Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 січня 1996 р. N 34

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1109 від 25.08.2004)

Про підвищення розмірів державної допомоги
окремим категоріям громадян

Відповідно до Програми діяльності Кабінету міністрів України схваленої постановою Верховної Ради України від 11 жовтня 1995 року, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Виплачувати державну допомогу, передбачену Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", у таких розмірах:

а) 3230 тис.крб. - одноразову допомогу громадянам при народженні дитини (глава 2 зазначеного Закону);

1890 тис.карбованців:

непрацюючим особам, які зайняті доглядом за чотирма і більше дітей віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4 зазначеного Закону);

особам, яким призначена допомога на дітей, що перебувають під їх опікою чи піклуванням (глава 10 зазначеного Закону);

в) 1620 тис.карбованців:

додаткову допомогу матерям при народженні дитини (глава 2 зазначеного Закону);

працюючим особам, які зайняті доглядом за чотирма і більше дітей віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4 зазначеного Закону);

г) 1500 тис.карбованців:

працюючим особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (глава 3 зазначеного Закону);

жінкам, зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітні не менше 10 місяців і яким призначена допомога по вагітності та пологах (глава 1 зазначеного Закону);

д) 1330 тис.крб. - особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного віку (глава 5 зазначеного Закону);

е) 950 тис.карбованців:

непрацюючим особам, які зайняті доглядом за трьома дітьми віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4 зазначеного Закону);

особам з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, колишніх вихованців дитячих будинків (шкіл-інтернатів), яким призначена допомога на дітей (глава 8 зазначеного Закону);

є) 810 тис.карбованців:

працюючим особам, які зайняті доглядом за трьома дітьми віком до 16 років і яким призначені грошові виплати (глава 4 зазначеного Закону);

особам, яким призначена допомога на дітей військовослужбовців строкової служби (глава 9 зазначеного Закону);

ж) 600 тис.крб. - особам, яким призначена допомога на дітей віком до 16 років (учнів - до 18 років) (глава 7 зазначеного Закону);

з) 470 тис.карбованців:

непрацюючим особам, яким призначена допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (глава 3 зазначеного Закону);

особам, яким призначена допомога на дітей одиноким матерям (глава 8 зазначеного Закону), крім осіб, згаданих в абзаці третьому підпункту "е" цього пункту;

особам, яким призначена тимчасова допомога на неповнолітніх дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або коли стягнення аліментів неможливе (глава 11 зазначеного Закону);

и) 240 тис.крб. - особам, які не одержують на дітей аліментів, присуджених за рішенням суду (постановою судді), або одержують їх у сумі, меншій за встановлений мінімальний розмір, та яким призначена тимчасова допомога на неповнолітніх дітей (глава 11 зазначеного Закону);

2. Установити щомісячні компенсаційні виплати у розмірі 430 тис.крб. непрацюючій непрацездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також за престарілим, який досяг 80-річного віку.

3. Виплачувати допомогу по безробіттю, стипендії, встановлені особам, які проходять професійну підготовку та перепідготовку за направленням служби зайнятості, матеріальну допомогу безробітним і членам їхніх сімей, передбачені Законом України "Про зайнятість населення", у таких розмірах:

а) 1130 тис.крб. - громадянам, яким призначена допомога по безробіттю згідно з підпунктом "б" пункту 1 статті 29 зазначеного Закону;

б) 1500 тис.крб. - громадянам, яким призначена допомога по безробіттю згідно з пунктом 2 статті 29 зазначеного Закону;

в) збільшену в 1,14 раза понад розміри, визначені відповідно до підпункту "в" пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 2 жовтня 1995 р. N 777, але не менш як 1500 тис.крб. і не більше за середню заробітну плату, що склалася в народному господарстві відповідної області, громадянам, яким призначено допомогу по безробіттю чи стипендію (підпункт "б" пункту 1 статті 26, пункт 1 статті 27, підпункт "а" пункту 1 статті 29 зазначеного Закону);

г) 750 тис.крб. - безробітним і членам їхніх сімей, яким призначена матеріальна допомога (стаття 31 зазначеного Закону).

4. Установити, що витрати на необхідний догляд за потерпілим, передбачені пунктом 14 Правил відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472 (із змінами і доповненнями до них, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1994 р. N 492), здійснюються у таких розмірах:

а) 2370 тис.крб. - на спеціальний медичний догляд;

б) 1590 тис.крб. - на звичайний догляд;

в) 800 тис.крб. - на побутовий догляд.

Виплати відшкодування втраченого заробітку або відповідної його частини (пункт 9 зазначених Правил), що провадяться органами державного соціального страхування (постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 71 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. N 472"), збільшити проти розміру, визначеного відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 1995 р. N 777, у 1,12 раза.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 1996 року.

Прем'єр-міністр України Є.Марчук

Міністр Кабінету Міністрів України В.Пустовойтенко