Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 93-I
V від 11.07.20
02, ВВР, 2002, N 40, ст.290 )

Про внесення змін до Закону України "Про статус
депутатів місцевих Рад народних депутатів"

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 29 Закону України "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів" (3949-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 24, ст.180) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Закон України "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності" ( 3120-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 21, ст.220).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 січня 1998 року
N 11/98-ВР