Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 липня 1998 р. N 996
м. Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 295 від 13.03.20
02 )

Про затвердження Положення про порядок сплати
зборів за подання заяви про надання згоди на створення,
реорганізацію та ліквідацію суб'єктів господарювання

Відповідно до статті 23 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12), Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок сплати зборів за подання заяви про надання згоди на створення, реорганізацію та ліквідацію суб'єктів господарювання (додається).

Перший віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 липня 1998 р. N 996

Положення
про порядок сплати зборів за подання заяви
про надання згоди на створення, реорганізацію
та ліквідацію суб'єктів господарювання

1. Це Положення визначає порядок сплати зборів за подання заяви про надання згоди на створення, реорганізацію та ліквідацію суб'єктів господарювання і є обов'язковим для юридичних I фізичних осіб.

2. Збори сплачуються за:

1) подання заяв про надання згоди на створення (у тому числі погодження установчих документів чи змін до них у випадках, передбачених законодавством), реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів господарювання (у тому числі господарського товариства, асоціації, концерну та іншого об'єднання підприємств), вступ одного або декількох суб'єктів господарювання в об'єднання, придбання чи набуття будь-яким іншим способом у власність, одержання в управління (користування) часток (акцій, паїв) та активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання чи їх структурних підрозділів, а також в оренду цілісних майнових комплексів-суб'єктів господарювання чиїх структурних підрозділів - у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі сплати суми збору відповідно до підпункту 3 цього пункту за надання попередніх висновків з цих питань - у розмірі 110 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) подання заяв про надання згоди на ліквідацію суб'єктів господарювання (у тому числі господарського товариства, асоціації, концерну та іншого об'єднання підприємств) - у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі сплати суми збору відповідно до підпункту 3 цього пункту за надання попередніх висновків з цього питання, суб'єкт господарювання звільняється від сплати збору;

3) подання заяв щодо надання Антимонопольним комітетом та його територіальними відділеннями попередніх висновків з питань, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, - у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) видачу додаткових примірників завірених копій рішень органів Антимонопольного комітету з питань, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, - у розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожен примірник.

У разі подання заяви про надання згоди на створення господарського товариства, асоціації, концерну чи іншого об'єднання підприємств і одночасне погодження їхніх установчих документів збір за подання заяви про погодження установчих документів не сплачується.

3. Платником збору є:

1) у випадках, передбачених підпунктами 1 - 3 пункту 2 цього Положення, - особа, яка подала заяву;

2) у випадках, передбачених підпунктом 4 пункту 2 цього Положення, особа, яка звернулася з клопотанням про видачу завіреної копії рішення (далі - клопотання);

3) у випадках, передбачених пунктом 2 цього Положення, якщо заявником є орган державної влади, орган місцевого самоврядування або орган адміністративно-господарського управління та контролю, - суб'єкт, господарювання, в інтересах якого орган державної влади, орган місцевого самоврядування або орган адміністративно-господарського управління та контролю подав заяву.

4. Сума збору сплачується у гривнях.

У разі коли юридична або фізична особа перебуває чи постійно проживає за межами України, сума збору може бути сплачена у доларах США за офіційним курсом Національного банку на день сплати збору. Збір у доларах США сплачується з дотриманням вимог законодавства про валютне регулювання.

5. Документом, що підтверджує сплату збору, є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція.

6. Документ, що підтверджує сплату збору, подається до відповідного органу Антимонопольного комітету разом із заявою, клопотанням.

Неподання до органу Антимонопольного комітету документа, що підтверджує сплату збору, є підставою для залишення заяви без руху на строк, визначений органом цього Комітету. У разі несплати суми збору у строк, визначений органом Антимонопольного комітету, заява залишається без розгляду, що не позбавляє заявника права звернутися до цього органу з повторною заявою.

7. Суми зборів розподіляються у такому співвідношенні: 50 відсотків сум зборів зараховуються до Державного бюджету України на спеціальний рахунок, 50 відсотків - відповідному органу Антимонопольного комітету на покриття його витрат, зокрема на матеріально-технічне, інформаційне забезпечення розгляду заяви, проведення експертизи.