Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону України
№ 2121-III від 07.12.2000 р
.)

Про внесення змін до Закону України "Про банки і
банківську діяльність"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 7, ст. 28 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 25/96-ВР від 01.02.96
(ВВР) 1996, N 7, ст. 29 )

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 25, ст.281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст.644; 1993 р., N 24, ст.272, N 26, ст.283; 1994 р., N 27, ст.222) такі зміни:

1. Частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:

"Комерційним банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі, страхування. Комерційний банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 10 відсотків власного статутного фонду (це обмеження не поширюється на приміщення, в яких розміщуються підрозділи банку, що виконують операції, передбачені цією статтею)".

2. Статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Дозвіл Національного банку на створення
комерційних банків

Національний банк дає дозвіл на створення в Україні комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій".

3. У статті 22:

у частині другій після слів "громадських фондів" слова "комерційних банків" виключити;

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"Для реєстрації банків іноземних держав, банків з участю іноземного капіталу додатково до документів, зазначених у цій статті, подаються легалізовані у встановленому порядку документи:

а) іноземними юридичними особами:

рішення іноземного засновника (учасника) про створення банку на території України;

письмова згода контрольного органу держави, в якій розташований банк, якщо це передбачено законодавством відповідної держави;

б) іноземними громадянами:

підтвердження першокласного банку про платоспроможність громадянина;

рекомендації не менше двох іноземних юридичних осіб або громадян з відомою платоспроможністю".

4. Статтю 51 викласти в такій редакції:

"Стаття 51. Економічні нормативи

З метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення фінансової надійності комерційних банків мінімальний розмір статутного фонду встановлюється у сумі, еквівалентній 1 млн. ЕКЮ за офіційним курсом грошової одиниці України, визначеним Національним банком.

Мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків з участю іноземного капіталу встановлюється Національним банком, але має бути не менше суми, визначеної частиною першою цієї статті.

Національний банк встановлює для комерційних банків такі економічні нормативи:

граничне співвідношення між розміром власних коштів банку та сумою його активів;

показники ліквідності балансу;

розмір обов'язкових резервів, що розміщуються у Національному банку;

максимальний розмір ризику на одного позичальника.

Порядок розрахунку зазначених економічних нормативів визначається Національним банком".

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 1 лютого 1996 року
N 24/96-ВР