Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про міліцію"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1991, N 4, ст.21 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

1. Закон Української РСР "Про міліцію" ( 565-12 ) ввести в дію з 1 січня 1991 року, за винятком статті 8, пунктів 10 - 12 статті 11, статей 18 і 23.

2. Раді Міністрів Української РСР:

до 1 липня 1991 року розробити і подати на розгляд Верховної Ради Української РСР проекти законів про профілактику правопорушень та оперативно-розшукову діяльність органів внутрішніх справ УРСР;

до 1 квітня 1991 року з метою врегулювання основних засад та умов проходження служби в міліції, забезпечення формування кадрового складу підрозділів міліції на конкурсній основі висококваліфікованими освіченими спеціалістами:

підготувати і подати на розгляд Президії Верховної Ради Української РСР проект Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ УРСР;

розробити і затвердити Положення про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ та текст Присяги працівника міліції УРСР;

розробити і ввести в дію Положення про порядок і умови державного страхування працівників міліції УРСР.

Привести рішення Уряду республіки у відповідність із Законом Української РСР "Про міліцію".

3. У зв'язку з цим стаття 8, пункти 10 - 12 статті 11, статті 18 і 23 набирають чинності після прийняття зазначених вище відповідних актів законодавства.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м.Київ, від 25 грудня 1990 року
N 583-XII