Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
виготовлення і реалізації вибухових речовин

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80):

у частині першій слова "вибухових речовин" виключити;

частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

"виготовлення і реалізація вибухових речовин".

2. У пункті "в" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) в абзаці другому слова "майнові комплекси підприємств, що виробляють вибухові, сильнодіючі речовини", а в абзаці четвертому слово "вибухових" виключити.

3. Пункт 10 Переліку майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація яких не допускається, затвердженого Декретом Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року N 26-92 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст.96) викласти в такій редакції:

"10. Підприємства по виготовленню та ремонту всіх видів зброї, яка є на озброєнні Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 грудня 1998 року
N 358-XIV