Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про телебачення і радіомовлення"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст.18) такі зміни:

1. Статтю 8 доповнити частиною другою такого змісту:

"Не допускається трансляція в ефірних мережах України рекламної продукції, за розповсюдження якої не сплачено телерадіоорганізації, що має ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування каналами мовлення".

2. Частини сьому і восьму статті 13 викласти в такій редакції:

"Державна реєстрація телерадіоорганізацій як суб'єктів інформаційної діяльності здійснюється шляхом їх внесення до Державного реєстру телерадіоорганізацій України, що ведеться Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Державна реєстрація телерадіоорганізацій як суб'єктів господарської діяльності здійснюється в порядку, встановленому законодавством України про державну реєстрацію суб'єктів господарської діяльності".

3. Статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Підприємства зв'язку, що надають послуги зв'язку телерадіоорганізаціям по забезпеченню телерадіомовлення, не можуть відмовити у наданні наявних технічних засобів мовлення і передачі сигналу організаціям, які мають ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування каналами мовлення і не мають заборгованості з оплати цієї послуги".

4.Статтю 28 доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Телерадіоорганізації та їх керівники або уповноважені ними особи не несуть відповідальності за виступи посадових осіб, представників партій і громадських організацій, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у депутати всіх рівнів та на посади сільських, селищних, міських голів під час проведення виборчих кампаній та під час підготовки і проведення референдумів, крім випадків трансляції програм, що прямо закликають до повалення існуючого конституційного ладу насильницьким шляхом або неконституційного порушення територіальної цілісності України.

Під час проведення виборчих кампаній з моменту оголошення дати виборів і під час виборів тимчасове зупинення дії ліцензії на право користування каналами мовлення здійснюється виключно за рішенням суду, крім випадків трансляції програм, що прямо закликають до повалення існуючого конституційного ладу насильницьким шляхом або неконституційного порушення територіальної цілісності України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 березня 1998 року
N 196/98-ВР