Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

Про впорядкування діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності, створених
за участю державних підприємств

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 11, ст.94 )

( Із змінами, внесеними згідно із Декретами
N 31-93 від 08.04.
93, ВВР 1993, N 23, ст.248
N 45-93 від 30.04.
93, ВВР 1993, N 26, ст.283

Законами
N 3298-12 від 18.06.
93, ВВР 1993, N 30, ст.321
N 4033-12 від 25.02.
94, ВВР 1994, N 27, ст.222 )

З метою впорядкування управління державним майном Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що державні підприємства ( за винятком будівельних організацій, підприємств будівельної індустрїї та будівельних матеріалів, які є засновниками господарських товариств, що здійснюватимуть проектування та перспективне будівництво за кордоном) не можуть бути засновниками підприємств будь-яких організаційних форм та видів, господарських товариств, кооперативів (надалі - суб'єктів підприємницької діяльності). ( Стаття 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3298-12 від 18.06.93 )

2. Правонаступниками державних підприємств стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю, є органи, уповноважені управляти державним майном та державні органи приватизації (щодо суб'єктів із змішаною формою власності).

Суб'єкти підприємницької діяльності із змішаною формою власності мають бути перетворені до 1 травня 1993 р. у господарські товариства, в яких засновниками з боку держави є державні органі приватизації. При цьому, частка державного майна визначається з урахуванням безоплатної передачі його з балансу державних підприємств на баланс суб'єктів підприємницької діяльності за цінами на час перетворення. ( Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 31-93 від 08.04.93 )

3. Виконавчим комітетам міських, районних у місті Рад народних депутатів, районним, районним міст Києва та Севастополя державним адміністраціям, відповідним органам, уповноваженим управляти державним майном, та державним органам приватизації до 1 травня 1993 р. провести перереєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, засновниками яких були державні підприємства, без стягнення плати за цю перереєстрацію. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 31-93 від 08.04.93 )

4. Установи банків зобов'язані закрити рахунки суб'єктам підприємницької діяльності, засновниками яких за станом на 1 травня 1993 р. є державні підприємства. ( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Декретом N 31-93 від 08.04.93 )

5. Керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ і організацій, їх структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, органів місцевого і регіонального самоврядування забороняється безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю. Це не виключає їхнього права отримувати дивіденди від акцій, а також доходи від інших корпоративних прав.

6. Зупинити дію:

абзаца першого пункту 1 статті 5 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272) у частині права державних підприємств виступати засновниками підприємств;

частин першої та другої статті 3 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) у частині права державних підприємств бути засновниками або учасниками господарських товариств.

7. Дія цього Декрету не поширюється на створені за участю державних підприємств банки, а також на створені за участю державних підприємств до набрання чинності Декретом біржі, торгові дома, страхові компанії та підприємства з іноземними інвестиціями. ( Стаття 7 в редакції Закону N 4033-12 від 25.02.94 )

8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 31 грудня 1992 року
N 24-92

Опубліковано: "Голос України ", 13.01.93