Вход в систему   Логин Пароль запомнить  

 Обзор последних поступлений основных нормативно-правовых актов и консультаций


Поновлення № 38 від 23 лютого 2018 року 
Назва нормативно-правового акта,
Номер та дата прийняття,
Коментар 
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 18 січня 2018 року № 2268-VIII
Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях

Закон має на меті визначити особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Також вносить зміни до:
- Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закону України "Про військово-цивільні адміністрації"
та ін.
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України 
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2017 р. № 1104
Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не
поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"


Постанова затверджує перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 90
Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності

Постановою утворено Раду з питань інтелектуальної власності, наведено її склад та затверджено Положення про Раду з питань інтелектуальної власності. 
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 89
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук

Постанова вносить зміни до:
- Переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138
- постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"
- постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 425 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зміни механізму фінансування надання медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"
 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87
Про затвердження Державного стандарту початкової освіти

Постановою затверджено Державний стандарт початкової освіти.
Державний стандарт визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти, загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані початкової освіти та форму державної атестації.

Установлено, що Державний стандарт застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.

Також визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти".
 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 88
Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році

Постановлено здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2018 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл деяких видатків шляхом:
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211220 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" на 100 000 тис. гривень та збільшення обсягу видатків за програмою 2201170 "Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів" на 100 000 тис. гривень, у тому числі видатки споживання - 29 925 тис. гривень, видатки розвитку - 70 075 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2211220 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" на 100 000 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за такою програмою на 100 000 тис. гривень.
Здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році згідно з додатком.

Також постанова вносить зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88.
 
3. Офіційні роз'яснення 
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 13.02.2018 № 594/Б/99-99-13-01-02-14/ІПК
Щодо деяких питань ведення обліку доходів та витрат фізичними особами - підприємцями, які сплачують податки за загальною системою оподаткування, у зв’язку з поверненням товарів

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, доходом фізичної особи - підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, вважається отримана виручка у грошовій та негрошовій формах. Зменшення загальної суми отриманого доходу, яка підлягає декларуванню, можливо лише на суму повернутих коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати.
Отже, зменшення суми доходу, яка підлягає декларуванню фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування, на суму повернутих товарів без фактичного повернення покупцю грошових коштів нормами податкового законодавства не передбачено. 
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.2. Закон Верховної Ради України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI
Про регулювання містобудівної діяльності

Останні зміни до Закону були внесені 06.02.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2276-VIII, який набирає чинності з 22.02.2018 р.
 
5. Цікаво всім 
5.1. Постанова Правління Національного банку України від 15.02.2018 № 11
Про встановлення переліку інформації, що підлягає обов'язковому опублікуванню банками України

Постанова визначає такою, що підлягає обов'язковому опублікуванню, інформацію про такі показники діяльності банків:
1) оборотно-сальдовий баланс;
2) розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351;
3) кредити, надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями;
4) економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року № 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за № 841/6032, та Положенням про порядок установлення Національним банком України лімітів відкритої валютної позиції та контроль за їх дотриманням уповноваженими банками, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2005 року № 290, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 946/11226;
5) нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368.
Банкам України публікувати на сторінках власних веб-сайтів інформацію, визначену в пункті 1 цієї постанови, в такі терміни:
1) оборотно-сальдовий баланс за формою, визначеною в додатку 1 до цієї постанови:
за звітний місяць - до 25 числа місяця, наступного за звітним, за грудень - до 01 лютого наступного року;
з урахуванням коригуючих проводок за звітний рік - до 25 квітня року, наступного за звітним;
2) розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника відповідно до Положення № 351, за звітний місяць - до 25 числа місяця, наступного за звітним, за грудень - до 01 лютого наступного року;
3) кредити, надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями, - до 01 лютого року, наступного за звітним;
4) економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням № 290, на 01 число кожного місяця - до 10 числа цього місяця;
5) нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368, на 01 число кожного місяця - до 10 числа цього місяця.
3. Національний банк України публікує на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України інформацію про показники діяльності банків, зазначену в підпунктах 1 - 5 пункту 1 цієї постанови (у розрізі кожного банку), - після спливу п'яти календарних днів від термінів, установлених у підпунктах 1 - 5 пункту 2 цієї постанови.

Та визнає такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 31 серпня 2017 року № 85 "Про опублікування окремої інформації про діяльність банків України".
 

Календарь обновлений
<<Январь 2018>>
ПнВтСрЧтПтСбВс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Увага! важлива інформація
  23.02.2018  

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти
Постанова Кабінету Міністрів України N 87 від 21 лютого 2018 р.

Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України 'Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності'
Постанова Кабінету Міністрів України N 1104 від 18 грудня 2017 р.

  22.02.2018  

Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях
Закон України N 2268-VIII від 18 січня 2018 року

Про регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України та банківської системи України у зв'язку з перенесенням робочих днів у 2018 році
Рішення Правління Національного банку України N 89-рш від 13.02.2018 р.

  21.02.2018  

Методологічні роз'яснення проблемних питань складання та подання фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів відповідно до НП(С)БОДС 101 'Подання фінансової звітності' та перспективи подання клієнтами Казначейства звітності в елект
Роз'яснення Державної казначейської служби України від 13.02.2018 р.

[Архив новостей]
Бланки та звітність
Податкова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть
Вiдрахування у фонди
Форми документiв
Довiдковi матерiали
Ставка єдиного податку
Граничні норми добових витрат
Облiкова ставка НБУ
Iндекси iнфляцiї (2017 р.)
Розмiр мiнiмальної заробiтної плати
Розмір мінімальної пенсії
Розмiр прожиткового мiнiмуму
Розмiр податкової соцiальної пiльги.
Розмiри мiнiмального та максимального єдиного внеску для пiдприємцiв
Максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачується єдиний соцiальний внесок
Кориснi посилання
2005-2017 © ПАРУС