Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 квітня 1998 р. N 474
м. Київ

Про внесення змін до Положення про
порядок накладення штрафів за
правопорушення у сфері містобудування

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безпірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках" Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164), такі зміни:

1. У пунктах 3 і 8 слово "Держкоммістобудування" замінити словом "Держбудом".

2. Пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. У разі несплати штрафу в зазначений термін він стягується інспекцією за рішенням суду (арбітражного суду)".

3. У пункті 12 слова "відповідну податкову" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО