Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 січня 1999 р. N 25
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Постанови КМУ від 11 травня 2006 р. N 617)

Про затвердження Порядку
визначення об'єктів концесії на будівництво та
реконструкцію автомобільних доріг і
Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво
та реконструкцію автомобільних доріг

Відповідно до Указу Президента України від 4 липня 1998 р. N 735 "Про концесію на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визначення об'єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг і Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 1999 р. N 25

Порядок
визначення об'єктів концесії на будівництво та
реконструкцію автомобільних доріг

1. Визначення об'єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг здійснюється на основі державної стратегії розвитку мережі автомобільних доріг з урахуванням економічної доцільності надання їх у концесію та з дотриманням норм і правил проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг.

2. Пропозиції щодо визначення об'єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг державного значення подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Севастопольською міською державними адміністраціями до корпорації "Укравтодор", яка обгрунтовує доцільність передачі об'єктів у концесію, готує відповідний перелік автомобільних доріг і подає його Мінтрансу.

Мінтранс розглядає зазначений перелік, узгоджує його із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади і подає на затвердження Кабінетові Міністрів України перелік об'єктів концесії.

3. Пропозиції щодо визначення об'єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг місцевого значення подаються районними державними адміністраціями до відповідних державних дорожніх господарств, на балансі яких перебувають зазначені автомобільні дороги, які готують перелік автомобільних доріг, що доцільно надати у концесію, погоджують його з корпорацією "Укравтодор" та передають на розгляд відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям для затвердження переліку об'єктів концесії.

4. Пропозиції щодо надання концесії повинні містити:

найменування об'єкта концесії;

відомості про місце розташування об'єкта (початок і кінець автомобільної дороги, найменування областей та районів, територією яких проходить автомобільна дорога, належність до транспортних коридорів, схема траси дороги на карті);

техніко-економічне обгрунтування будівництва (реконструкції) автомобільної дороги на умовах концесії;

основні технічні параметри об'єкта концесії (протяжність, кількість і ширина смуг руху, ширина земляного полотна, ширина розділювальної смуги, розрахункова швидкість та інтенсивність руху, наявність інженерних та допоміжних споруд, їх характеристика, допустимі навантаження на вісь, загальна маса, габарити транспортного засобу, об'єкти сервісу);

характеристику альтернативних маршрутів (початок і кінець автомобільної дороги, найменування областей та районів, територією яких проходить дорога, схема траси дороги на карті, категорія дороги, протяжність, тип покриття, термін служби, види і строки виконання проведених ремонтів, інтенсивність і склад руху, наявність ділянок, що не відповідають існуючим вимогам, характеристики фактичного транспортно-експлуатаційного стану дороги);

обгрунтування можливості відведення земель під об'єкт концесії;

орієнтовну вартість і термін будівництва або реконструкції об'єкта концесії;

погодження альтернативних маршрутів автомобільних доріг з органом, якому вони належать на праві повного господарського відання, та відповідними органами місцевого самоврядування.

5. Після прийняття відповідно Кабінетом Міністрів України або Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Севастопольською міською державними адміністраціями рішення про надання концесії та оголошення концесійного конкурсу концесодавець організовує проведення концесійного конкурсу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 січня 1999 р. N 25

Порядок
проведення концесійного конкурсу на будівництво
та реконструкцію автомобільних доріг

Загальні положення

1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

концесійна заявка - письмово виражений намір, представлений оргкомітету за формою і в строки, зазначені в оголошенні, про участь у концесійному конкурсі на будівництво та реконструкцію автомобільної дороги (далі концесійний конкурс);

оргкомітет - орган, створений і уповноважений концесодавцем для організації та проведення концесійного конкурсу;

конкурсна комісія - колегіальний орган, створений концесодавцем для визначення переможця концесійного конкурсу;

претендент - фізична або юридична особа (крім державних підприємств і підприємств, державна частка у статутному фонді яких перевищує 25 відсотків), концесійну заявку якої зареєстровано згідно з цим Порядком;

конкурсна документація - комплект документів, що містять інформацію про об'єкт концесії, умови та процедуру проведення концесійного конкурсу;

попередня кваліфікація претендентів - етап концесійного конкурсу, на якому проводиться перевірка відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам;

конкурс пропозицій - етап концесійного конкурсу, на якому визначається краща пропозиція;

конкурсна пропозиція - поданий претендентом на конкурс комплект документів, розроблений відповідно до конкурсної документації, що містить пропозиції та умови, на яких він згоден укласти концесійний договір;

форма пропозиції - обумовлений у конкурсній документації стандарт, згідно з яким складається пропозиція;

гарантія пропозиції - документ, що гарантує зобов'язання претендента укласти концесійний договір у разі перемоги в концесійному конкурсі. Подається разом з пропозицією у вигляді підтвердження про внесення коштів на депозит. У разі підписання концесійного договору гарантія пропозиції переможця конкурсу зараховується у рахунок виконання (забезпечення) переможцем зобов'язань щодо концесійного договору, усім іншим претендентам гарантії пропозиції повертаються після підписання концесійного договору;

альтернативна пропозиція - інша пропозиція, яка має відмінності від основної пропозиції;

забезпечення концесійного договору - гарантія, що надається переможцем концесійного конкурсу концесодавцю стосовно його зобов'язань, які передбачаються умовами концесійного договору (подається за формою, передбаченою конкурсною документацією).

Організація проведення концесійного конкурсу

2. До основних етапів концесійного конкурсу належать:

1) створення концесодавцем оргкомітету та конкурсної комісії окремо на кожний об'єкт концесії;

2) розроблення та затвердження конкурсної документації;

3) оголошення концесійного конкурсу;

4) організація та проведення попередньої кваліфікації претендентів;

5) організація та проведення конкурсу пропозицій і оголошення переможця концесійного конкурсу;

6) укладення концесійного договору між концесодавцем і переможцем конкурсу.

3. Для організації та проведення концесійного конкурсу концесодавець створює оргкомітет і конкурсну комісію, призначає голів оргкомітету і конкурсної комісії, визначає склад, строки діяльності оргкомітету і конкурсної комісії, затверджує регламент їх роботи. Конкурсна комісія складається з представників концесодавця, органів виконавчої влади регіонів, на території яких знаходиться об'єкт концесії, фінансових експертів тощо.

Концесодавець організовує роботу оргкомітету та конкурсної комісії.

4. Основні функції оргкомітету:

1) комплектація конкурсної документації;

2) підготовка подання концесодавцю на затвердження та публікація оголошення про проведення концесійного конкурсу;

3) реєстрація концесійних заявок;

4) направлення запрошень претендентам, які пройшли попередню кваліфікацію, на участь у конкурсі пропозицій;

5) направлення документації щодо конкурсу пропозицій;

6) надання претендентам роз'яснень щодо конкурсної документації;

7) приймання, реєстрація, зберігання пропозицій та передача їх на розгляд конкурсної комісії;

8) забезпечення діяльності конкурсної комісії та виконання інших організаційних заходів за рішенням концесодавця.

5. Основні функції конкурсної комісії:

оцінка і перевірка інформації, поданої претендентами;

проведення попередньої кваліфікації претендентів;

розкриття конвертів з пропозиціями, оцінка їх відповідності вимогам концесійного конкурсу та реєстрація;

залучення експертів і консультантів до роботи, пов'язаної з оцінкою пропозицій;

визначення переможця концесійного конкурсу.

Конкурсна документація

6. Конкурсна документація включає:

текст оголошення концесійного конкурсу;

форму концесійної заявки;

анкету для претендентів на участь у попередній кваліфікації;

інструкцію для претендентів - учасників конкурсу пропозицій;

форму пропозиції;

проект типового концесійного договору;

форми документів, за якими оформляється гарантія пропозиції;

інші документи (за рішенням концесодавця).

Уся конкурсна документація повинна складатися українською мовою.

7. Порядок та умови розроблення тексту оголошення концесійного конкурсу, інструкції для претендентів і форми пропозиції встановлює концесодавець.

8. Оголошення концесійного конкурсу повинне містити найменування, місцезнаходження та характеристику об'єкта концесії, а також інформацію про:

1) умови проведення концесійного конкурсу;

2) спосіб, строк і місце одержання документів для участі у концесійному конкурсі;

3) форму концесійної заявки на участь у концесійному конкурсі;

4) строк та адресу для подання концесійної заявки;

5) форму анкети для претендентів;

6) спосіб уточнення інформації, необхідної для підготовки документів для проведення попередньої кваліфікації претендентів;

7) адресу, строки, умови та інші відомості для подання конкурсної документації щодо попередньої кваліфікації претендентів;

8) строк оприлюднення результатів концесійного конкурсу.

У разі потреби обсяг зазначеної інформації може бути розширено.

До анкети включається така інформація:

а) відомості щодо фізичних осіб:

прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, паспортні дані;

наявність банківських реквізитів;

довідка про можливість претендента придбавати (орендувати, використовувати) спеціалізовані основні фонди або залучати спеціалізованих співвиконавців (підрядник, субпідрядник), що мають такі фонди;

адреса, телефон, телефакс;

б) відомості щодо юридичних осіб:

найменування, адреса, телефон, телефакс;

дата, місце і орган реєстрації;

організаційно-правова форма;

статут;

статутний фонд, банківські реквізити;

довідка про можливість претендента придбавати (орендувати, використовувати) спеціалізовані основні фонди або залучати спеціалізованих співвиконавців (підрядник, субпідрядник), що мають такі фонди;

відомості про посадових осіб (освіта, стаж роботи на посаді, яку займають на момент подання документації, та на інших керівних посадах);

відомості про судові справи у сфері господарської діяльності.

До анкети додаються:

засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, свідоцтва про реєстрацію, ліцензій;

засвідчена аудитором копія останнього балансового звіту, інші відомості про платоспроможність претендента (відомості про одержані кредити та позики, дебіторську заборгованість, випущені ним і непогашені боргові цінні папери та інвестиції).

У разі коли претендент пропонує залучити до виконання договору співвиконавців (підрядників, субпідрядників, постачальників, інвесторів, кредиторів), умовами попередньої кваліфікації може бути передбачено надання аналогічних відомостей і про співвиконавців.

Анкету та документи, що подаються разом з анкетою, підписують уповноважені посадові особи претендента (у необхідних випадках - також головний бухгалтер) і завіряє печаткою претендент (його співвиконавці).

9. Інструкція для претендентів - учасників конкурсу пропозицій (далі інструкція) містить інформацію і вимоги щодо порядку розроблення і оформлення пропозицій, в тому числі:

вимоги до складу документації, включеної до пропозиції;

інформацію і дані, необхідні для визначення умов розрахунку ціни на будівництво або реконструкцію та експлуатацію об'єкта концесії та плати за проїзд;

інформацію про порядок визначення тарифів для користувачів об'єкта концесії, умови їх перегляду;

інформацію про обмеження у разі будівництва та експлуатації об'єкта концесії, встановлені законодавством, у тому числі про правові обмеження і форми використання земельних відводів під об'єкт концесії;

вимоги до якості об'єкта концесії (або його частин), умови прийняття його в експлуатацію;

вимоги до умов будівництва та експлуатації об'єкта концесії, відомості про діючі нормативи і нормативні вимоги щодо об'єкта концесії або особливі вимоги, встановлені концесодавцем;

умови і можливі схеми фінансування об'єкта концесії на стадіях будівництва або реконструкції та експлуатації;

вимоги щодо строку дії та форми гарантії пропозиції, вимоги до гарантів і поручителів;

строк дії пропозиції, умови і порядок її закінчення та продовження;

процедурні питання (адреса, за якою організатор конкурсу приймає пропозиції, останній строк подання пропозицій, умови реєстрації та відхилення пропозицій, дата розпечатування конвертів з пропозиціями, порядок повідомлення претендентів про результати конкурсу, порядок проведення переговорів з переможцями конкурсу);

порядок і вимоги до оформлення пропозиції (вимоги щодо повноти документації, яка надається, порядок підписання і завірення документів, порядок внесення виправлень, вимоги до упакування, надписування і опечатування документів, способу їх доставки, порядок внесення виправлень до пропозиції після її реєстрації організатором конкурсу);

основні критерії і порядок оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсу (конкурсні умови);

зобов'язання переможця конкурсу.

За рішенням концесодавця до інструкції може входити й інша інформація.

10. Документація щодо проведення конкурсу пропозицій включає:

запрошення для участі у конкурсі пропозицій;

пояснювальну записку до пропозиції;

пропозицію (заповнену згідно з установленою формою, яку затверджує концесодавець), що містить відомості про обсяг, схеми і графік фінансування робіт з проектування, будівництва або реконструкції та експлуатації об'єкта концесії, які може забезпечити конкурсант, графік погашення інвестиційних кредитів і позик;

розрахунок вартості робіт з будівництва або реконструкції об'єкта концесії;

розрахунок вартості експлуатації (витрат експлуатації) об'єкта концесії;

розрахунок вартості проїзду;

гарантію пропозиції.

11. У разі коли претендент вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (підрядників, співінвесторів, кредиторів, постачальників), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість претендента із зазначеними співвиконавцями, про їх участь у концесійному договорі (договори, банківські гарантії тощо).

За рішенням концесодавця перелік документів, які подаються претендентами для участі у конкурсі пропозицій, може бути доповнений.

Оголошення про концесійний конкурс

12. Оголошення про концесійний конкурс публікується у газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України", а також, на розсуд концесодавця, в інших друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 50 днів до початку конкурсу.

Концесійна заявка

13. Після оголошення концесійного конкурсу будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь, надсилає в оргкомітет концесійну заявку.

Оргкомітет реєструє зазначену заявку в порядку, встановленому концесодавцем.

З моменту реєстрації концесійної заявки особа, яка виявила бажання взяти участь у концесійному конкурсі, стає претендентом.

Якщо в оргкомітет надійшли концесійні заявки з порушенням умов, зазначених в оголошенні, оргкомітет не пізніше ніж за три дні з дня їх одержання зобов'язаний повідомити про це особу, що надіслала таку заявку, способом, який виключає можливість неодержання повідомлення.

Попередня кваліфікація претендентів

14. Попередню кваліфікацію претендентів проводить конкурсна комісія. Конкурсна комісія вивчає конкурсні заявки, оцінює кваліфікацію кожного претендента і визначає претендентів на подання конкурсних пропозицій. Під час прийняття рішення конкурсна комісія керується критеріями, встановленими концесодавцем.

15. Оргкомітет зобов'язаний не пізніше ніж за три дні після затвердження концесодавцем протоколу попередньої кваліфікації претендентів повідомити кожного з них про її результати.

16. Конкурсна комісія зобов'язана на запит претендента, який не пройшов попередньої кваліфікації, дати обгрунтовану відповідь у триденний строк з дня одержання запиту. Спосіб доставки відповіді повинен виключити можливість її неодержання.

Подання пропозицій

17. Порядок, строк подання та правила оформлення пропозицій визначаються конкурсною документацією.

18. Претендент має право на одержання роз'яснень стосовно конкурсної документації, а оргкомітет зобов'язаний дати такі роз'яснення, якщо він одержав запитання не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку подання пропозицій. Спосіб доставки роз'яснення повинен виключати можливість його неодержання.

19. Пропозиції подаються оргкомітетові у подвійних запечатаних конвертах із зазначенням на зовнішньому конверті адреси прийняття пропозицій, а на внутрішньому - найменування об'єкта концесії, конкурсанта та дати розкриття конверта (дати проведення конкурсу). У зовнішній конверт вкладається заявка на участь у конкурсі пропозицій та гарантія пропозиції, у внутрішній пропозиція та додатки до неї.

Претендент може разом з основною подати альтернативну пропозицію.

20. Якщо пропозиції надійшли після встановленого строку чи з порушенням порядку їх оформлення, оргкомітет негайно повідомляє про це претендентів.

Пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються, а з порушенням установленого порядку, - не розглядаються.

Претендент у строк починаючи від реєстрації пропозиції до закінчення її приймання може внести зміни або відкликати свою пропозицію. Повідомлення про внесення змін або відмову від пропозиції повинне бути оформлено, запечатано та доставлено згідно з пунктом 19 цього Порядку. Зовнішній та внутрішній конверти додатково маркуються позначками: відповідно "зміна" чи "відмова".

21. Оргкомітет за дорученням концесодавця має право не пізніше ніж за місяць до закінчення приймання пропозицій внести зміни і доповнення до складу та тексту конкурсної документації, повідомивши про це усіх претендентів, які її отримали.

Процедура оцінки пропозицій та
проведення конкурсу пропозицій

22. Конкурс пропозицій починається в день, час і за адресою, що були зазначені в оголошенні про концесійний конкурс та в конкурсній документації.

23. Процедура розкриття конвертів з пропозиціями є прилюдною, на неї запрошуються усі претенденти, що подали пропозицію.

24. Перед початком відкриття конкурсу пропозицій оргкомітет передає усі зареєстровані конверти конкурсній комісії.

Перед відкриттям конкурсу пропозицій голова конкурсної комісії перевіряє недоторканність зовнішніх конвертів. Конкурсна комісія розкриває зовнішні конверти, оголошує найменування претендента, перевіряє правильність оформлення заявки на участь у конкурсі пропозицій, гарантії пропозиції, недоторканність та відповідність внутрішнього конверта вимогам конкурсної документації.

Пропозиції, в яких заявки не відповідають вимогам або відсутні гарантії пропозиції, відхиляються без розгляду. Після цього конкурсна комісія розкриває внутрішні конверти.

25. Розкриття конвертів проводиться конкурсною комісією у присутності не менше двох третин членів комісії.

Про розкриття зовнішніх і внутрішніх конвертів складається протокол, який підписують усі присутні члени конкурсної комісії.

Претенденти не мають права вносити зміни до своїх пропозицій після розкриття конвертів з пропозиціями.

26. Конкурсна комісія залежно від кількості поданих пропозицій та складності умов конкурсу встановлює конкретний строк розгляду пропозицій та визначення переможців, який не може перевищувати трьох місяців після дати розкриття конвертів.

27. Конкурсна комісія перевіряє відповідність поданих пропозицій вимогам конкурсної документації.

У разі коли подана пропозиція не відповідає зазначеним вимогам, а виправлення недоліків змінює її, пропозиція відхиляється, що фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

У разі виявлення недоліків та відхилень від вимог конкурсної документації, які можна виправити без зміни пропозицій, конкурсна комісія зобов'язана повідомити про це претендентів із зазначенням кінцевого строку виправлення та повторного подання пропозиції. Якщо претендент у визначений конкурсною комісією строк не виправляє пропозицію належним чином, конкурсна комісія відхиляє її, що фіксується у протоколі засідання.

28. До оголошення результатів конкурсу пропозицій конкурсна комісія не має права вести будь-які переговори з претендентами чи іншими особами про предмет конкурсу, але може звертатися до претендентів за роз'ясненнями щодо змісту пропозицій.

29. Засідання конкурсної комісії фіксується протоколом, який підписують голова та секретар конкурсної комісії.

До закінчення конкурсу пропозицій зміст засідань конкурсної комісії не розголошується. Члени конкурсної комісії та запрошені експерти несуть відповідальність за порушення конфіденційності таких відомостей.

Претенденти після закінчення концесійного конкурсу мають право ознайомитись з протоколами засідання конкурсної комісії.

30. Конкурсна комісія приймає рішення на своїх засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

31. Конкурсною комісією визначаються переможець, а також претенденти, які зайняли на концесійному конкурсі друге і третє місця. Вони одержують право на підписання концесійного договору, якщо такий договір не укладено з переможцем концесійного конкурсу.

32. Критеріями визначення переможця концесійного конкурсу є:

1) надійність концесіонера, серйозність його намірів і намірів його партнерів;

2) найбільший розмір гарантованих претендентом виплат державі за надання права платної експлуатації об'єкта концесії (найменший розмір дотацій і позик від держави, необхідних для будівництва, реконструкції та експлуатації об'єкта концесії, якщо його самоокупність недосяжна);

3) найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції об'єкта концесії);

4) найбільша частка власних коштів, що вкладаються претендентом у фінансування об'єкта концесії;

5) розмір витрат з експлуатації об'єкта концесії, який забезпечує мінімальний розмір плати за використання об'єкта концесії та оптимальну прибутковість від експлуатації об'єкта концесії, його самоокупність (або мінімальний розмір дотації на поточну експлуатацію об'єкта концесії від держави, якщо така самоокупність недосяжна);

6) найкоротші строки окупності об'єкта концесії, надходження прибутків;

7) прийнятний розподіл прибутків;

8) найкоротші строки будівництва або реконструкції об'єкта концесії;

9) найвигідніше використання можливостей сервісного обслуговування для скорочення строків окупності об'єкта концесії та одержання прибутків;

10) найбільш обгрунтовані строки надання об'єкта у концесію.

33. Якщо на об'єкт концесії за результатами попередньої кваліфікації претендентів та оцінки пропозицій претендує лише одна особа, пропозиції якої відповідають вимогам конкурсної документації (умовам концесодавця), вона оголошується переможцем.

34. Концесодавець зобов'язаний відхилити від участі у концесійному конкурсі претендента у разі:

умисного подання ним свідомо неправдивої інформації про себе;

подання ним неповної або неточної інформації;

встановлення факту недобросовісних дій з його боку.

Недобросовісними діями претендентів вважаються дії, коли претенденти прямо або непрямо пропонують, дають або погоджуються дати будь-якій посадовій особі концесодавця, оргкомітету, конкурсної комісії або іншого державного органу винагороду у будь-якій формі (пропозиція про найм або будь-яка інша послуга чи матеріальна винагорода) з метою впливу на проведення концесійного конкурсу і прийняття рішення концесодавцем, оргкомітетом чи конкурсною комісією.

Інформація про відхилення претендентів від подальшої участі у концесійному конкурсі та мотиви прийняття рішення доводяться до їх відома.

Оголошення переможця. Затвердження
результатів концесійного конкурсу

35. Рішення про результати концесійного конкурсу оформляється протоколом засідання конкурсної комісії.

У протоколі повинно бути зазначено:

1) найменування об'єкта концесії;

2) склад конкурсної комісії;

3) строк будівництва або реконструкції об'єкта концесії;

4) обсяг інвестицій, необхідних для будівництва або реконструкції об'єкта з метою передачі його в концесію;

5) перелік претендентів;

6) результати голосування за оцінкою пропозицій;

7) результати концесійного конкурсу, дату прийняття рішення;

8) відомості про переможця конкурсу та основні параметри його пропозиції.

До протоколу додається висновок експертів щодо пропозицій, поданих на конкурс пропозицій.

Протокол про результати концесійного конкурсу не пізніше ніж через три дні після прийняття рішення надсилається оргкомітетом концесодавцю.

36. Концесодавець під час розгляду результатів концесійного конкурсу може прийняти рішення:

про затвердження результатів концесійного конкурсу, переможця конкурсу, запрошення його на процедуру підписання концесійного договору, визначення претендентів, що зайняли друге та третє місця;

про відхилення результатів концесійного конкурсу.

У разі відхилення рішення конкурсної комісії концесодавець повинен надіслати їй обгрунтовану відповідь.

37. Протягом трьох днів після затвердження протоколу концесодавцем оргкомітет повинен надіслати повідомлення переможцю та протягом десяти днів опублікувати результати концесійного конкурсу в друкованих засобах масової інформації, зазначених в пункті 12 цього Порядку.

38. Концесійний конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:

протягом строку приймання пропозицій не надійшло жодної пропозиції;

усі подані пропозиції не містять гарантій, передбачених умовами концесійного конкурсу;

усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації, а виправлення можуть змінити пропозицію претендента;

вимоги конкурсної комісії щодо приведення пропозиції у відповідність з умовами конкурсної документації не виконані претендентом у встановлений строк.

39. У разі порушення процедури проведення концесійного конкурсу, інших умов цього Порядку претенденти мають право подати концесодавцю скаргу у письмовій формі. Не пізніше ніж через три дні після одержання скарги концесодавець повинен повідомити всіх претендентів про зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги будь-який претендент або державний орган, заінтересований у проведенні концесійного конкурсу, має право взяти участь у розгляді скарги.

Концесодавець повинен розглянути скаргу, прийняти рішення і протягом 15 календарних днів повідомити про це заявника письмово з викладенням мотивів і обгрунтувань, на підставі яких це рішення прийнято.

Не можуть бути оскаржені рішення концесодавця про визнання концесійного конкурсу таким, що не відбувся.

40. Після одержання повідомлення про перемогу в концесійному конкурсі переможець повинен надати концесодавцю забезпечення концесійного договору у формі, розмірах та строки, встановлені конкурсною документацією.

Після надання цього забезпечення переможець концесійного конкурсу запрошується на переговори для узгодження кінцевого варіанта концесійного договору та його підписання.

Сторони за домовленістю можуть внести до проекту концесійного договору зміни і доповнення, що не стосуються основних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.

41. Від моменту оголошення переможця концесійного конкурсу до моменту підписання концесійного договору концесодавець не має права вести переговори про укладення концесійного договору з іншими особами, в тому числі з іншими претендентами.

42. Якщо переможець концесійного конкурсу не надав установленого в конкурсній документації забезпечення концесійного договору чи відмовився від підписання договору або висуває неприйнятні для концесодавця умови підписання концесійного договору, конкурсна комісія разом з концесодавцем має право розпочати переговори з претендентами, що зайняли друге або третє місця.

43. У разі відмови переможця від підписання концесійного договору концесодавець вживає заходів до виконання гарантій пропозиції переможця (звернення стягнення на заставу, утримання внесеного депозиту, звернення до гаранта з вимогами використання гарантій тощо).

44. Витрати на організацію та проведення концесійного конкурсу відносяться на вартість проекту, а у разі, коли концесійний конкурс був визнаний таким, що не відбувся, - компенсуються за рахунок концесодавця.

45. Концесодавець, оргкомітет і конкурсна комісія несуть відповідальність за дотримання законодавства та цього Порядку.