Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону України "Про внесення змін
і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну
систему Української РСР"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 26, ст.196 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" ( 253/95-ВР ) ввести в дію з дня опублікування, за винятком частини четвертої статті 7, та статті 32, які вводяться в дію з 1 січня 1996 року. Положення, передбачені статтями 10-15, частиною другою статті 18, частиною сьомою статті 23, застосовуються при складанні бюджетів на 1996 рік та наступні роки.

2. Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради України:

до 1 серпня 1995 року - проект Правил оформлення проекту Закону про Державний бюджет України;

до 1 вересня 1995 року - проект структури бюджетної класифікації;

до 1 жовтня 1995 року - проект законодавчого акта про порядок та умови надання і використання дотацій та субвенцій із бюджетів.

3. Кабінету Міністрів України:

до 1 грудня 1995 року розробити і затвердити положення про уповноважених контролерів Міністерства фінансів України;

разом з Національним банком України до 1 січня 1996 року утворити Державний бюджетний банк України.

4. При прийнятті законодавчих актів з питань оподаткування розмежування доходів між бюджетами здійснювати відповідно до Закону України "Про бюджетну систему України" ( 512-12 ).

5. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1995 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з Законом України "Про бюджетну систему України", а також привести рішення Уряду України у відповідність із зазначеним Законом.

6. Надалі до приведення законодавства України у відповідність з Законом України "Про бюджетну систему України" чинні акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м.Київ, 28 квітня 1995 року
N 153/95-ВР