Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про введення в дію Закону України
"Про трубопровідний транспорт"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 29, ст. 140 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Ввести в дію Закон України "Про трубопровідний транспорт" (192/96-ВР) з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність з цим Законом чинні законодавчі акти, а також рішення Уряду України та інші нармативні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України до 1 грудня 1996 року:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про узгодження законодавчих актів України з Законом України "Про трубопровідний транспорт";

привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами державної виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 15 травня 1996 року
N 193/96-ВР