Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо охоронних зон уздовж земель залізничного транспорту

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про залізничний транспорт" (273/96-ВР) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частини першу і другу статті 23 Закону України "Про транспорт" (232/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст.446) викласти у такій редакції:

"До земель залізничного транспорту належать землі, надані в користування підприємствам і організаціям залізничного транспорту відповідно до чинного законодавства України. До складу цих земель входять землі, які є смугою відведення залізниць, а саме землі, надані під залізничне полотно та його облаштування, станції з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства, сигналізації та зв'язку, водопостачання, каналізації, захисні і укріплюючі насадження, службові, культурно-побутові приміщення та інші споруди, необхідні для забезпечення роботи залізничного транспорту.

Уздовж земель залізничного транспорту можуть встановлюватися охоронні зони".

2. Частину четверту статті 69 Земельного кодексу України ( 561-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 25, ст.354) після першого речення доповнити реченням такого змісту: "Охоронна зона може встановлюватися також уздовж земель залізничного транспорту".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 березня 1999 року
N 507-XIV