Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін і доповнень
до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Законі Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р. , N 2, ст. 5) пункт 2 статті N З після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"Платежі підприємств вносяться до бюджету за місцезнаходженням підприємств, їх філій, інших структурних одиниць і підрозділів.

Розподіл платежів підприємств, що мають на даній території філії, проводиться пропорційно частці їх працівників в загальній чисельності зайнятих на підприємстві".

У зв'язку з цим частину третю пункту 2 статті N З вважати частиною п'ятою.

2. У Законі Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р. , N 1, ст. 1) пункт 2 статті 12 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту: "Платежі підприємств вносяться до бюджету за місцезнаходженням підприємств, їх філій, інших структурних одиниць і підрозділів. Розподіл платежів підприємств, що мають на даній території філії, проводиться пропорційно частці їх працівників в загальній чисельності зайнятих на підприємстві". У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту статті 12 вважати відповідно частинами п'ятою, шостою та сьомою.

II. Цей Закон ввести в дію з 1 січня 1992 року.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 8 жовтня 1991 року
N 1635-XII