Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про внесення змін до деяких указів Президента України
з питань державної реєстрації нормативно-правових актів

1. Внести до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої влади" такі зміни:

1) частини першу і другу статті 2 замінити частиною такого змісту:

"2. Державну реєстрацію здійснюють:

нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю Міністерство юстиції України;

нормативно-правових актів міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим - Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим;

нормативно-правових актів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів, а також місцевих органів господарського управління та контролю - обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції;

нормативно-правових актів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів - районні, районні у містах Києві та Севастополі управління юстиції".

У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами другою і третьою;

2) у назві та тексті Указу слова "нормативні акти" замінити словами "нормативно-правові акти" у відповідних відмінках, а слова "державної виконавчої" - словом "виконавчої".

2. У статтях 2 і 3 Указу Президента України від 18 травня 1994 року N 236 "Про управління юстиції Міністерства юстиції України" слова "управління юстиції в Криму Міністерства юстиції України" замінити словами "управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим".

3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Указу Президента України від 14 лютого 1997 року N 142 "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку".

4. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність з цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 травня 1998 року
N 493/98

"Урядовий кур'єр" N 99-100, "Орієнтир" 22'98, 28.05.98, с.3