Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 218 від 21.04.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 травня 1999 р. за N 287/3580

Про внесення доповнень до Порядку складання Декларації
про прибуток підприємства

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 року N 365 "Про затвердження Порядку ведення суб'єктами Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" обліку використання коштів, на величину яких зменшується сума податку на прибуток у зв'язку з реалізацією інвестиційних проектів у межах цієї зони" та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ), НАКАЗУЮ:

1. Внести доповнення до Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 8 липня 1997 року N 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (в редакції наказу від 21 січня 1998 року N 37, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 лютого 1998 року за N 94/2534), із внесеними змінами, доповнивши Декларацію про прибуток підприємства новим додатком "Т" (додається).

2. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А.П. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Головному редакторові журналу "Вісник податкової служби України" Кулику Ю.М. опублікувати цей наказ після його реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В.О. через засоби масової інформації довести до відома платників податку на прибуток зазначений наказ.

5. Голові державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим Воссіну О.I. довести зазначений наказ до підвідомчих податкових органів, провести роз'яснювальну роботу з платниками податку на прибуток стосовно застосування цього наказу та забезпечити на місцевому та обласному рівнях приймання та комп'ютерну обробку звітності щодо цільового використання суб'єктами Північнокримської експериментальної економічної зони "Сиваш" суми коштів, на яку зменшується податок на прибуток, і щоквартальну передачу сформованих баз даних до Центральної бази даних ДПА України.

6. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної податкової адміністрації України Оперенка Г.М.

Перший заступник Голови В.Р.Жвалюк

Додаток Т

 ------------------------------------------------------------------
|Назва підприємства _____________________________________________|
| |
| ----------------- |
|Ідентифікаційний код ----------------- |
------------------------------------------------------------------

Розрахунок
використання коштів, на величину яких зменшено суму
податку на прибуток, для реалізації інвестиційних
проектів у межах Північнокримської експериментальної
зони "Сиваш"

 ------------------------------------------------------------------
|N | Показники |Код |За звітний |Наростаючим |
| | |рядка | квартал |підсумком з |
| | | | |початку року |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
|1 |Залишок невикористаної | 47 | | |
| |пільгової суми податку на | | | |
| |прибуток на початок | | | |
| |звітного періоду | | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
|2 |Пільгова сума податку на | 48 | | |
| |прибуток за звітний | | | |
| |період | | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
|3 |Використано в зоні - | 49 | | |
| |усього | | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
| |в тому числі на: | | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
| |створення нових робочих | 49.1 | | |
| |місць | | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
| |придбання, модернізацію, | 49.2 | | |
| |капітальний ремонт | | | |
| |основних фондів | | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
| |науково-дослідницькі, | 49.3 | | |
| |експериментально-випробні | | | |
| |роботи | | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
| |інші витрати | 49.4 | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
|4 |Залишок пільгової суми на | 50 | | |
| |кінець звітного періоду, | | | |
| |рядки 47 + 48 - 49 | | | |
|---+--------------------------+-------+-----------+-------------|
|5 |Використано на здійснення | 51 | | |
| |заходів, не передбачених | | | |
| |інвестиційними проектами | | | |
| |у межах зони | | | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. Сума коштів, відображена у рядку 51 додатка "Т", повинна дорівнювати сумі, що відображається у рядку 41.1 додатка "П" до декларації про прибуток підприємств.

 ------------------------------------------------------------------
| Керівник підприємства ______________ ____________________|
| (підпис) (прізвище) |
| |
| Головний бухгалтер ______________ ____________________|
| (підпис) (прізвище) |
------------------------------------------------------------------