Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 травня 1999 р. N 796
Київ

Про затвердження Порядку видачі посвідчення
і вручення нагрудного знака "Почесний донор України"

Відповідно до статті 12 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Почесний донор України", зразок посвідчення "Почесний донор України", зразок та опис нагрудного знака "Почесний донор України", що додаються.

2. Міністерству охорони здоров'я здійснювати витрати, пов'язані з виготовленням бланків посвідчень та нагрудних знаків, у межах асигнувань, передбачених йому в державному бюджеті на охорону здоров'я.

3. Міністерству фінансів забезпечити фінансування витрат, пов'язаних з виготовленням бланків посвідчень та нагрудних знаків "Почесний донор України".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1999 р. N 796

Порядок
видачі посвідчення і вручення нагрудного знака
"Почесний донор України"

1. Клопотання про видачу посвідчення і нагрудного знака "Почесний донор України" із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, року народження та адреси донора порушують спеціалізовані установи і заклади переливання крові за місцем набуття донором статусу Почесного донора України перед МОЗ Автономної Республіки Крим та управліннями охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

2. Рішення про видачу посвідчення і нагрудного знака "Почесний донор України" приймає МОЗ Автономної Республіки Крим та управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з МОЗ України.

3. Вручення посвідчення і нагрудного знака "Почесний донор України" проводиться Міністром охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

4. Посвідчення є документом, що підтверджує статус Почесного донора, на підставі якого надаються відповідні пільги згідно з Законом України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ).

5. Посвідчення і нагрудний знак вручаються особисто Почесному донору, а у разі неможливості - довіреній особі.

6. Нагрудний знак "Почесний донор України" носять на правому боці грудей.

7. Посвідчення і нагрудний знак видаються безкоштовно.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1999 р. N 796

Зразок
посвідчення "Почесний донор України"

      -----------------------------------------------------------------
| | |
| | |
| | ПОСВІДЧЕННЯ |
| | |
| | ПОЧЕСНИЙ |
| | ДОНОР УКРАЇНИ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
-----------------------------------------------------------------

      -----------------------------------------------------------------
| ___________________________ |Пред'явник цього посвідчення має|
| ___________________________ |право на пільги, передбачені |
| (ким видано) |Законом України "Про донорство |
| |крові та її компонентів" |
| серія А N 000000 |Посвідчення безтермінове, діє на|
| Прізвище _____________|всій території України |
| Ім'я _____________|Дата видачі ____ ____________ р.|
| По батькові __________| ______________________________ |
|Фото | (підпис керівника управління |
|З х 4 | охорони здоров'я) |
| МП | |
| Особистий підпис _____| МП |
-----------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1999 р. N 796

Зразок
нагрудного знака "Почесний донор України"

( Графічне зображення зразка відсутнє в БД )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1999 р. N 796

Опис
нагрудного знака "Почесний донор України
"

Нагрудний знак має фігурну форму. Дві третини його верхнього зовнішнього краю утворено п'ятьма випуклими гострими кутами, між якими розміщено чотири увігнуті всередину пластини, кожна з яких складається з двох частин. Нижня третина знака має форму трапеції з карбуванням крапками, на якій розміщено гладеньку випуклу звужену посередині смужку з маленькими колами на ріжках. Розмір знака: висота - 33 мм, ширина - 30 мм.

Лицьовий бік знака випуклий. У його центрі у золотистому колі з радіальними рисками на білому тлі зображено краплю крові з випуклим хрестом із золотистою облямівкою посередині. Зовні по колу зліва направо розміщено слова "Почесний донор" червоного кольору. Між верхньою і нижньою частинами знака на смужці білої емалі - слово "України" червоного кольору. Над цією смужкою з лівого і правого боків - по дві лаврові гілки.

Знак виготовляється з алюмінієвого сплаву срібного кольору.

Зворотний бік знака плоский.

Нагрудні знаки не нумеруються.

Знак за допомогою кільця та вушка прикріплюється до прямокутної колодки, виготовленої з алюмінієвого сплаву. Колодка поділена на дві частини синього та жовтого кольорів. Верхня і нижня частини колодки облямовані вузькими прямокутними пластинами. Розмір колодки: довжина - 10 мм, ширина 18 мм.

Нагрудний знак прикріплюється до одягу за допомогою шпильки, закріпленої горизонтально на зворотному боці колодки.

Нагрудний знак носять на правому боці грудей.