Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (2998-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст.167) такі зміни:

1.Абзац п'ятий статті 1 викласти в такій редакції:

"молода сім'я - подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 30 років".

2. Частину п'яту статті 9 викласти в такій редакції:

"Для учнів і студентів очної форми навчання середніх загальноосвітніх, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом. Відповідні кошти передбачаються у державному бюджеті окремим рядком. Порядок надання зазначених пільг визначається Кабінетом Міністрів України. Органи місцевого самоврядування відповідно до закону встановлюють порядок надання пільг на проїзд учнів і студентів у місцевому пасажирському транспорті і передбачають відповідні видатки з місцевих бюджетів".

3. Частину першу статті 11 доповнити абзацом такого змісту:

"Молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити на здобуття освіти у вищих закладах освіти різних форм навчання незалежно від форм власності, що діють на території України. Зазначені кошти передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком. Порядок надання зазначених кредитів визначає Кабінет Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 21 травня 1999 року
N 696-XIV