Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Декрету
Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України. 1993 р., N 1З, ст.11З, N 26 ст. 281, N 49, ст.459; 1994р" N 28, ст. 241, N 29, ст.257, N 33, ст.З00; 1995 р., N 14, ст.90, N 30, ст.229; 1996 р., N 9, ст.43,N 41, ст.192) такі зміни:

1. У пункті 6 статті 3:

а) у підпункті "а" слова та цифри:

"вперше неповнолітнім громадянам - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" виключити;

б) підпункт "т" викласти в такій редакції:

"т) за видачу мисливських квитків, квитків рибалок та щорічне продовження строку їх дії - 0,1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

2. Пункт 17 статті 4 викласти в такій редакції:

"17) неповнолітні і військовослужбовці - за видачу їм вперше паспорта громадянина України та неповнолітні - за видачу їм свідоцтва про право на спадщину".

Президент України Л. Кучма

м.Київ, 13 листопада 1996 року
N 490/96-ВР