Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі
Указу Президента України
від 20.07.2007 р. N 650/2007)

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

З метою створення умов для ефективного використання землі, стимулювання підприємницької діяльності, заохочення інвестицій та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

1. Запровадити продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності.

2. Установити, що об'єктами купівлі-продажу відповідно до цього Указу є земельні ділянки, на яких знаходяться об'єкти нерухомого майна, в тому числі об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, що приватизовані (відчужені) відповідно до законодавства України.

3. Дія цього Указу не поширюється на:

земельні ділянки, надані у користування та передані у власність громадянам України із земель, що перебувають у державній або комунальній власності, для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, дачного і гаражного будівництва, садівництва, а також громадянам і юридичним особам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

земельні ділянки, що перебувають у державній або комунальній власності і не можуть бути передані у колективну та приватну власність відповідно до статті 4 Земельного кодексу України ( 561-12 ).

4. Установити, що продавцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення є:

щодо земель комунальної власності - сільські, селищні, міські ради або уповноважені ними органи;

щодо земель державної власності - районні, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Рішення про продаж земельних ділянок зазначені органи виконавчої влади приймають за попереднім погодженням цих питань на сесіях відповідних рад.

5. Покупцями земельних ділянок несільськогосподарського призначення можуть бути:

громадяни України - суб'єкти підприємницької діяльності;

юридичні особи України.

Земельна ділянка несільськогосподарського призначення може придбаватися одним покупцем, а також кількома покупцями у спільну сумісну або у спільну часткову власність.

6. Установити, що земельні ділянки несільськогосподарського призначення продаються покупцям, яким належать об'єкти нерухомого майна, що розташовані на такій земельній ділянці.

7. Земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу, щорічно визначаються у переліку, який затверджується радами або уповноваженими ними органами, місцевими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

На підставі затвердженого щорічного переліку відповідні місцеві державні органи земельних ресурсів розробляють технічний паспорт кожної земельної ділянки, в якому зазначається її правовий режим, кількісні та якісні характеристики, а також проект її відведення.

Положення про технічний паспорт земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу, затверджується Державним комітетом України по земельних ресурсах.

8. Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності та юридичні особи України, заінтересовані у купівлі земельних ділянок несільськогосподарського призначення, подають до відповідної сільської, селищної, міської ради або уповноваженого нею органу, місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим заяву (клопотання) установленого зразка. Зразок заяви (клопотання) та порядок її подання затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Сільська, селищна, міська рада або уповноважений нею орган, місцева державна адміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим у місячний строк від дня надходження заяви (клопотання) приймає рішення про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення або про відмову в ньому.

Продавець має право відмовити покупцеві у продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення в разі:

неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення;

виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

якщо стало відомо, що стосовно покупця порушена справа про банкрутство або про припинення діяльності юридичної особи.

9. Рішення сільської, селищної, міської ради або уповноваженого нею органу, місцевої державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення між покупцем і продавцем.

Організацію купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення здійснюють місцеві державні органи земельних ресурсів.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення підлягає нотаріальному посвідченню і є підставою для оформлення відповідного державного акта на право власності на цю земельну ділянку.

10. Вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах або його органами на місцях на підставі експертної грошової оцінки.

Оплата вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення може здійснюватися за згодою сторін із розстроченням платежу.

11. Право власності на придбану земельну ділянку виникає після одержання державного акта на право власності на землю, який видається покупцеві за умови сплати ним вартості придбаної земельної ділянки.

За видачу державного акта на право власності на землю справляється плата в порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

Державний акт на право власності на землю реєструється місцевими державними органами земельних ресурсів. Форму державного акта на право власності на землю затверджує Кабінет Міністрів України.

12. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, у розмірі 90 відсотків зараховуються відповідно до Державного бюджету України або на спеціальні бюджетні рахунки рад, на території яких знаходяться придбані земельні ділянки.

Для компенсації витрат, пов'язаних з організацією продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на рахунки місцевих державних органів земельних ресурсів зараховується 10 відсотків вартості проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебували у державній або комунальній власності.

13. Спори, що виникають у процесі продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, вирішуються судом або арбітражним судом у встановленому порядку відповідно до їх компетенції.

14. Кабінету Міністрів України в місячний строк:

затвердити зразок заяви (клопотання) про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення та порядок подання такої заяви (клопотання);

затвердити форму державного акта на право власності на землю, що видаватиметься власникам земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

визначити порядок та розміри плати, що справляється за видачу державного акта на право власності на землю.

15. Державному комітету України по земельних ресурсах затвердити у двотижневий строк положення про технічний паспорт земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу.

16. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу.

17. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 19 січня 1999 року
N 32/99