Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 жовтня 1998 р. N 1716
Київ

Про проходження служби
особами начальницького складу податкової міліції
та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій
і грошової допомоги

Відповідно до статей 24 та 27 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що особи начальницького складу податкової міліції проходять службу в порядку, встановленому Положенням про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженим постановою Кабінету Міністрів У РСР від 29 липня 1991 р. N 114.

2. Поширити на осіб начальницького складу податкової міліції чинність постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182,1994 р., N 1, ст. 23, N 9, ст.230,1995 р., N 8, ст. 191, N 9, ст. 230; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28).

Установити, що для призначення пенсій за вислугу років відповідно до Закону України "Про пенсійне Забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" особом офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, особам начальницького складу податкової міліції крім служби та часу, передбачених зазначеною постановою, до вислуги років зараховується служба в податковій міліції (органах податкової поліції) на посадах начальницького складу з дня призначення на відповідну посаду.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р. N 1486 "Про деякі питання проходження служби в податковій поліції".

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО