Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо ставок акцизного збору і ввізного мита
та порядку сплати акцизного збору

У зв'язку з виданням Указів Президента України N 443/98 від 8 травня 1998 року "Про заходи щодо регулювання реалізації спирту етилового та алкогольних напоїв" та N 653/98 від 18 червня 1998 року "Про деякі питання, пов'язані із встановленням ставок акцизного збору і ввізного мита", прийнятих з посиланням на пункт 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ), а також з метою створення сприятливих умов для роботи вітчизняних підприємств, забезпечення стабільності доходів Державного бюджету України Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законів України такі зміни:

1. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 8, ст.32) цифри і слова:

 "2402
20 000
Сигарети з тютюну або його замінників,
цигарки (з урахуванням статті 3 цього Закону)
 2 екю з 1000 штук  2,5 екю з 1000 штук  5,0 екю з 1000 штук"
 замінити цифрами і словами      
 "2402
20 000
Сигарети з тютюну (цигарки)
 2,5 екю за 1000 шт.  3,0 екю за 1000 шт.

5,0 екю за 1000 шт." 

2. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст.201; 1998 р., N 17, ст.82) цифри і слова:

 "2203 Пиво солодове  0,04 екю за 1 л  0,3 екю за 1 л"
 замінити цифрами і словами    
 "2203 00 Пиво солодове  0,02 екю за 1 л  0,5 екю за 1 л".

3. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 28, ст.131; 1997 р., N 15, ст.116, N 34, ст.211; 1998 р., N 26, ст.157):

1) у статті 1:

цифри і слова
 "2204
(крім 2204 10,
2204 30)
Вина виноградні натуральні, включаючи кріплені
(з урахуванням статті 3 цього Закону)
 0,15 екю за 1 л

 0,6 екю за 1 л

2204 10

Вина ігристі (газовані), шампанське

 0,3 екю за 1 л  2 екю за 1 л"
 замінити цифрами і словами
"2204
(крім 2204 10,
2204 30)

Вина виноградні натуральні, включаючи кріплені
(з урахуванням статті 3 цього Закону)

 0,15 екю за 1 л

 2 екю за 1 л

2204 10

Вина ігристі (газовані), шампанське:
в тому числі шампанські вина, що містять
у назві слово "Champagne"
 0,3 екю за 1 л 
 0,3 екю за 1 л
 3 екю за 1 л
 10 екю за 1 л";
 цифри і слова
"2207


Спирт етиловий неденатурований з вмістом
спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт
етиловий та інші спиртні напої, денатуровані,
будь-якої міцності

 3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту

 2 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту

2208 10
(крім 2208
10 100,
2208
10 900 - тільки
спирт коньячний)

Складові спиртові напівфабрикати, які використовуються
для виготовлення напоїв; інші  3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту 5 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту2208 10 900

Тільки спирт коньячний (з урахуванням статті 5 цього Закону)

 0
 5 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту
2208 10100

Напої ароматичні гіркі з вмістом спирту за об'ємом
від 44,2 відсотка до 49,2 відсотка

 3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту
 7,5 екю за 1 л 100 -
відсотково-
2208 20 - 
2208 90190

Міцні спиртні напої (в тому числі коньяк, бренді),
отримані у результаті дистиляції (перегонки)
виноградного вина або вичавок винограду
(з урахуванням статті 3 цього Закону)

 3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту

 7,5 екю 1 л 100 -
відсоткового спирту

2208 90310 -
2208 90390

Горілка; сливова, грушева або вишнева спиртова
настойка (крім лікерів)

 3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту
 7,5 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту
2208 90510 -
2208 90790

Інші спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої

 3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту
 5 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту
2208 90910,
2208 90990

Спирт неденатурований етиловий з концентрацією
спирту за об'ємом менш як  80 відсотків

3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту
2 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту"

замінити цифрами і словами

"2207Спирт етиловий неденатурований з вмістом
спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт 
етиловий та інші спиртні напої, денатуровані,
будь-якої міцності (з урахуванням статті 7 цього
Закону)

 3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту


 7,5 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту


2208
(крім 2208
10010 900
тільки спирт
коньячний)

Спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту менш
як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші
алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що
використовуються для виготовлення напоїв
(з урахуванням статті 7 цього Закону)

 3 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту


 7,5 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту


2208 10 900

Тільки спирт коньячний (з урахуванням статті 5 цього Закону)

 0
 7,5 екю за 1 л 100 -
відсоткового спирту";

2) статті 3 та 4 Закону викласти в такій редакції:

"3. Встановити тимчасово до 1 січня 2000 року ставки акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної сировини:

вина виноградні натуральні марочні та ординарні сухі (коди 2204 21 100 2204 21 290, 2204 29 100 - 2204 29 290) - 0,01 екю за 1 літр;

вина виноградні натуральні марочні та ординарні кріплені (коди 2204 21 310 - 2204 21 510, 2204 29 310 - 2204 29 510) - 0,06 екю за 1 літр;

вина плодово-ягідні (коди 2206 00 930, 2206 00 990) - 0,15 екю за 1 літр;

виноматеріали, що реалізуються посередницьким організаціям та населенню (код 2204 30) - 0,15 екю за 1 літр;

вермути та інші вина виноградні натуральні з добавкою рослинних або ароматичних екстрактів (код 2205) - 0,15 екю за 1 літр.

4. Встановити на спирт етиловий, що використовується закладами та установами охорони здоров'я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу і виконання лабораторних досліджень та вітчизняними товаровиробниками - суб'єктами підприємницької діяльності для виготовлення вибухових речовин, лікарських засобів (у тому числі компонентів і препаратів крові), ветеринарних лікарських засобів і препаратів, парфумів, нітроцелюлози та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації в роздрібній торгівлі, ставку акцизного збору в розмірі 0,2 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Порядок отримання закладами та установами охорони здоров'я, суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового та контролю за цільовим його використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України";

3) доповнити Закон статтями 6, 7 і 8 такого змісту:

"6. Встановити тимчасово до 1 січня 2000 року на спирт етиловий денатурований (спирт технічний), виготовлений на вітчизняних підприємствах, що використовується для виробничих потреб, ставку акцизного збору в розмірі 0,02 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту.

Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового денатурованого (спирту технічного) та цільового його використання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

7. Встановити тимчасово до 1 липня 1999 року ставки акцизного збору на такі товари, вироблені в Україні з вітчизняної сировини:

спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму; спирт етиловий та інші спиртові напої, денатуровані, будь-якої міцності (код 2207) - 2 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту;

спирт етиловий неденатурований з вмістом спирту не менш як 80 відсотків об'єму, міцні спиртні напої, лікери та інші алкогольні напої, складові спиртові напівфабрикати, що використовуються для виготовлення напоїв (код 2208, крім 2208 10 900 - тільки спирт коньячний) - 2 екю за 1 літр 100-відсоткового спирту.

8. Встановити тимчасово до 1 січня 2001 року на коньяки, бренді, витримка яких не менше трьох років (код 2208 20), виготовлені в Україні, ставку акцизного збору у розмірі 0,25 екю за 1 л 100-відсоткового спирту".

4. Доповнити статтю 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 40, ст.297; 1997 р., N 45, ст.287) частиною двадцятою такого змісту:

"20. При отриманні суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, такі платники податку зобов'язані видати податковим органам податковий вексель, який підтверджує зобов'язання платника податку у термін до 90 календарних днів, починаючи від дня отримання спирту, сплатити суму акцизного збору, яка розрахована за ставками для цієї продукції. Виданий вексель погашається при придбанні акцизних марок на суму, розраховану із ставок акцизного збору на готову продукцію, повністю або частково.

Суми, визначені у податковому векселі, або їх частини, що не були погашені, підлягають стягненню до бюджету в порядку, встановленому для стягнення не внесених у строк податків та неподаткових платежів відповідно до законодавства. У разі, коли сума податкового векселя не погашається векселедавцем у визначений термін, орган державної податкової служби зобов'язаний:

або прийняти рішення про стягнення невнесених сум відповідно до законодавства;

або подати заяву про порушення справи про банкрутство векселедавця.

Порядок видачі та погашення податкових векселів визначається Кабінетом Міністрів України.

При отриманні спирту етилового неденатурованого суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства для виготовлення виноградних виноматеріалів чи сусла акцизний збір не сплачується такими підприємствами, якщо зазначені виноматеріали чи сусло реалізовуються підприємствам вторинного виноробства. Акцизний збір сплачується підприємствами вторинного виноробства при придбанні марок акцизного збору на суму, розраховану із ставок акцизного збору на готову продукцію, вироблену з цих виноматеріалів чи сусла. Порядок отримання суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного виноробства спирту етилового неденатурованого та його цільового використання встановлюється Кабінетом Міністрів України".

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України терміново привести постанови від 3 серпня 1998 року N 1200 "Про ставки акцизного збору на деякі товари (продукцію)", від 29 вересня 1998 року N 1552 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року N 1200" та інші свої рішення у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 11 грудня 1998 року
N 311-XIV