Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв'язку з прийняттям Закону
України
"Про трубопровідний транспорт"

Узв'язку з прийняттям Закону України "Про трубопровідний транспорт" Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):

статтю 52 після слів "радіоактивними речовинами" доповнити словами "нафтою і нафтопродуктами";

статтю 71 після слів "транспортних шляхів" доповнити словами "магістральних трубопроводів";

назву і текст статті 72 після слів "хімічними речовинами" доповнити словами "нафтою і нафтопродуктами".

2. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст.546):

назву та частину першу статті 52 після слів "мінеральних добрив" доповнити словами "нафти і нафтопродуктів";

пункт "л" частини другої статті 68 після слів "у приховуванні" доповнити словами "випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища".

3. Статтю 37 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) викласти у такій редакції:

"Відносини в галузі трубопровідного транспорту регулюються Законом України "Про трубопровідний транспорт" та іншими нормативно-правовими актами України".

4. У пункті 15 Переліку майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація яких не допускається (додаток 1), затвердженого Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92 "Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 96) слова "трубопровідний транспорт" замінити словами "магістральний трубопровідний транспорт".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 листопада 1997 року
N 650/97-ВР