Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10)

Про внесення змін до Закону України
"Про систему оподаткування"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. У Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст.119, N 22, ст.159):

частину третю статті 1 викласти в такій редакції:

"Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України";

частину першу статті 7 доповнити словами "за винятком випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів відповідно до законів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

м. Київ, Президент України Л.Кучма

від 22 грудня 1998 року
N 333-XIV