Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 вересня 1997 р. N 967

Про внесення змін і доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N
393

У зв'язку з прийняттям під охорону та оборону внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ ядерних установок та матеріалів Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" - ЗП України, 1992 р., N 7, ст.182 (із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 19 вересня 1993 р. N 747 - ЗП України, 1994 р., N 1, ст.23, від 3 червня 1994 р. N 347 - ЗП України, 1994 р., N9, ст.230, від 22 травня 1995 р. N 353 - ЗП України, 1995 р., N 8, ст.191 та від 18 грудня 1995 р. N 1009), такі зміни і доповнення:

абзац сімнадцятий підпункту "в" пункту 3 після слів "атомних електростанцій" доповнити словами "ядерних установок і матеріалів";

у тексті постанови слова "військ внутрішньої та конвойної охорони" у всіх відмінках замінити словами "внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України" у відповідних відмінках.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО