Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Земельного
кодексу Української Р
СР

( Відомості Верховної Ради ( ВВР ) 1991, N 10, ст.99 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3180-12 від 05.05.
93, ВВР 1993, N 26, ст.277
Постановою ВР
N 2536-12 від 03.07.
92, ВВР 1992, N 38, ст.561 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1.Земельний кодекс Української РСР ( 561-12 ), крім глави 5, ввести в дію з 15 березня 1991 року, а главу 5 - з 1 липня 1992 року. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12 від 03.07.92 )

2. Надалі до приведення земельного законодавства Української РСР у відповідність із Земельним кодексом Української РСР застосовуються чинні акти законодавства Української РСР, оскільки вони не суперечать Кодексу.

3. Земельний кодекс Української РСР застосовується до правовідносин, що виникнуть після введення Кодексу в дію, тобто з 15 березня 1991 року, крім правовідносин, передбачених главою 5 Кодексу, до яких ця глава застосовується з 1 липня 1992 року. ( Частина перша пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12 від 03.07.92 )

До земельних правовідносин, що виникнуть до 15 березня 1991 року (а до правовідносин щодо земельного податку і орендної плати - до 1 липня 1992 року), Земельний кодекс Української РСР застосовується до тих прав і обов'язків, які виникнуть після введення Кодексу в дію. (Частина друга пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12 від 03.07.92)

4. Право на проведення геологознімальних, пошукових та інших розвідувальних робіт, дозвіл на які видано до 15 березня 1991 року, зберігається до закінчення строку, обумовленого при видачі дозволу.

5. Встановити, що:

рішення про надання і вилучення земельних ділянок, прийняті до 15 березня 1991 року відповідними органами в межах їх компетенції, але не виконані на час введення Земельного Кодексу Української РСР в дію, підлягають виконанню відповідно до вимог Кодексу;

громадяни, підприємства, установи, організації, які мають у користуванні земельні ділянки, надані їм до введення в дію Кодексу, зберігають свої права на користування до оформлення ними у встановленому порядку прав власності на землю або землекористування; ( Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 )

обчислення строку, передбаченого пунктом 8 частини першої статті 27 Кодексу, починається з часу введення його в дію.

6. Раді Міністрів Української РСР підготувати і подати на розгляд Верховній Раді Української РСР такі проекти законодавчих актів:

до 15 січня 1991 року - про порядок вирішення питань про надання і вилучення земельних ділянок та форми державних актів на право володіння і право постійного користування землею;

до 1 лютого 1991 року - про зміни і доповнення чинних законодавчих актів Української РСР, що випливають із Земельного Кодексу Української РСР;

до 1 липня 1991 року - про порядок і ставки оподаткування та граничні розміри орендної плати за землю;

протягом 1991 року - проекти інших законодавчих актів з питань регулювання земельних відносин, що випливають із Земельного кодексу Української РСР.

До 1 лютого 1991 року встановити форму договору на право тимчасового користування землею і порядок його реєстрації.

До 1 липня 1991 року привести рішення Уряду Української РСР у відповідність із Земельним Кодексом Української РСР.

До 1 липня 1991 р. прийняти рішення Уряду з інших питань, віднесених Кодексом до компетенції Ради Міністрів Української РСР.

Протягом 1991 року забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними комітетами і відомствами Української РСР їх нормативних актів, що суперечать Земельному Кодексу Української РСР.

7. Визнати таким, що втратив чинність з 15 березня 1991 р., Земельний кодекс Української РСР, затверджений Законом Української РСР від 8 липня 1970 р. (Відомості Верховної Ради УРСР, 1970 р., додаток до N 29, ст.205; 1977 р., N 43, ст.508; 1981 р., N 12, ст.178; 1983 р., N 8, ст.125; 1985 р., N 11, ст.205, N 17, ст.415; 1988 р., N 1, ст.5, N 45, ст.1070), крім статті 14 (в редакції Указу Президії Верховної Ради УРСР від 24 грудня 1987 р. (Відомості Верховної Ради УРСР, 1988 р., N 1, ст.5), яка визнається такою, що втратила чинність з 1 липня 1992 року. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 2536-12 від 03.07.92 )

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК.

м.Київ, від 18 грудня 1990 року
N 562-XII