Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про порядок введення в дію Закону України "Про
Рахункову палату"

( У назві і тексті Постанови слова "Рахункова палата
Верховної Ради України" замінено словами
"Рахункова палата" у відповідному відмінку згідно
із Постановою N 18/98-ВР від 14.01.98 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Взяти до уваги, що постійною Комісією Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності доопрацьовано Закон України "Про Контрольну палату Верховної Ради України" з урахуванням змін, встановлених Конституцією України, та зауважень Президента України від 12 червня 1996 року.

2. Ввести в дію Закон України "Про Рахункову палату" з дня його опублікування.

3. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про Рахункову палату" чинні акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення у відповідність із Законом України "Про Рахункову палату" чинних законодавчих актів та привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;

прийняти необхідні рішення щодо виконання положень цього Закону;

вирішити питання про розміщення у місті Києві апарату Рахункової палати відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 5-93 "Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежилих приміщень, що перебувають у державній власності" і забезпечити телефонізацію наданого приміщення, що створило б умови для виконання завдань, покладених на Рахункову палату. Передбачити на 1996 рік та наступні роки виділення цільовим призначенням для Рахункової палати службових автомобілів, комп'ютерної техніки та лімітів на житлове будівництво.

5. Голові Верховної Ради України протягом місяця вирішити питання про кандидатуру на посаду Голови Рахункової палати і внести її в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 11 липня 1996 року
N 316/96-ВР