Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 квітня 1994 р. N 228
м.Київ

Про порядок створення, реорганізації
і ліквідації навчально-виховних закладів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 316 від 17.05.
94
N 200 від 12.02.
96)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, що додається.

2. Пункт 2 втратив чинність відповідно до Постанови КМ N316 від 17.05.94.

3. Навчально-виховні заклади незалежно від їх належності можуть розпочинати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, лише після отримання спеціальних дозволів (ліцензій). При цьому навчально-виховні заклади, незалежно від форми власності, створені до прийняття цієї постанови, можуть здійснювати діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, без отримання спеціальних дозволів (ліцензій) до 1 липня 1995 року.

4. Пункт 4 втратив чинність відповідно до Постанови КМ N316 від 17.05.94.

5. Навчально-виховні заклади, які отримали спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення діяльності, пов'язаної з наданнням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, включаються до Державного реєстру навчально-виховних закладів України. Положення про Державний реєстр навчально-виховних закладів України затверджується Міністерством освіти.

6. Засновникам, Міністерству освіти, Уряду Криму, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити в зазначений у пункті 3 цієї постанови термін ліцензування діючих навчально-виховних закладів, що здійснюють діяльність, пов'язану з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації.

7. Запровадження у вищих та професійних навчально-виховних закладах нових напрямів підготовки (спеціальностей) погоджується з місцевими органами державної виконавчої влади і здійснюється після відповідного їх ліцензування Міністерством освіти.

8. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 5 Положення про професійний навчально-виховний заклад України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 715.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Затверджено
Постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 1994 р. N 228

Положення
про порядок створення, реорганізації
і ліквідації навчально-виховних закладів

1. Це Положення відповідно доЗакону України "Про освіту" (стаття 16) визначає порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів усіх типів незалежно від їхнього статусу та належності.

2. Навчально-виховні заклади створюються відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб у них і за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів та статутного фонду (що може включати вартість майна та власні кошти) у розмірі не нижче розрахованої вартості навчання слухачів, кількість яких зумовлена обсягом прийому, що заявляється.

Засновниками навчально-виховних закладів можуть виступати державні органи, кооперативні, громадські організації, підприємства та установи, приватні особи.

3. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на загальнодержавній власності, приймається:

вищих навчальних закладів третього й четвертого рівнів акредитації - Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції про створення зазначених навчально-виховних закладів вносяться до Кабінету Міністрів України після погодження з Міністерством освіти, Міністерством економіки і Міністерством фінансів за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів;

вищих навчальних закладів першого та другого рівнів акредитації Міністерством освіти за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки; іншими міністерствами, відомствами за погодженням з Міністерством освіти, Міністерством фінансів та Міністерством економіки;

професійно-технічних закладів освіти - Міносвіти за поданням місцевих органів державної виконавчої влади, міністерств і відомств, корпорацій, об'єднань тощо.

Зазначені рішення приймаються після попереднього розгляду цих питань Віце-прем'єр-міністром України та за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів.

4. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на комунальній власності, приймаються: вищих навчальних закладів першого й другого рівнів акредитації, професійно-технічних закладів освіти, навчально-виховних закладів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, - Урядом Криму, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів після погодження з Міністерством освіти і відповідними галузевими міністерствами, відомствами; ліцеїв, гімназій та інших спеціалізованих загальноосвітніх навчально-виховних закладів - виконавчими комітетами міських (міст без районного поділу), районних у містах Рад народних депутатів або районними, районними міст Києва і Севастополя державними адміністраціями за погодженням відповідно з органами управління освітою Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; інших типів навчально-виховних закладів - виконавчими комітетами міських (міст без районного поділу), районних у містах Рад народних депутатів або районними, районними міст Києва і Севастополя державними адміністраціями.

5. Рішення про створення навчально-виховних закладів, заснованих на інших формах власності, приймається засновником (засновниками) за наявності дозволу відповідної Ради народних депутатів.

6. Відкриття філій та інших відокремлених підрозділів навчально-виховних закладів провадиться у порядку, встановленому для створення навчально-виховних закладів.

7. Реорганізація навчально-виховних закладів здійснюється відповідно до порядку, визначеного цим Положенням щодо створення відповідних навчально-виховних закладів.

8. Ліквідація навчально-виховних закладів провадиться засновниками або органами, за рішенням яких їх створено, в порядку, встановленому чинним законодавством.

9. Навчально-виховний заклад вважається реорганізованим чи ліквідованим з дня внесення відповідних змін до Державного реєстру навчально-виховних закладів України.

10. При реорганізації чи ліквідації навчально-виховного закладу його працівникам і особам, які навчаються в ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

11. Інформація про створення, реорганізацію і ліквідацію навчально-виховних закладів подається в десятиденний термін до органів державної статистики.