Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 вересня 1998 р. N 1475
Київ

Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету
Міністрів України від
6 листопада 1997 р. N 12
38

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53) такі зміни і доповнення:

1) пункт третій постанови після слів "лікарів-наркологів" доповнити словами "лікарів-психіатрів;

2) у пункті 2 Порядку проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженому зазначеною постановою:

абзац перший після слів "їх проживання" доповнити словами "а працівників МВС та СБУ - у відомчих лікувально-профілактичних закладах";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Для ряду професій та видів діяльності, зазначених у підпунктах 1 "а", 2, 3 пункту 1, пунктах 3, 4, 5, 7, 10, підпунктах 1, 3 - 5 пункту 12 переліку, періодичний профілактичний наркологічний огляд проводиться один раз на рік, у пунктах 8, 9 переліку - один раз на три роки, інших категорій громадян - не менш як один раз на два роки".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО