Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про основні положення податкової політики і
податкову реформу в Україні

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити в першому читанні Основні положення податкової політики в Україні, розроблені Робочою групою, створеною Президією Верховної Ради України, і доопрацьовані постійною Комісією Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності.

2. Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності з урахуванням пропозицій та зауважень, поданих постійними комісіями Верховної Ради України і народними депутатами України, подати у двотижневий термін на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект Основних положень податкової політики в Україні.

3. Встановити термін завершення розробки Податкового кодексу України і прийняття основних законів з питань податкової реформи - 1 січня 1998 року. Метою податкової реформи визначити пом'якшення податкової політики, стимулювання вітчизняного виробництва і скорочення некритичного імпорту.

4. Затвердити календарний графік прийняття Верховною Радою України законів з питань податкової реформи (додається).

Доручити доопрацювання законопроектів з питань податкової реформи. Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності за участю Кабінету Міністрів України, інших постійних комісій Верховної Ради України і народних депутатів України.

5. Комісії Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності у двотижневий термін доопрацювати проект Закону України про податок на добавлену вартість, передбачивши впровадження механізму щомісячного відшкодування з державного бюджету перевищення сум податків на добавлену вартість, сплачених підприємствами у складі матеріальних витрат, над сумами податків, отриманих ними у складі ціни реалізації продукції (робіт, послуг), у тому числі при її експорті.

Кабінету Міністрів України у двотижневий термін подати пропозиції щодо скорочення пільг, встановлених згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість".

6. Кабінету Міністрів України разом з відповідними постійними комісіями Верховної Ради України у двотижневий термін розглянути пропозиції стосовно пом'якшення податкової політики в Україні і подати висновки та відповідні розрахунки з цього питання на розгляд Верховної Ради України щодо:

1 ) обмеження невиправданої диференціації ставок плати за землю і встановлення граничного рівня плати за землю;

2) формування коштів фонду здійснення заходів щодо ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення і Фонду соціального захисту інвалідів шляхом встановлення фіксованого відсотка від загального обсягу видаткової частини Державного бюджету України на відповідний рік) скасувавши порядок нарахування внесків до цих фондів у відсотках до фонду оплати праці;

3) зменшення відрахувань до Фонду сприяння зайнятості населення від двох до одного відсотка фонду оплати праці;

4) створення фонду сприяння конверсії у складі Державного бюджету України;

5) створення державного інноваційного фонду у складі Державного бюджету України;

6) обов'язкових відрахувань на утримання автомобільних шляхів з спрямуванням цих коштів до відповідних бюджетів;

7) зміни бази нарахування комунального податку;

8) виведення Пенсійного фонду України із складу Державного бюджету України з розміщенням у повному обсязі грошових залишків у Державних казначейських зобов'язаннях та поетапного зменшення ставок відрахувань на соціальне та пенсійне забезпечення;

9) звільнення від оподаткування благодійних внесків та підприємств, які здійснюють благодійну або культурно-освітню неприбуткову діяльність;

10) перерозподілу видів податків, які в повному обсязі зараховуються до місцевих бюджетів та ставки по яких встановлюються місцевими Радами, та інших пропозицій постійних комісій Верховної Ради України.

7. Встановити, що в Україні справляються тільки, ті податки і обов'язкові платежі, які передбачені Законом України "Про систему оподаткування". Податки і обов'язкові платежі, справляння яких не передбачено Законом України "Про систему оподаткування", сплаті не підлягають.

8. Встановити, що введення нових податків і обов'язкових платежів, зміна податкових ставок і механізму справляння податків та обов'язкових платежів не можуть запроваджуватись Законом України про Державний бюджет на відповідний рік.

9. Роз'яснити, що згідно з положеннями статті 18 Закону України "Про державну владу і місцеве самоврядування в Україні" нормативні акти органів виконавчої влади, пов'язані з введенням нових видів податків і обов'язкових платежів, зміною податкових ставок, об'єктів і суб'єктів оподаткування, наданням податкових пільг, а також внесенням інших змін до порядку нарахування, справляння, розподілу податків та інших обов'язкових платежів, не є чинними з моменту їх прийняття, за винятком випадків, коли відповідними законами права щодо оподаткування делеговані органам виконавчої влади.

10. Встановити, що з 1 січня 1996 року на основний рахунок Державного бюджету України, а також місцевих бюджетів всіх рівнів зараховуються кошти цільових бюджетних (крім Пенсійного фонду України та коштів соціального страхування), а також будь-яких позабюджетних фондів, створених згідно з законами України і нормативними актами органів виконавчої влади України.

11.Встановити граничний рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП) через зведений бюджет України, включаючи відрахування до Пенсійного фонду України і державних позабюджетних фондів не вище 45 47 відсотків валового внутрішнього продукту.

12. Доручити Кабінету Міністрів України у місячний термін подати пропозиції і розрахунки щодо встановлення граничного рівня вилучення прибутку у підприємств всіх форм власності за рахунок усіх видів податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

13. Встановити, що державні цільові і галузеві фонди, які не передбачені Законом України "Про систему оподаткування", мають своїм джерелом виключно прибуток підприємств, який залишається після сплати всіх податків і обов'язкових платежів. Відрахування до цих фондів можуть здійснюватися тільки на договірних добровільних засадах.

14. Віднести Закон України про амортизацію до системи законів з питань оподаткування і внести відповідні зміни до Закону України "Про систему оподаткування".

15. Пункти 7, 9 і 1З цієї Постанови набирають чинності після внесення Верховною Радою України необхідних змін до чинного законодавства України.

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м.Київ,від 13 грудня 1995 р.
N 466/95-ВР