Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 січня 1997 р. N 99
м.Київ

(Постанова втратила чинність з 01.01.2013 р. на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1051 від 17 жовтня 2012
р.)

Про внесення змін до Положення про порядок
ведення державного земельного кадастру
та визнання такою, що втратила чинність,
постанови Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 1992 р. N 532

Узв'язку з прийняттям Закону України від 19 вересня 1996 р. "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України 1996 р., N 45, ст.238) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У Положенні про порядок ведення державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 15 (311 України, 1993 р., N 3, ст.55):

пункт 2 після слова "економічної" доповнити словами "та грошової";

пункти 12, 14, 15, 16 після слова "економічна" доповнити словами "та грошова".

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 вересня 1992 р. N 532 "Про порядок визначення ставок земельного податку" (ЗП України, 1992 р., N11, ст.266).

Перший віце-прем'єр-міністр України В. ДУРДИНЕЦЬ