Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про молодіжні та дитячі громадські організації"

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські організації" Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504):

у другому реченні частини другої статті 12 слова "встановлюється їх статутами" замінити словами "визначається їх статутами в межах, встановлених законами України";

перше речення частини другої статті 15 доповнити словами "крім випадків, коли громадська організація звільняється від сплати реєстраційного збору відповідно до законів України";

частину другу статті 34 доповнити словами "якщо інше не передбачено законами України".

2. У Законі України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 167):

в абзаці другому статті 1 слова і цифри "віком від 15" замінити словами і цифрами "віком від 14";

частину другу статті 14 виключити.

3. У пункті 5 розділу II Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 166) слова і цифри "віком від 15" замінити словами і цифрами "віком від 14".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 травня 1999 року
N 655-XIV