Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 січня 1999 р. N 51
м. Київ

Питання Антимонопольного комітету

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що за умовами медичного, транспортного та побутового обслуговування Голова Антимонопольного комітету України прирівнюється до міністра України, перший заступник Голови - до першого заступника міністра, заступники Голови та державні уповноважені - до заступника міністра, керівники самостійних структурних підрозділів та їх заступники, інші працівники Комітету - до відповідних категорій працівників міністерств, голова територіального відділення Комітету Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київського та Севастопольського міських територіальних відділень та їх заступники - відповідно до міністра та заступника міністра Автономної Республіки Крим, начальника та заступника начальника управління самостійного відділу обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, інші працівники територіальних відділень Комітету до відповідних категорій працівників міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних відділів та інших підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.

2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно передбачати необхідні капітальні вкладення і кошти на спорудження житла для працівників органів Антимонопольного комітету відповідно до абзацу четвертого пункту 4 Постанови Верховної Ради України від 26 листопада 1993 р. ( 3660-12 ) "Про порядок введення в дію Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

3. Внести до Положення про цільовий позабюджетний фонд розвитку та захисту конкуренції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р. N 264, такі доповнення:

пункт 1 доповнити словами "та інших заходів, спрямованих на реалізацію конкурентної політики";

пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"житлового забезпечення працівників Антимонопольного комітету та його територіальних відділень";

пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Норматив використання коштів фонду відповідно до абзацу восьмого пункту 4 цього Положення встановлюється в межах 25 відсотків суми коштів, які надійшли до фонду".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО