Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 12 Закону України
"Про звернення громадян"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Статтю 12 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст.256) після слів "цивільно-процесуальним" доповнити словом "антимонопольним".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 травня 1999 року
N 653-XIV