Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 квітня 1999 р. N 589
Київ

Про внесення доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Підпункт "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р.. N 1, ст. 23, N 9, ст. 230; 1995 р., N 8, ст. 191, N 9, ст. 230; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1998 р., N 44, ст. 1623, N 48, ст. 1756) доповнити новим абзацом вісімнадцятим такого змісту:

"проходження служби особами рядового і начальницького складу державної пожежної охорони в її підрозділах на атомних електростанціях, об'єктах з ядерними установками і матеріалами".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - двадцять другим.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО.