Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 255 Кодексу України
про адміністративні правопорушення

Верховна Рада України постановляє:

1. У статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

абзац другий пункту 1 частини першої після цифр "46

Президент України Л. Кучма

м. Київ від 18 лютого 1999 року
N 444-XIV