на зберіганні 
1213  9702  А  Цінні папери на зберіганні  Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів на зберіганні.
За дебетом рахунку проводяться суми цінних паперів, переданих банку на зберігання, за їх номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, повернених клієнтам банку згідно з договором про зберігання 
1214  9703  А  Інші активи на зберіганні  Призначення рахунку: облік інших активів клієнтів на зберіганні.
За дебетом рахунку проводяться суми інших активів, переданих банку на зберігання, за їх номінальною вартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми інших активів, повернених клієнтам банку згідно з договором про зберігання 
1215  9704  А  Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)  Призначення рахунку: облік цінних паперів клієнтів, що придбані банком згідно з договором доручення на купівлю.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості цінних паперів, що придбані банком або передані банку для продажу.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, що реалізовані банком згідно з договором доручення на продаж або передані клієнтам відповідно до договору доручення на купівлю 
1216  Група 971 Документи з приватизації - житлові чеки 
1217  9710  А  Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків  Призначення рахунку: облік емісії приватизаційних житлових чеків.
За дебетом рахунку проводиться сума емісії.
За кредитом рахунку проводиться списання емісії після її зарахування на позабалансовий рахунок 9711 ПАТ "Ощадбанк" 
1218  9711  А  Житлові чеки в установах ПАТ "Ощадбанк"  Призначення рахунку: облік житлових чеків з приватизації в установах ПАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться суми, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ПАТ "Ощадбанк", суми індексації номінальної вартості приватизаційних житлових чеків.
За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування суми житлових чеків з депозитного рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника 
1219  9712  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації Державного житлового фонду під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, які надійшли на оплату приватизованого житла.
За кредитом рахунку проводиться списання вартості житлових чеків після перевірки тотожності залишків з даними Державного фонду приватизації 
1220  9713  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації Державного житлового фонду під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, які надійшли на оплату приватизованого житла.
За кредитом рахунку проводиться списання вартості житлових чеків після перевірки тотожності залишків з даними Державного фонду приватизації 
1221  9714  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації Державного житлового фонду під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, які надійшли на оплату приватизованого житла.
За кредитом рахунку проводиться списання вартості житлових чеків після перевірки тотожності залишків з даними Державного фонду приватизації 
1222  9715  А  Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за житловими чеками  Призначення рахунку: облік операцій за житловими чеками установ ПАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ПАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за житловими чеками, надані філіями ПАТ "Ощадбанк".
За кредитом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за житловими чеками, які підлягають відсиланню безпосередньо установі банку отримувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації) з проміжним відображенням за рахунком 9770 
1223  9717  А  Житлові чеки, що акумульовані на рахунках фінансових посередників  Призначення рахунку: облік сум житлових чеків громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми житлових чеків, що надійшли на рахунки фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми житлових чеків, що перераховані за придбані об'єкти приватизації 
1224  9718  А  Житлові чеки, що акумульовані для розрахунків за придбані об'єкти приватизації  Призначення рахунку: облік сум житлових чеків, що акумульовані для приватизації майна державних підприємств.
За дебетом рахунку проводяться суми житлових чеків, що надійшли для приватизації майна державних підприємств.
За кредитом рахунку проводяться суми житлових чеків, що перераховані на оплату приватизованого майна державних підприємств 
1225  Група 973 Документи з приватизації - земельні бони 
1226  9731  А  Земельні бони в установах ПАТ "Ощадбанк"  Призначення рахунку: облік земельних бонів.
За дебетом рахунку проводяться суми земельних бонів, що надійшли від Національного банку України або від вищої установи ПАТ "Ощадбанк"; суми індексації номінальної вартості земельних бонів.
За кредитом рахунку проводяться суми прийнятих від клієнтів приватизаційних платіжних доручень для перерахування земельних бонів з депозитного рахунку на рахунок відповідного позабюджетного фонду приватизації чи фінансового посередника 
1227  9733  А  Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від продажу об'єктів приватизації до фондів приватизації під час розрахунків земельними бонами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості земельних бонів, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться списання земельних бонів після перевірки тотожності залишків з даними Фонду державного майна 
1228  9734  А  Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від продажу об'єктів приватизації до фондів приватизації під час розрахунків земельними бонами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості земельних бонів, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться списання земельних бонів після перевірки тотожності залишків з даними Фонду державного майна 
1229  9735  А  Розрахунки установ ПАТ "Ощадбанк" за земельними бонами  Призначення рахунку: облік операцій із земельними бонами установ ПАТ "Ощадбанк" за придбані об'єкти приватизації. Рахунок у кінці операційного дня закривається. Рахунок відкривається на балансі ПАТ "Ощадбанк".
За дебетом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за земельними бонами, надані установами ПАТ "Ощадбанк".
За кредитом рахунку проводяться номінальні суми реєстрів приватизаційних доручень за земельними бонами, що підлягають відсиланню безпосередньо установі банку одержувача коштів (за місцезнаходженням відповідних позабюджетних фондів приватизації) 
1230  9737  А  Земельні бони, що акумульовані на рахунках фінансових посередників  Призначення рахунку: облік сум земельних бонів громадян, що акумульовані на рахунках фінансових посередників.
За дебетом рахунку проводяться суми земельних бонів, що надійшли на рахунки фінансових посередників.
За кредитом рахунку проводяться суми земельних бонів, що перераховані за придбані об'єкти приватизації 
1231  Група 974 Інші розрахунки 
1232  9740  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації за придбане майно  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли до фондів приватизації від приватизації майна державних підприємств під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації 
1233  9741  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за придбане майно  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли до фондів приватизації від приватизації майна державних підприємств під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації 
1234  9742  А  Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли до фондів приватизації від приватизації майна державних підприємств під час розрахунків житловими чеками.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що надійшли на оплату приватизованого майна.
За кредитом рахунку проводиться сума номінальної вартості житлових чеків, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації 
1235  9743  А  Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації за приватизоване житло  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду під час розрахунків майновими сертифікатами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду.
За кредитом рахунку проводиться сума приватизаційних майнових сертифікатів, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації 
1236  9744  А  Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду під час розрахунків майновими сертифікатами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду.
За кредитом рахунку проводиться сума приватизаційних майнових сертифікатів, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації 
1237  9745  А  Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за приватизоване житло  Призначення рахунку: облік коштів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду під час розрахунків майновими сертифікатами.
За дебетом рахунку проводиться сума номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів, що надійшли від приватизації державного житлового фонду.
За кредитом рахунку проводиться сума приватизаційних майнових сертифікатів, що списуються після перевірки тотожності залишків з даними фонду приватизації 
1238  9746  А  Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації  Призначення рахунку: облік приватизаційних документів (майнових і компенсаційних сертифікатів, житлових чеків), що прийняті від фізичних осіб в обмін на сертифікати, акції інвестиційних компаній згідно з укладеними договорами 
1239  Група 976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк" 
1240  9760  А  Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах ПАТ "Ощадбанк"  Призначення рахунку: облік нарахованої суми компенсації грошових заощаджень за вкладами населення. Рахунок відкривається на балансі установ ПАТ "Ощадбанк" 
1241  Група 977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі 
1242  9770  А  Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені  Призначення рахунку: облік коштів, цінностей і документів з приватизації, що відправлені безпосередньо банкам - отримувачам коштів до отримання підтвердження від них.
За дебетом рахунку проводиться сума вартості коштів, цінностей і документів за придбаними об'єктами приватизації, що відправлені за призначенням.
За кредитом рахунку проводиться списання коштів, цінностей і документів за придбаними об'єктами приватизації після отримання підтвердження про їх одержання 
1243  9771  А  Бланки з приватизації в дорозі  Призначення рахунку: облік бланків документів з приватизації, що перебувають у дорозі.
За дебетом рахунку обліковуються бланки документів з приватизації, що перебувають у дорозі.
За кредитом рахунку списуються бланки документів після отримання підтвердження від банку про надходження документів 
1244  Група 978 Активні рахунки довірчого управління 
1245  9780  А  Готівкові кошти за операціями довірчого управління  Призначення рахунку: облік готівки в національній та іноземній валюті, отриманої за договорами довірчого управління від установників - фізичних осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми надходження готівкових коштів від установників.
За кредитом рахунку проводяться суми готівки, що зарахована на поточний рахунок управителя; суми готівки, що повернена установникам 
1246  9781  А  Поточні рахунки банку-управителя з довірчого управління  Призначення рахунку: облік сум, наданих установниками банку-управителю згідно з договорами довірчого управління, та розрахунків за операціями довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми, що надходять у порядку, установленому для довірчих операцій.
За кредитом рахунку проводяться суми перерахування коштів згідно з договором довірчого управління, у тому числі суми повернення коштів установникам 
1247  9782  А  Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління  Призначення рахунку: облік сум дебіторської заборгованості за операціями з управління коштами та активами установників за договорами довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської заборгованості за розрахунками під час здійснення операцій довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління 
1248  9783  А  Цінні папери в довірчому управлінні  Призначення рахунку: облік вартості цінних паперів, що придбані або отримані управителем згідно з договорами про довірче управління. Номінальна вартість цінних паперів у документарній формі, що придбані (отримані) за операціями довірчого управління, обліковується за рахунком 9702.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних (отриманих) цінних паперів, а також суми переоцінки цінних паперів у зв'язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості.
За кредитом рахунку проводяться суми цінних паперів, що погашені, продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки цінних паперів у зв'язку із зміною їх справедливої (ринкової) вартості 
1249  9784  А  Банківські метали в довірчому управлінні  Призначення рахунку: облік банківських металів, що придбані або отримані управителем згідно з договорами про довірче управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості придбаних (отриманих) банківських металів, а також суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів.
За кредитом рахунку проводяться суми банківських металів, що продані управителем відповідно до договору про довірче управління або повернені установникам після закінчення дії договору про довірче управління, а також суми переоцінки у зв'язку із зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют та банківських металів 
1250  9786  А  Інші активи в довірчому управлінні  Призначення рахунку: облік інших активів, переданих установниками в довірче управління або придбаних управителем згідно з договором про довірче управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості інших активів, що надійшли в довірче управління або були куплені управителем.
За кредитом рахунку проводиться сума вартості реалізованих активів під час довірчого управління або повернених клієнтам активів після закінчення дії договору про довірче управління 
1251  9787  А  Витрати за операціями довірчого управління  Призначення рахунку: облік сум витрат за операціями довірчого управління та результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.
За дебетом рахунку проводяться суми витрат за операціями довірчого управління, а також зменшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.
За кредитом рахунку проводяться суми витрат, що відшкодовуються відповідно до умов договору про довірче управління 
1252  9788  А  Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління  Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за активами, що придбані управителем або передані установником згідно з договорами про довірче управління. Доходи обліковуються в тому періоді, до якого вони належать.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; доходи, що не отримані; суми заборгованості, за якими визнані витрати 
1253  Група 979 Пасивні рахунки довірчого управління 
1254  9790  П  Фонди банківського управління  Призначення рахунку: облік коштів, цінних паперів, інших активів, що належать установникам та об'єднані управителем з метою довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з договором, а також кошти за операціями із збільшення частки установників.
За дебетом рахунку проводяться суми, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління 
1255  9791  П  Рахунки установників  Призначення рахунку: облік вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором про довірче управління.
За кредитом рахунку проводяться суми вартості грошових коштів, цінних паперів, банківських металів та інших активів, наданих установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором, а також суми коштів, що належать установникам за результатами операцій довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми вартості цінностей, що повертаються установникам відповідно до умов договору про довірче управління 
1256  9792  П  Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління  Призначення рахунку: облік сум кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління.
За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської заборгованості за розрахунками за операціями довірчого управління.
За дебетом рахунку проводяться суми погашення кредиторської заборгованості за операціями довірчого управління 
1257  9797  П  Доходи від операцій довірчого управління  Призначення рахунку: облік сум доходів за операціями довірчого управління та результатів переоцінки цінних паперів, іноземної валюти, банківських металів та інших активів, що перебувають у довірчому управлінні.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів за операціями довірчого управління; суми збільшення балансової вартості активів довірчого управління за результатами їх переоцінки.
За дебетом рахунку проводяться суми доходів, що належать установникам; суми винагороди управителю; відшкодування витрат за операціями довірчого управління відповідно до умов договору 
1258  Розділ 98 Облік інших цінностей та документів 
1259  Група 980 Документи за розрахунковими операціями 
1260  9800  А  Розрахункові документи за факторинговими операціями  Призначення рахунку: облік банком платіжних документів за номіналом (документів за факторинговими операціями, що передані клієнтом банку).
За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості платіжних документів, що підлягають оплаті.
За кредитом рахунку списуються суми, що сплачені боржником за платіжними документами або в разі списання заборгованості 
1261  9802  А  Акредитиви до виконання  Призначення рахунку: облік акредитивів до виконання.
За дебетом рахунку проводяться суми акредитивів до виконання.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних або невикористаних акредитивів 
1262  9803  А  Розрахункові документи клієнтів, які обліковуються банком відповідно до укладених цивільно-правових договорів  Призначення рахунку: облік несплачених платіжних доручень клієнтів, що здійснюється відповідно до укладених цивільно-правових договорів.
За дебетом рахунку проводяться суми несплачених платіжних доручень клієнтів.
За кредитом рахунку проводяться суми, що сплачені згідно з платіжними дорученнями клієнтів, або суми повернених клієнтам платіжних доручень 
1263  9804  А  Документи суб'єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк  Призначення рахунку: облік документів суб'єктів господарювання та документів інших осіб за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів, за грошовими вимогами до банку не виконаних ним у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів за грошовими вимогами до банку 
1264  9805  А  Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями  Призначення рахунку: облік сум векселів, якими оформлена прострочена заборгованість за кредитами.
За дебетом рахунку проводиться сума векселів, якими оформлена прострочена заборгованість за кредитами.
За кредитом рахунку проводиться списання сум векселів у разі настання терміну платежу за векселем 
1265  9806  А  Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк  Призначення рахунку: облік документів фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів не виконаних банком у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів 
1266  9807  А  Документи інших банків за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк  Призначення рахунку: облік документів інших банків за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів за грошовими вимогами до банку не виконаних ним у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів грошовими вимогами до банку 
1267  9809  А  Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів  Призначення рахунку: облік документів про обмеження права клієнта щодо розпорядження коштами, що зберігаються на його рахунках, та інших документів за розрахунками. Наприклад, постанови державного виконавця про зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта, постанови державного виконавця про арешт коштів за рахунком клієнта. На цьому рахунку документи враховуються за умовною оцінкою - 1 гривня.
За дебетом рахунку проводяться документи, що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться списані документи в разі їх виконання 
1268  Група 981 Інші цінності і документи 
1269  9810  А  Нерозібрані посилки з цінностями  Призначення рахунку: облік нерозібраних посилок з цінностями, які не зараховані за призначенням у день їх отримання.
За дебетом рахунку проводяться суми цінностей, зазначені на посилках, що надійшли.
За кредитом рахунку проводяться суми цінностей, що зараховані за призначенням, після розбирання посилок 
1270  9811  А  Отримані дозволи на випуск цінних паперів  Призначення рахунку: облік отриманих свідоцтв про реєстрацію випуску цінних паперів.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих дозволів.
За кредитом рахунку проводяться суми виконаних або відкликаних свідоцтв, що анульовані 
1271  9812  А  Погашені цінності  Призначення рахунку: облік оплачених облігацій, що виграли і вийшли в тиражі погашення; сертифікатів, лотерейних білетів та інших погашених цінностей, що обліковуються в банку до їх знищення. Облік здійснюється за номінальною вартістю або в умовній оцінці (1 гривня).
За дебетом рахунку проводяться суми погашених цінностей.
За кредитом рахунку проводяться суми відправлених або знищених паперів 
1272  9817  А  Запаси готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком  Призначення рахунку: облік запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми запасів готівки, що надійшли із запасів готівки Національного банку України, а також із операційної каси банку, який забезпечує їх зберігання.
За кредитом рахунку проводяться суми запасів готівки, які відправлені до Національного банку України, а також передані до операційної каси банку, який забезпечує їх зберігання 
1273  9819  А  Інші цінності і документи  Призначення рахунку: облік цінностей і документів, які не враховуються на інших позабалансових рахунках, наприклад, дорожні чеки, що отримані від емітентів на консигнацію; цінностей і документів, які на час надходження не можуть бути зараховані на відповідні балансові та позабалансові рахунки (наприклад, платіжні картки та конверти з ПІН-кодами, дублікати ключів, отримані на зберігання від іншої установи банку разом з копіями опису і супровідного листа; у банку-надавача зазначені документи про здавання дублікатів ключів на зберігання разом з копіями опису і супровідного листа обліковуються за позабалансовим рахунком 9898), а також цінностей і документів, списаних з інших рахунків, але не виданих за призначеннями. На цьому рахунку цінності і документи враховуються за номінальною вартістю або за умовною оцінкою - 1 гривня.
За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих цінностей і документів.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виданих і відправлених за призначенням цінностей і документів 
1274  Група 982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку 
1275  9820  А  Бланки цінних паперів  Призначення рахунку: облік бланків цінних паперів, до яких належать акції, облігації внутрішніх республіканських та місцевих позик, казначейські зобов'язання, ощадні (депозитні) сертифікати, приватизаційні папери, інші бланки цінних паперів, передбачені законодавством України.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих бланків цінних паперів.
За кредитом рахунку проводяться суми бланків цінних паперів, виданих клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, знищених, зіпсованих, дефектних та списаних бланків 
1276  9821  А  Бланки суворого обліку  Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку.
За дебетом рахунку проводяться суми отриманих бланків суворого обліку.
За кредитом рахунку проводяться суми бланків, виданих клієнтам або під звіт, відправлених іншим банкам, знищених, зіпсованих, дефектних та списаних бланків 
1277  Група 983 Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо 
1278  9830  А  Документи і цінності, прийняті на інкасо  Призначення рахунку: облік цінностей, прийнятих на інкасо від клієнтів або банків. Цінності обліковуються за номінальною вартістю або в умовній оцінці.
За дебетом рахунку проводяться суми прийнятих на інкасо цінностей.
За кредитом рахунку списуються відправлені або повернені цінності 
1279  9831  А  Документи і цінності, відправлені на інкасо  Призначення рахунку: облік відправлених цінностей і документів, що були прийняті на інкасо.
За дебетом рахунку проводяться цінності і документи, відправлені на інкасо.
За кредитом рахунку проводяться суми відправлених на інкасо цінностей та документів після отримання інкасованої суми або після повернення їх через відмову банку-платника 
1280  Група 985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 
1281  9850  А  Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі  Призначення рахунку: облік коштів на будівництво, переданих генеральним забудовникам у порядку пайової участі.
За дебетом рахунку проводяться суми, перераховані на рахунки генеральних забудовників згідно з укладеними з ними договорами.
За кредитом рахунку проводяться суми, що списуються згідно з актами або іншими документами, які підтверджують передавання банку сплаченої ним частки в будівлях, уведених в експлуатацію, і суми, повернені генеральними забудовниками 
1282  Група 986 Операції з обслуговування кредитів 
1283  9860  А  Кредити, що перебувають на обслуговуванні в банку  Призначення рахунку: облік кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що передані на обслуговування до банку.
За кредитом рахунку проводяться суми погашених кредитів, що перебувають на обслуговуванні в банку 
1284  9861  А  Процентні доходи за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку  Призначення рахунку: облік процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За дебетом рахунку проводяться суми процентних доходів до отримання за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку.
За кредитом рахунку проводяться суми отриманих процентних доходів за кредитами, що перебувають на обслуговуванні в банку 
1285  Група 989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі 
1286  9890  А  Бланки цінних паперів в підзвіті  Призначення рахунку: облік бланків цінних паперів в підзвіті.
За дебетом рахунку проводяться суми бланків цінних паперів, виданих під звіт.
За кредитом рахунку проводяться суми списаних бланків цінних паперів в підзвіті на основі звітів 
1287  9891  А  Бланки цінних паперів в дорозі  Призначення рахунку: облік бланків цінних паперів в дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми бланків цінних паперів в дорозі.
За кредитом рахунку проводяться суми списаних бланків цінних паперів в дорозі після отримання підтвердження про їх одержання 
1288  9892  А  Бланки суворого обліку в підзвіті  Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку в підзвіті.
За дебетом рахунку проводяться суми бланків суворого обліку виданих під звіт.
За кредитом рахунку проводяться суми списаних бланків суворого обліку в підзвіті на основі звітів 
1289  9893  А  Бланки суворого обліку в дорозі  Призначення рахунку: облік бланків суворого обліку в дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми бланків і цінностей в дорозі.
За кредитом рахунку проводяться суми списаних бланків суворого обліку в дорозі після отримання підтвердження про їх одержання 
1290  9898  А  Інші цінності та документи в підзвіті  Призначення рахунку: облік цінностей та документи в підзвіті.
За дебетом рахунку проводяться суми інших цінностей та документів в підзвіті.
За кредитом рахунку проводяться суми інших цінностей та документів в підзвіті на основі звітів 
1291  9899  А  Інші цінності та документи в дорозі  Призначення рахунку: облік інших цінностей та документи в дорозі.
За дебетом рахунку проводяться суми інших цінностей та документи в дорозі.
За кредитом рахунку проводяться суми інших цінностей та документи в дорозі після отримання підтвердження про їх одержання 
1292  Розділ 99 Контррахунки та позабалансова позиція банку 
1293  Група 990 Контррахунки для рахунків розділів 90 - 95 
1294  Група 991 Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98 
1295  Група 992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами 
1296  9920  АП  Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами   

_______________

1 За номером рахунку зазначається ознака синтетичного рахунку: А - активний, П - пасивний, АП - активно-пасивний, КА - контрактивний, КП - контрпасивний.

Додаток 2
до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України
(пункт 7)

Вимоги
до нумерації рахунків аналітичного обліку

I. Усі номери рахунків аналітичного обліку банки мають формувати за такою схемою:

1. АААА К ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ,

де АААА - номер балансового (позабалансового) рахунку (4 символи);

К - ключовий (контрольний) розряд (1 символ);

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - інформація щодо аналітичного рахунку (до 9 символів);

2. Довжина номера рахунку не є фіксованою. Максимальна довжина номера рахунку становить 14 символів, мінімальна - 5 символів.

3. Сегмент ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ банки визначають самостійно. До складу сегмента ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ можуть включатися:

1) код контрагента;

2) порядковий номер рахунку;

3) номер філії;

4) код валюти;

5) інші параметри.

4. До розрахунку ключового розряду входять сегменти АААА, ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ номера рахунку та коду банку.

II. Приклади обчислення ключового розряду в номері рахунку:

1. Приклад 1. Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к728011234 для банку/код банку 300001/ [або 30000 - без ключового (контрольного) розряду] здійснюється таким чином:

1) запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4;

2) множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

к 
х                                     
3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 0 3 7 2 9 8; 

3) в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

4) отримані цифри додаємо: 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 + 2 + 9 + 8 = 62;

5) додаємо кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 14): 62 + 14 = 76;

6) останній розряд отриманої суми завжди множимо на 7: 6 х 7 = 42;

7) останній розряд отриманої суми 2 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 1211к728011234;

8) аналітичний рахунок має номер 12112728011234.

2. Приклад 2. Обчислення ключового (контрольного) розряду за рахунком 1211к7281 для того самого банку здійснюється таким чином:

1) запишемо рахунок, для якого потрібно обчислити ключовий (контрольний) розряд, у такому вигляді: 30000 1 2 1 1 к 7 2 8 1;

2) множимо його цифри порозрядно на умовну суму:

к 
х                                     
_
3 0 0 0 0 3 4 1 3 0 7 6 6 1 0 0 0 0 0; 

3) в отриманому результаті запишемо лише одиничні розряди, не враховуючи вищі;

4) отримані цифри додаємо: 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 3 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34;

5) додаємо кількість символів рахунку (у цьому прикладі - 9): 34 + 9 = 43;

6) останній розряд отриманої суми 3 завжди множимо на 7: 3 х 7 = 21;

7) останній розряд отриманої суми 1 є ключовим (контрольним) розрядом для рахунку 1211к7281;

8) аналітичний рахунок має номер 121117281.

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
11.09.2017 N 89

Зміни до Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1) у характеристиці рахунку 1216 групи рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у Національному банку України" розділу 12 "Кошти в Національному банку України" літери "КА" замінити літерами "АП";

2) у розділі 13 "Кошти Національного банку України":

у характеристиці рахунку 1316 групи рахунків 131 "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 1326 групи рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 1336 групи рахунків 133 "Строкові вклади (депозити) Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";

3) у розділі 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України":

у характеристиці рахунку 1406 групи рахунків 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" літери "КА" замінити літерами "АП";

у групі рахунків 141 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж":

у характеристиці рахунку 1416 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 1419 викласти в такій редакції:

"1419 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

у групі рахунків 142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення":

у характеристиці рахунку 1426 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 1429 викласти в такій редакції:

"1429 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

у характеристиці рахунку 1436 групи рахунків 143 "Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю" літери "КА" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 1446 групи рахунків 144 "Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю" літери "КА" замінити літерами "АП";

4) у розділі 15 "Кошти в інших банках":

рахунок 1509 групи рахунків 150 "Кошти на вимогу в інших банках" викласти в такій редакції:

"1509 АП Резерви за коштами на вимогу в інших банках";

у групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках":

у характеристиці рахунку 1516 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 1519 викласти в такій редакції:

"1519 АП Резерви за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

у групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам":

у характеристиці рахунку 1526 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 1529 викласти в такій редакції:

"1529 АП Резерви за кредитами, що надані іншим банкам";

5) у розділі 16 "Кошти інших банків":

у характеристиці рахунку 1616 групи рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших банків" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 1626 групи рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших банків" літери "КП" замінити літерами "АП".

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

1) у розділі 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2016 групи рахунків 201 "Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" літери "КА" замінити літерами "АП";

у групі рахунків 202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2026 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2029 викласти в такій редакції:

"2029 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";

у групі рахунків 203 "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання":

в характеристиці рахунку 2036 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2039 викласти в такій редакції:

"2039 АП Резерви за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

у групі рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2066 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2069 викласти в такій редакції:

"2069 АП Резерви за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

у групі рахунків 207 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2076 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2079 викласти в такій редакції:

"2079 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання";

у групі рахунків 208 "Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2086 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2089 викласти в такій редакції:

"2089 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2) у розділі 21 "Кредити, що надані органам державної влади":

у групі рахунків 210 "Кредити, що надані органам державної влади":

у характеристиці рахунку 2106 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2109 викласти в такій редакції:

"2109 АП Резерви за кредитами, що надані органам державної влади";

у групі рахунків 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування":

у характеристиці рахунку 2116 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2119 викласти в такій редакції:

"2119 АП Резерви за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

у групі рахунків 212 "Іпотечні кредити, що надані органам державної влади":

у характеристиці рахунку 2126 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2129 викласти в такій редакції:

"2129 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

у групі рахунків 213 "Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування":

у характеристиці рахунку 2136 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2139 викласти в такій редакції:

"2139 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

3) у розділі 22 "Кредити, що надані фізичним особам":

у групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам":

у характеристиці рахунку 2206 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2209 викласти в такій редакції:

"2209 АП Резерви за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

у групі рахунків 221 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам":

у характеристиці рахунку 2216 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2219 викласти в такій редакції:

"2219 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам";

у групі рахунків 222 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам":

у характеристиці рахунку 2226 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2229 викласти в такій редакції:

"2229 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам";

у групі рахунків 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам":

у характеристиці рахунку 2236 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2239 викласти в такій редакції:

"2239 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

4) у розділі 26 "Кошти клієнтів банку":

у характеристиці рахунку 2616 групи рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів господарювання" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 2636 групи рахунків 263 "Строкові кошти фізичних осіб" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 2656 групи рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" літери "КП" замінити літерами "АП";

5) у характеристиці рахунку 2706 групи рахунків 270 "Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій" розділу 27 "Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій" літери "КП" замінити літерами "АП".

3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

1) у характеристиці рахунку 3016 групи рахунків 301 "Боргові цінні папери в торговому портфелі банку" розділу 30 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" літери "КА" замінити літерами "АП";

2) у групі рахунків 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж" розділу 31 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування":

у характеристиці рахунку 3116 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 3119 викласти в такій редакції:

"3119 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3) у групі рахунків 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення" розділу 32 "Цінні папери в портфелі банку до погашення":

у характеристиці рахунку 3216 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 3219 викласти в такій редакції:

"3219 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

4) у розділі 33 "Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання":

у характеристиці рахунку 3306 групи рахунків 330 "Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3316 групи рахунків 331 "Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3326 групи рахунків 332 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3336 групи рахунків 333 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3346 групи рахунків 334 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3376 групи рахунків 337 "Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

5) у характеристиці рахунку 3666 групи рахунків 366 "Субординований борг" розділу 36 "Інші пасиви банку" літери "КП" замінити літерами "АП".

4. Клас 6 "Доходи" доповнити після групи рахунків 649 "Інші доходи" розділу 64 "Інші доходи" новим розділом 65 такого змісту:

"65 Комісійні доходи

650 Комісійні доходи за операціями з банками

6500 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6501 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6503 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6504 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6506 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6508 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6509 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6510 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6511 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6513 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6514 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6516 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6518 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6519 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6520 Комісійні доходи за операціями з філіями банку".

5. Клас 7 "Витрати" доповнити після групи рахунків 749 "Інші витрати" розділу 74 "Загальні адміністративні витрати" новим розділом 75 такого змісту:

"75 Комісійні витрати

750 Комісійні витрати

7500 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7501 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7503 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7504 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7506 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

7508 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7509 А Інші комісійні витрати

752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7520 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку".

Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. Лукасевич

Погоджено:

Заступник Голови Національного банку України Р. М. Борисенко

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
11.09.2017 N 89

Зміни до Інструкції
про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції":

1) у характеристиці рахунку 1216 групи рахунків 121 "Строкові вклади (депозити) у Національному банку України" розділу 12 "Кошти в Національному банку України" літери "КА" замінити літерами "АП";

2) у розділі 13 "Кошти Національного банку України":

у характеристиці рахунку 1316 групи рахунків 131 "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 1326 групи рахунків 132 "Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 1336 групи рахунків 133 "Строкові вклади (депозити) Національного банку України" літери "КП" замінити літерами "АП";

3) у розділі 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України":

у характеристиці рахунку 1406 групи рахунків 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку" літери "КА" замінити літерами "АП";

у групі рахунків 141 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж":

у характеристиці рахунку 1416 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 1419 викласти в такій редакції:

"1419 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення":

у характеристиці рахунку 1426 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 1429 викласти в такій редакції:

"1429 АП Резерви за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із зменшенням корисності боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у характеристиці рахунку 1436 групи рахунків 143 "Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю" літери "КА" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 1446 групи рахунків 144 "Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю" літери "КА" замінити літерами "АП";

4) у розділі 15 "Кошти в інших банках":

рахунок 1509 групи рахунків 150 "Кошти на вимогу в інших банках" викласти в такій редакції:

"1509 АП Резерви за коштами на вимогу в інших банках.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за коштами на вимогу в інших банках.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 151 "Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках":

у характеристиці рахунку 1516 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 1519 викласти в такій редакції:

"1519 АП Резерви за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 152 "Кредити, що надані іншим банкам":

у характеристиці рахунку 1526 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 1529 викласти в такій редакції:

"1529 АП Резерви за кредитами, що надані іншим банкам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані іншим банкам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів; суми збільшення резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

5) у розділі 16 "Кошти інших банків":

у характеристиці рахунку 1616 групи рахунків 161 "Строкові вклади (депозити) інших банків" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 1626 групи рахунків 162 "Кредити, що отримані від інших банків" літери "КП" замінити літерами "АП".

2. У класі 2 "Операції з клієнтами":

1) у розділі 20 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2016 групи рахунків 201 "Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" літери "КА" замінити літерами "АП";

у групі рахунків 202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2026 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2029 викласти в такій редакції:

"2029 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 203 "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання":

в характеристиці рахунку 2036 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2039 викласти в такій редакції:

"2039 АП Резерви за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2066 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2069 викласти в такій редакції:

"2069 АП Резерви за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 207 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2076 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2079 викласти в такій редакції:

"2079 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 208 "Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання":

у характеристиці рахунку 2086 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2089 викласти в такій редакції:

"2089 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

2) у розділі 21 "Кредити, що надані органам державної влади":

у групі рахунків 210 "Кредити, що надані органам державної влади":

у характеристиці рахунку 2106 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2109 викласти в такій редакції:

"2109 АП Резерви за кредитами, що надані органам державної влади.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам державної влади.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування":

у характеристиці рахунку 2116 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2119 викласти в такій редакції:

"2119 АП Резерви за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 212 "Іпотечні кредити, що надані органам державної влади":

у характеристиці рахунку 2126 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2129 викласти в такій редакції:

"2129 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 213 "Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування":

у характеристиці рахунку 2136 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2139 викласти в такій редакції:

"2139 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

3) у розділі 22 "Кредити, що надані фізичним особам":

у групі рахунків 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам":

у характеристиці рахунку 2206 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2209 викласти в такій редакції:

"2209 АП Резерви за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 221 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам":

у характеристиці рахунку 2216 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2219 викласти в такій редакції:

"2219 АП Резерви за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 222 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам":

у характеристиці рахунку 2226 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2229 викласти в такій редакції:

"2229 АП Резерви за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

у групі рахунків 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам":

у характеристиці рахунку 2236 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 2239 викласти в такій редакції:

"2239 АП Резерви за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам.

За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

4) у розділі 26 "Кошти клієнтів банку":

у характеристиці рахунку 2616 групи рахунків 261 "Строкові кошти суб'єктів господарювання" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 2636 групи рахунків 263 "Строкові кошти фізичних осіб" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 2656 групи рахунків 265 "Кошти небанківських фінансових установ" літери "КП" замінити літерами "АП";

5) у характеристиці рахунку 2706 групи рахунків 270 "Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій" розділу 27 "Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій" літери "КП" замінити літерами "АП".

3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання":

1) у характеристиці рахунку 3016 групи рахунків 301 "Боргові цінні папери в торговому портфелі банку" розділу 30 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" літери "КА" замінити літерами "АП";

2) у групі рахунків 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж" розділу 31 "Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування":

у характеристиці рахунку 3116 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 3119 викласти в такій редакції:

"3119 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж.

За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

3) у групі рахунків 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення" розділу 32 "Цінні папери в портфелі банку до погашення":

у характеристиці рахунку 3216 літери "КА" замінити літерами "АП";

рахунок 3219 викласти в такій редакції:

"3219 АП Резерви за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.

Призначення рахунку: облік резервів за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми створених резервів.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів.";

4) у розділі 33 "Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання":

у характеристиці рахунку 3306 групи рахунків 330 "Короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3316 групи рахунків 331 "Довгострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3326 групи рахунків 332 "Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3336 групи рахунків 333 "Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3346 групи рахунків 334 "Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

у характеристиці рахунку 3376 групи рахунків 337 "Зобов'язання за привілейованими акціями, емітованими банком" літери "КП" замінити літерами "АП";

5) у характеристиці рахунку 3666 групи рахунків 366 "Субординований борг банку" розділу 36 "Інші пасиви банку" літери "КП" замінити літерами "АП".

4. Клас 6 "Доходи" доповнити після групи рахунків 649 "Інші доходи" розділу 64 "Інші доходи" новим розділом 65 такого змісту:

"65 Комісійні доходи

650 Комісійні доходи за операціями з банками

6500 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків

6501 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків

6503 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків

6504 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для банків

6506 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків

6508 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками

6509 П Інші комісійні доходи за операціями з банками

651 Комісійні доходи за операціями з клієнтами

6510 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів

6511 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів

6513 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів

6514 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів

6516 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів

6518 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами

6519 Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

652 Комісійні доходи за операціями з філіями банку

6520 Комісійні доходи за операціями з філіями банку".

5. Клас 7 "Витрати" доповнити після групи рахунків 749 "Інші витрати" розділу 74 "Загальні адміністративні витрати" новим розділом 75 такого змісту:

"75 Комісійні витрати

750 Комісійні витрати

7500 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування

7501 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування

7503 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

7504 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

7506 А Комісійні витрати на довірче обслуговування

7508 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями

7509 А Інші комісійні витрати

752 Комісійні витрати за операціями з філіями банку

7520 А Комісійні витрати за операціями з філіями банку".

Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. Лукасевич

Погоджено:

Заступник Голови Національного банку України Р. М. Борисенко

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
11.09.2017 N 89

Перелік
нормативно-правових актів Національного
банку України, що втратили чинність

1) постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517;

2) постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 556 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо бухгалтерського обліку", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2004 року за N 1512/10111;

3) пункти 2, 3 постанови Правління Національного банку України від 16 червня 2005 року N 222 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 липня 2005 року за N 718/10998;

4) постанова Правління Національного банку України від 03 жовтня 2005 року N 359 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 року за N 1238/11518;

5) постанова Правління Національного банку України від 01 грудня 2005 року N 457 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2005 року за N 1462/11742;

6) пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2006 року N 76 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 березня 2006 року за N 280/12154;

7) постанова Правління Національного банку України від 13 грудня 2006 року N 457 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2006 року за N 1337/13211;

8) постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2007 року N 229 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за N 781/14048;

9) постанова Правління Національного банку України від 31 серпня 2007 року N 310 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2007 року за N 1105/14372;

10) постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року N 482 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 січня 2008 року за N 38/14729;

11) пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 30 вересня 2008 року N 297 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2008 року за N 1001/15692;

12) постанова Правління Національного банку України від 04 лютого 2009 року N 44 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2009 року за N 166/16182;

13) постанова Правління Національного банку України від 06 серпня 2009 року N 458 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2009 року за N 784/16800;

14) постанова Правління Національного банку України від 01 вересня 2010 року N 405 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2010 року за N 835/18130;

15) постанова Правління Національного банку України від 08 червня 2012 року N 227 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 червня 2012 року за N 1050/21362;

16) постанова Правління Національного банку України від 08 січня 2013 року N 3 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за N 166/22698;

17) постанова Правління Національного банку України від 21 травня 2013 року N 184 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 року за N 906/23438;

18) постанова Правління Національного банку України від 16 червня 2014 року N 359 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 липня 2014 року за N 731/25508;

19) постанова Правління Національного банку України від 22 червня 2015 року N 402 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

20) постанова Правління Національного банку України від 08 вересня 2015 року N 589 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

21) постанова Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року N 826 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

22) постанова Правління Національного банку України від 14 червня 2016 року N 345 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

23) постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2016 року N 415 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України";

24) постанова Правління Національного банку України від 24 травня 2017 року N 39 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Головний бухгалтер - директор Департаменту бухгалтерського обліку Б. В. Лукасевич

Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
11.09.2017 N 89

Перехідна таблиця
перенесення залишків коштів з рахунків для обліку дисконту,
премії за наданими кредитами / залученими депозитами,
короткострокових, довгострокових, прострочених
кредитів/депозитів, прострочених нарахованих
доходів/витрат за кредитами/депозитами

N
з/п 
План рахунків N 280  План рахунків N 280 (зі змінами, зазначеними в підпункті 1 пункту 2 постанови) 
Номер рахунку  Назва рахунку  Номер рахунку  Назва рахунку 
Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції  Клас 1 Казначейські та міжбанківські операції 
Розділ 12 Кошти в Національному банку України  Розділ 12 Кошти в Національному банку України 
Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України  Група 121 Строкові вклади (депозити) у Національному банку України 
1212 А  Короткострокові вклади (депозити) у Національному банку України  1212 А  Строкові вклади (депозити) у Національному банку України 
1215 А  Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України  1216 АП  Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України 
1216 КА  Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України 
Розділ 13 Кошти Національного банку України  Розділ 13 Кошти Національного банку України 
Група 131 Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України  Група 131 Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
1312 П  Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування  1312 П  Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
10  1315 П  Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України  1316 АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
11  1316 КП  Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
12  1317 П  Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України  1312 П  Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування 
1323 П  Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України 
13  Група 132 Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України  Група 132 Інші кредити, що отримані від Національного банку України 
14  1322 П  Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України  1322 П  Інші кредити, що отримані від Національного банку України 
15  1327 П  Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
16  1323 П  Довгострокові стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України  1323 П  Стабілізаційні кредити, що отримані від Національного банку України 
17  1327 П  Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
18  1324 П  Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій  1324 П  Кредити, що отримані від Національного банку України за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій 
19  1327 П  Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
20  1325 П  Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України  1326 АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України 
21  1326 КП  Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України 
22  Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України  Група 133 Строкові вклади (депозити) Національного банку України 
23  1332 П  Короткострокові вклади (депозити) Національного банку України  1334 П  Строкові вклади (депозити) Національного банку України 
24  1334 П  Довгострокові вклади (депозити) Національного банку України 
25  1335 П  Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України  1336 АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України 
26  1336 КП  Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України 
27  Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України  Розділ 14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України 
28  Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку  Група 140 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
29  1406 КА  Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку  1406 АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 
30  1407 А  Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку 
31  Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж  Група 141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
32  1416 КА  Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж  1416 АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
33  1417 А  Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж 
34  1419 АП  Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж  1418 А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
35  Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення  Група 142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
36  1426 КА  Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення  1426 АП  Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
37  1427 А  Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення 
38  1429 АП  Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення  1428 А  Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
39  Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю  Група 143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
40  1436 КА  Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю  1436 АП  Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 
41  1437 А  Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю 
42  Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю  Група 144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
43  1446 КА  Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю  1446 АП  Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю 
44  1447 А  Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю 
45  Розділ 15 Кошти в інших банках  Розділ 15 Кошти в інших банках 
46  Група 150 Кошти на вимогу в інших банках  Група 150 Кошти на вимогу в інших банках 
47  1509 АП  Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках  1508 АП  Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках 
48  Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках  Група 151 Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
49  1512 А  Короткострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках  1513 А  Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
50  1513 А  Довгострокові вклади (депозити), що розміщені в інших банках 
51  1517 А  Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках 
52  1514 А  Довгострокові вклади (депозити), що розміщені на умовах субординованого боргу  Клас 3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання
Розділ 35 Інші активи банку
Група 356 Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
3560 А  Кредити (депозити), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу 
53  1515 А  Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках  1516 АП  Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
54  1516 КА  Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках 
55  1519 АП  Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках  1518 АП  Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
56  Група 152 Кредити, що надані іншим банкам  Група 152 Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
57  1523 А  Короткострокові кредити, що надані іншим банкам  1524 А  Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
58  1524 А  Довгострокові кредити, що надані іншим банкам 
59  1527 А  Прострочена заборгованість за кредитами, що надані іншим банкам 
60  1525 А  Неамортизована премія за кредитами, що надані іншим банкам  1526 АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
61  1526 КА  Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам 
62  1529 АП  Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам  1528 А  Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
63  Розділ 16 Кошти інших банків  Розділ 16 Кошти інших банків 
64  Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків  Група 161 Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
65  1612 П  Короткострокові вклади (депозити) інших банків  1613 П  Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
66  1613 П  Довгострокові вклади (депозити) інших банків 
67  1617 П  Прострочена заборгованість за строковими вкладами (депозитами) інших банків 
68  1615 П  Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків  1616 АП  Неамортизований дисконт/премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
69  1616 КП  Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків 
70  Група 162 Кредити, що отримані від інших банків  Група 162 Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
71  1623 П  Короткострокові кредити, що отримані від інших банків  1623 П  Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
72  1624 П  Довгострокові кредити, що отримані від інших банків 
73  1627 П  Прострочена заборгованість за кредитами, що отримані від інших банків 
74  1625 П  Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків  1626 АП  Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
75  1626 КП  Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків 
76  Клас 2 Операції з клієнтами  Клас 2 Операції з клієнтами 
77  Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання  Розділ 20 Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
78  Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання  Група 201 Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
79  2015 А  Неамортизована премія за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання  2016 АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
80  2016 КА  Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання 
81  Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання  Група 202 Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
82  2025 А  Неамортизована премія за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання  2026 АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
83  2026 КА  Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання 
84  2027 А  Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання  2020 А  Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
85  2029 АП  Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання  2028 А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
86  Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання  Група 203 Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
87  2035 А  Неамортизована премія за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання  2036 АП  Неамортизована премія/дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
88  2036 КА  Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання 
89  2037 А  Прострочена заборгованість за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання  2030 А  Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
90  2039 АП  Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання  2038 А  Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
91  Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання  Група 206 Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
92  2062 А  Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання  2063 А  Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
93  2063 А  Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
94  2067 А  Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
95  2065 А  Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання  2066 АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
96  2066 КА  Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання 
97  2069 АП  Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання  2068 А  Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
98  Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання  Група 207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
99  2075 А  Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання  2076 АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
100  2076 КА  Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання 
101  2077 А  Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання  2071 А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
102  2079 АП  Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання  2078 А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю 
103  Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання  Група 208 Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
104  2082 А  Короткострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання  2083 А  Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
105  2083 А  Довгострокові іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання 
106  2087 А  Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання 
107  2085 А  Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання  2086 АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
108  2086 КА  Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання 
109  2089 АП  Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання  2088 А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
110  Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади  Розділ 21 Кредити, що надані органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
111  Група 210 Кредити, що надані органам державної влади  Група 210 Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
112  2102 А  Короткострокові кредити, що надані органам державної влади  2103 А  Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
113  2103 А  Довгострокові кредити, що надані органам державної влади 
114  2107 А  Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади 
115  2105 А  Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади  2106 АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
116  2106 КА  Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади 
117  2109 АП  Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади  2108 А  Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
118  Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування  Група 211 Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
119  2112 А  Короткострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування  2113 А  Кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
120  2113 А  Довгострокові кредити, що надані органам місцевого самоврядування 
121  2117 А  Прострочена заборгованість за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
122  2115 А  Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування  2116 АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
123  2116 КА  Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
124  2119 АП  Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування  2118 А  Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
125  Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади  Група 212 Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
126  2122 А  Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади  2123 А  Іпотечні кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
127  2123 А  Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам державної влади 
128  2127 А  Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади 
129  2125 А  Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади  2126 АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
130  2126 КА  Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади 
131  2129 АП  Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади  2128 А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
132  Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування  Група 213 Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
133  2132 А  Короткострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування  2133 А  Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
134  2133 А  Довгострокові іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування 
135  2137 А  Прострочена заборгованість за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
136  2135 А  Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування  2136 АП  Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
137  2136 КА  Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування 
138  2139 АП  Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування  2138 А  Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
139  Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам  Розділ 22 Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
140  Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам  Група 220 Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
141  2202 А  Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам  2203 А  Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
142  2203 А  Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам 
143  2207 А  Прострочена заборгованість за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам 
144  2205 А  Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам  2206 АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
145  2206 КА  Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам 
146  2209 АП  Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам  2208 А  Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
147  Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам  Група 221 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
148  2215 А  Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам  2216 АП  Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
149  2216 КА  Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам 
150  2217 А  Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам  2211 А  Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
151  2219 АП  Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам  2218 А  Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю 
152  Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам  Група 222 Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
153  2226 КА  Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб  2226 АП  Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
154  2227 А  Прострочена заборгованість за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам  2220 А  Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
155  2229 АП  Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам  2228 А  Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
156  Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам  Група 223 Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
157  2232 А  Короткострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам  2233 А  Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю 
158  2233 А  Довгострокові іпотечні кредити, що надані фізичним особам