Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про постійні комісії Верховної Ради України"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯє:

1. Внести до Закону України "Про постійні комісії Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995р., N 19, ст. 134) такі зміни:

1. Статтю 26 викласти в такій редакції:

"Стаття 26.

1. Комітет за пропозицією його Голови на своєму засіданні більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України його складу відкритим голосуванням обирає першого заступника і заступника (заступників) Голови комітету.

2. Перший заступник і заступник (заступники) Голови комітету не можуть бути членами однієї депутатської фракції, а також тих депутатських фракцій, до складу яких входять Голова комітету та секретар комітету.

3. Голова комітету в межах своїх повноважень розподіляє обов'язки між першим заступником і заступником (заступниками) Голови комітету".

2. У назві і тексті Закону слова "постійні комісії" замінити словом "комітети" у відповідних відмінках.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 14 липня 1998 року
N 40-XIV