Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон відмінено згідно Закону України
N 2121-III від 07.12
.20
00)

Про внесення змін до Закону України
"Про банки і банківську діяльність"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р. N 25, СТ.281; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.222) виклавши статтю 16 в такій редакції:

"Стаття 16. Нормативні акти Національного банку Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, які є обов'язковими для всіх юридичних і фізичних осіб.

Нормативні акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, інструкції, положення, правила нормативного характеру затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законодавству України і не мають зворотної сили.

Нормативні акти Національного банку, що регулюють правовідносини, суб'єктами яких є фізичні особи, підлягають державній реєстрації згідно з законодавством України.

Нормативні акти Національного банку оскаржуються в порядку, встановленому законодавством України.

Нормативні акти Національного банку набирають чинності у визначений ним термін, але не раніше дня прийняття, крім тих, що підлягають державній реєстрації та набирають чинності в терміни, визначені законодавством України.

Національний банк встановлює єдині правила бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації".

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 17 грудня 1996 року
N 609/96-ВР