Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про внесення змін до Указу Президента України
від 22 липня 1998 року N 810

Внести до Указу Президента України від 22 липня 1998 року N 810 "Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні" такі зміни:

1. Доповнити частину другу статті 2 після слів "місцевих органів виконавчої влади" словами "органів місцевого самоврядування та державної служби".

2. Статтю 4 викласти в такій редакції:

"4. Є. Кушнарьову утворити робочу групу з проведення реформи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та державної служби та подати на затвердження Президентові України проект Положення про цю робочу групу".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 10 вересня 1998 року
N 1000/98