Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 травня 1998 р. N 643
м.Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 450 від 21 травня 2012
р.)

Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 9 червня 1997 р. N 574

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести такі зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію":

1) в абзаці третьому пункту 2 цифри і слова "1 січня 1998 р." замінити цифрами і словами "1 січня 1999 р.";

2) у Положенні про вантажну митну декларацію, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"ВМД є документом суворого обліку";

абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

"10. ВМД оформляється на єдиних стандартних самокопіювальних бланках формату А4, що виготовляються друкарським способом. Оформлення ВМД з використанням інших бланків не допускається. Замовлення бланків ВМД форм МД-2 та МД-3 та їх реалізація належить виключно до компетенції митних органів України. Облік бланків здійснюється згідно із законодавством. Специфікація форми МД-8 виготовляється на аркушах такого ж формату, як і бланки форми МД-2 та МД-3, друкарським способом або за допомогою комп'ютера".

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО