Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНАЯ РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
"

(Дію Закону продовжено до 1 січня 2003 р. згідно із Законом
N 2905-III від 20.12.2001)

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст.237; 1998 р., N 11-12, ст.49, N 42, ст.257) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити пунктами 5, 6 і 7 такого змісту:

"5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі-продажу валют;

6) суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємцям за законом".

2. Статтю 2 доповнити пунктами 4, 5 і 6 такого змісту:

"4) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, сума операції з купівлі-продажу валют;

5) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

6) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закону, вартість легкового автомобіля".

3. Статтю 3 доповнити після частини другої новою частиною такого змісту:

"Платники збору, визначені пунктами 5, 6 і 7 статті 1 цього Закону, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують на рахунок Кримського республіканського, обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці кошти використовуються виключно для рівномірного погашення заборгованості районів і міст з виплати пенсій".

У зв'язку з цим частини третю, четверту і п'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою і шостою.

4. У статті 4:

1) пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього Закону:

1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход не перевищує 150 гривень;

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 3 статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход перевищує 150 гривень";

2) доповнити статтю пунктами 5, 6 і 7 такого змісту:

"5) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 4 статті 2 цього Закону;

6) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 5 статті 2 цього Закону;

7) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього Закову, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом 6 статті 2 цього Закону".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до прийняття рішення Верховною Радою України про повне погашення заборгованості з виплати пенсій, що здійснюється за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV