Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Останній абзац пункту 1 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N51, ст.1122) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ 13 листопада 1996 року
N 489/96-ВР