Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 24
Закону України
"Про підприємства в Україн
і"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 4 статті 24 Закону України "Про підприємства в Україні" ( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N 24, ст.272, N 36, ст.474; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.655: 1995 р., N 28, ст.203) викласти у такій редакції:

"4. Підприємства самостійно встановлюють черговість і напрями списання коштів з власних рахунків, яке здійснюється установами банків за дорученням таких підприємств, крім випадків, передбачених законами України. Розрахунки підприємств за своїми зобов'язаннями провадяться через установи банків у порядку, встановленому Національним банком України відповідно до законів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ 16 жовтня 1996 року
N 419/96-ВР