Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 січня 1999 р. N 6
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1755 від 29.11.2
000 )

Про розміри та порядок зарахування плати за видачу
та переоформлення ліцензій на провадження
певних видів підприємницької діяльності

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розміри плати за видачу та переоформлення ліцензій на провадження певних видів підприємницької діяльності, що додаються.

2. Установити, що плата, яка вноситься суб'єктом підприємницької діяльності за видачу та переоформлення ліцензії, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на балансові рахунки територіальних органів Державного казначейства N 3510 "Кошти Державного бюджету України" в установах Національного банку та N 2510 - в установах комерційних банків за місцем провадження діяльності підприємця (код бюджетної класифікації 14060200, символ звітності банку 069).

3. Органам, які видають ліцензії:

забезпечити дотримання вимоги статті 11 Указу Президента України від 23 липня 1998 р. N 817 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" щодо заборони ставити як умову видачі ліцензії відрахування коштів на користь будь-яких бюджетних або позабюджетних фондів, установ, підприємств, організацій чи окремих осіб;

привести власні нормативні акти у відповідність з цією постановою.

4. Внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Кабінету Міністрів України, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1999 р. N 6

Розміри
плати за видачу та переоформлення ліцензії на провадження
певних видів підприємницької діяльності

1. Розміри плати за видачу ліцензії

----------------------------------------------------------------------------
Вид діяльності | Розмір плати (в неоподатковуваних
| мінімумах доходів громадян)
|---------------------------------------------
|з юридичних осіб |з громадян-підприємців
----------------------------------------------------------------------------

Пошук (розвідка) родовищ
корисних копалин                  20                    10

Експлуатація родовищ
корисних копалин, крім
родовищ підземних вод та
торфу:
діючими підприємствами
(громадянами-
підприємцями, які
провадять даний вид
діяльності)                       60                    30
підприємствами,
будівництво яких
розпочинається
(громадянами-
підприємцями, які
розпочинають провадження
даного виду діяльності)           80                    40

Експлуатація родовищ
підземних вод та торфу            20                    10

Наукові дослідження,
пов'язані із створенням
і використанням
космічної техніки та
технологій (крім ракет-
носіїв)                           20                    20

Розроблення,
випробування,
виробництво та
експлуатація космічних
апаратів та їх складових
частин, наземної
космічної інфраструктури
та її складових частин,
обладнання, яке входить
до складу космічного

проводового мовлення в
межах промислової
експлуатації                      60                    60

 

міжнародного                    529000                529000
міжміського                      20000                20000

місцевого:
з ємністю мережі до 1000
номерів                           60                    30

з ємністю мережі понад
1000 номерів                      200                  100

в сільській місцевості            15                   7,5

у мережах стільникового
зв'язку                          20000                20000

у мережах
радіотелефонного зв'язку          200                  200

технічне обслуговування

реалізація виробів з їх
використанням                     12                    2

Виготовлення та ввезення
бланків цінних паперів,
документів суворого
обліку і знаків поштової
оплати, а також
матеріалів та
напівфабрикатів для їх
виробництва                       12                    2

Довірчі та інші операції
з майном довірителя
(вкладника)                       12                    2

Надання послуг
телефонного зв'язку
(крім відомчих
об'єктів) на Україну:

працевлаштуванні за
кордоном                          12                    2

Створення та утримання
гральних закладів,
організація азартних
ігор                              12                    2

Фізкультурно-оздоровча
та спортивна діяльність,
перелік видів якої
затверджується Кабінетом
Міністрів України                 12                    2

Здійснення операцій з
металобрухтом
дорогоцінних металів і
дорогоцінним камінням
(крім їх видобутку),
виготовлення і

Ремонт та експлуатація
об'єктів трубопровідного
транспорту (житлово-
комунального
господарства)                     12                    2

Будівельна діяльність
(окремі види проектних
та будівельно-монтажних
робіт, інженерних
пошуків для будівництва,
надання інжинірингових
та інших послуг, які
потребують відповідної
атестації виконавця за
переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів
України)                          12                    2

Посередництво у

криптографічного та
технічного захисту
інформації                        12                    2

Діяльність, пов'язана з
організацією іноземного
та зарубіжного туризму            12                    2

Ремонт та експлуатація
об'єктів трубопровідного
транспорту
(нафтогазового
комплексу)                        12                    2

Ремонт та експлуатація
об'єктів трубопровідного
транспорту меліоративних
систем                            12                    2

 

Виконання
аерофотознімань                   12                    2

Виконання топографо-
геодезичних та
картографічних робіт,
кадастрових знімань               12                    2

Страхова діяльність               12                    -

Діяльність, пов'язана з
розробленням,
виготовленням,
ввезенням, вивезенням,
реалізацією та
використанням засобів
криптографічного та
технічного захисту
інформації, а також з
наданням послуг із

Проектування,
будівництво та
експлуатація об'єктів
атомної енергетики, а
також надання послуг з
їх обслуговування                 12                    2

Міжнародні перевезення
пасажирів і вантажів
залізничним та
автомобільним (крім
країн СНД), річковим,
морським транспортом              12                    2

Міжнародні перевезення
пасажирів, вантажу
повітряним транспортом           132,9                132,9
Виконання авіаційно-
хімічних робіт                    50                    50

перелік яких
визначається Кабінетом
Міністрів України                 12                    2

Судово-експертна
діяльність                        12                    2

Юридична практика                 12                    2

Аудиторська діяльність             5                    5

Діяльність, пов'язана з
використанням
радіоактивних відходів,
джерел іонізуючого
випромінювання,
перевезенням ядерних
матеріалів та
радіоактивних речовин             12                    2

препаратів                        12                    2

Роздрібна реалізація
лікарських засобів                12                    2

Медична практика                  12                    2

Медична практика
закладів охорони
здоров'я комунальної
форми власності                   12                    -

Діяльність, пов'язана з
обігом (крім
виробництва) наркотичних
засобів, прекурсорів (за
винятком прекурсорів,
занесених до списку N 2
таблиці IV) і
психотропних речовин,

(аміакопроводів)                  12

Діяльність, пов'язана з
обігом прекурсорів,
занесених до списку N 2
таблиці IV                        12

Виготовлення пива                 12

Виготовлення
ветеринарних
медикаментів і
препаратів                        12

Ветеринарна практика              12

Переробка і зберігання
донорської крові та її
компонентів, реалізація
їх і виготовлених з них

таблиці IV)                       12                    2

Виготовлення і
реалізація особливо
небезпечних хімічних
речовин за переліком,
визначеним Кабінетом
Міністрів України                 12                    2

Видобування дорогоцінних
металів і дорогоцінних
каменів                           12                    2

Здійснення операцій з
металобрухтом кольорових
та чорних металів                 12                    2

Ремонт та експлуатація
об'єктів трубопровідного
транспорту

охороною громадян                 12                    2

Надання послуг і
виконання робіт
протипожежного
призначення                       12                    2

Виготовлення та оптова
реалізація лікарських
засобів                           12                    2

Діяльність, пов'язана з
виробництвом наркотичних
засобів і психотропних
речовин, перелік яких
визначається Кабінетом
Міністрів України, а
також прекурсорів (за
винятком прекурсорів,
занесених до списку N 2

польоту кулі понад 100
метрів за секунду;
створення та утримання
стрілецьких тирів,
стрільбищ, мисливських
стендів                           12                    2

Надання послуг,
пов'язаних з охороною
державної, крім
об'єктів, пов'язаних з
охороною окремих
особливо важливих
об'єктів права державної
власності, перелік яких
визначається в
установленому Кабінетом
Міністрів України
порядку, та іншої
власності, а також з

Виготовлення і
реалізація спеціальних
засобів, заряджених
речовинами сльозоточивої
та дратівної дії,
індивідуального захисту,
активної оборони і
засобів для виконання
спеціальних операцій і
оперативно-розшукових
заходів                           12                    2

Виробництво, ремонт і
реалізація спортивної,
мисливської вогнепальної
зброї та боєприпасів до
неї, а також холодної
зброї, пневматичної
зброї калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю

мовлення операторами і
окремими користувачами            50                    50

гарантійним
обслуговуванням та
авторським наглядом за            50                    50
космічною технікою

Реалізація космічної
техніки та технологій             50                    50

Агентування морського
торгівельного флоту              2000                  2000

Пересилання грошових
переказів                         15                    15

Пересилання листів вагою
до 20 грамів, поштових
карток                            10                    3

сегмента супутникових
систем, за винятком
систем телерадіомовлення          30                    30

Передавання, отримання,
розповсюдження та
використання даних з
космічних об'єктів (крім
питань, віднесених до
компетенції Національної
ради України з питань
телебачення і
радіомовлення)                    50                    50

Надання інших космічних
послуг, пов'язаних з:
орендою ресурсів
національних і
міжнародних систем
супутникового зв'язку та
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Вид діяльності | Розмір плати
----------------------------------------------------------------------------

Надання послуг для       із закладів освіти, діяльність яких
здобуття освіти з        забезпечується бюджетним фінансуванням, -
видачею спеціального     6 неоподатковуваних мінімумів доходів
документа державного     громадян
зразка (підготовка
спеціалістів різних
рівнів кваліфікації)

Надання послуг для       із закладів освіти, діяльність яких
здобуття освіти з        забезпечується іншими джерелами
видачею спеціального     фінансування, - у розмірі 1 відсотка суми
документа державного     коштів, розрахованих як річна плата за
зразка (загальна         навчання контингенту осіб, що відповідає
середня освіта)          ліцензованому обсягу прийому

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
Використання | Розмір плати для юридичних осіб та
радіочастот, | громадян-підприємців (в неоподатковуваних
вид зв'язку | мінімумах доходів громадян)
| за 1 МГц
------------------------------------------------------------------------

Системи стільникового        стандарт        стандарт     стандар
радіозв'язку                  М-900           МТ-450       С-1800

м. Київ                       259000          48500        64700

Автономна Республіка
Крим, Дніпропетровська,
Донецька, Одеська,
Харківська  області           129000          32400        42000

Запорізька, Київська,
Луганська, Львівська,
Полтавська області            97000           29000        32400

Вінницька, Житомирська,
Миколаївська, Сумська,
Херсонська, Хмельницька,
Черкаська області,
м. Севастополь                64700           24000        25900

Волинська,
Закарпатська, Івано-
Франківська,
Кіровоградська,
Рівненська,
Тернопільська,
Чернігівська,
Чернівецька області           32400           16000        16000

В межах території
Автономної Республіки
Крим, однієї області,
м. Києва,
м. Севастополя:
транкинговий
радіозв'язок
(всі  стандарти)                            6500

радіопошуковий зв'язок
(РОСА)                                     13000

радіопошуковий зв'язок
(ERMES)                                    14500

радіальний
радіотелефонний зв'язок                     6500

телефонні мережі
загального користування
з абонентським
радіодоступом:

CDMA                                       14500
GMH-2000                                   29000
RAS                                        29000

Інші види застосування
радіоелектронних засобів

Радіорелейний зв'язок
(з кожної передавальної

станції):
аналогові системи                           130
в тому числі місцевої
телефонної мережі                            30

цифрові системи                             100
в тому числі місцевої

телефонної мережі                            30

тропосферний
радіорелейний зв'язок                       100

Супутниковий зв'язок (з
кожної стаціонарної
передавальної станції):
програм телебачення                         500
рухомої передавальної
станції                                      65

Радіолокація                                 7

Радіонавігація                               7

Короткохвильовий
радіозв'язок фіксованої
та рухомої сухопутної,
морської та берегової
служб                                       650

Ультракороткохвильовий
радіозв'язок сухопутної
та морської рухомих                         650
служб

Радіоподовжувачі                            300

Радіозасоби особистого
користування                                650

Радіоелектронні засоби
охоронної сигналізації                      650

Радіоелектронні засоби
аматорського
радіозв'язку                                300

Пристрої дистанційного
радіокерування моделями
та технологічними
процесами (крім дитячих
іграшок)                                    650

Офісні термінали
радіозв'язку (типу
стандарту DECT)                              3

Системи передачі даних
з використанням
шумоподібного сигналу                        7

Високочастотний
технологічний
радіозв'язок на лініях
енергопостачання
Міненерго                                   300

Радіозв'язок
внутрішньоаеродромного
технологічного
забезпечення Комітету по
використанню повітряного
простору України                             7

Радіоелектронні засоби
промислового, медичного
або наукового
призначення, які
працюють на спеціально
виділених для них
частотах                                     15

Радіоелектронні засоби,
що не ввійшли до
перелічених видів                           650

------------------------------------------------------------------

У разі своєчасної подачі суб'єктом підприємницької діяльності до органу, який видає ліцензії, заяви про переоформлення ліцензії (протягом десяти днів з дня державної реєстрації зміни місцезнаходження, найменування юридичної особи, якщо зміна найменування пов'язана з реорганізацією, або зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій громадянину-підприємцю) з нього справляється плата у розмірі 40 відсотків суми плати за видачу ліцензії.

У разі несвоєчасної подачі суб'єктом підприємницької діяльності зазначеної заяви з нього справляється плата у розмірі згідно з пунктом 1.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1999 р. N 6

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Постанові Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 86, 1998 р., N 13, ст. 486):

у пункті 14 Положення про Державну акредитаційну комісію слова "плати за ліцензії" виключити;

пункт 20 Положення про ліцензування закладів освіти виключити.

2. У Порядку видачі ліцензії суб'єктам підприємницької діяльності на право здійснення космічної діяльності, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 798 "Про заходи державного регулювання космічної діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 810):

у пункті 7 слова "в розмірі згідно з додатком 2" виключити;

додаток 2 до цього Порядку виключити.

3. У Положенні про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. N 819 "Про створення Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях" (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. N 889 (ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 48; Офіційний вісник України, 1998 р., N 24, ст. 881):

пункт 3 виключити;

у пункті 4 слова "та плата" виключити;

у пункті 5 слова "та плата", "ліцензії" і "видачі ліцензій" виключити;

у пункті 6 слова "та (або) плати" виключити;

у пункті 7 слова "ліцензій", "та (або) плати" виключити;

абзац другий пункту 10 виключити;

у додатку до Положення:

у назві і тексті слова "та плати", "ліцензування", "ліцензії" виключити;

пункт 4 розділу II виключити.

4. У пункті 1 Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1998 р. N 1020 "Про порядок ліцензування підприємницької діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 27, ст. 1004) слова "та розмір плати за їх видачу" виключити.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1998 р. N 6

Перелік
рішень Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. N 316 "Про Положення про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 221, 1995 р., N 1, ст. 7, N 4, ст. 103, 1996 р., N 2, ст. 49, ст. 59, N 8, ст. 246, N 9, ст. 272, N 17, ст. 456, ст. 466; Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 148, число 19, с. 68, число 35, с. 60, число 42, с. 57, число 46, с. 79).

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 "Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 118).

3. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1995 р. N 131 "Питання Державного комітету з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст.125).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 1995 р. N 351 "Про розмір плати за видачу спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення агентування морського торговельного флоту" (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 189).

5. Підпункт 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 1995 р. N 386 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Указу Президента України від 15 березня 1995 р. N 226 "Про реформування системи державної підтримки підприємництва".

6. Пункти 30 і 32 Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 28, Офіційний вісник України, 1997 р., число 30, с. 34, 1998 р., N 10, ст. 383, N 39, ст. 1445), та додаток до цього Порядку.

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., N 7, ст. 216).

8. Пункт 3 додатка до Постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1996 р. N 382 "Про зміни і доповнення до деяких рішень Уряду України" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 280).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 501 "Про розміри плати за видачу ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 325).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1131 "Про розмір плати за видачу ліцензій на здійснення окремих видів підприємницької діяльності в галузі зв'язку"(ЗП України 1996 р., N 18, ст. 496).

11. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1135 "Про вдосконалення механізму використання радіочастотного ресурсу" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 498) та додаток до неї.

12. Пункт 1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1257 "Питання Ліцензійної палати" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 79).

13. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. N 381 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 13, ст. 486).