Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 5007-VI від 21 червня 2012 ро
ку)

Про внесення змін до Закону України
"Про ціни і ціноутворення"

З метою забезпечення соціального захисту громадян та реалізації їх конституційних прав Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст.650; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст.209; 1998 р., N 10, ст.36, N 33, ст.225) такі зміни:

1. Статтю 5 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплатах забороняється до погашення такої заборгованості підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України".

У зв'язку з цим частину другу вважати відповідно частиною третьою.

2. Статтю 9 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги (в тому числі на електроенергію і природний газ для комунально-побутових потреб населення України), послуги громадського транспорту і зв'язку встановлюються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Оплата житлово-комунальних послуг та послуг громадського транспорту здійснюється громадянами України за цінами і тарифами, встановленими відповідно Кабінетом Міністрів України, Національною комісією з питань регулювання електроенергетики України, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, за станом на 1 червня 1998 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 17 березня 1999 року
N 495-XIV